Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 24 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 10 juli Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer FMC 2020-172
 • Plaatsingsdatum 27 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Samen met twee collega’s maak je onderdeel uit van het expertiseteam Medezeggenschap en Bonden. Het team is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en procesmatige ondersteuning van de bestuurder (de Secretaris-Generaal IenW) voor de overleggen met de Ondernemingsraad Kerndepartement (ORKDP), de Departementale Ondernemings Raad (DOR) en de Pandgeboden Ondernemingsraad (POR).

Je bent het eerste aanspreekpunt voor de werkzaamheden betreffende de DOR en POR en indien nodig help je collega’s bij de werkzaamheden voor de ORKDP.

Deze werkzaamheden betreffen oa het verzorgen van geannoteerde agenda’s en de verslaglegging van deze twee Medezeggenschapsorganen. Je doet voorstellen voor heldere werkafspraken over de processtappen/deadlines/werkwijzen en bewaakt de termijnen. Je onderhoudt goede contacten met de leden van de twee Medezeggenschapsorganen en de bestuurder.

De POR houdt zich bezig met de pandgebonden zaken. Aangezien IenW niet de enige bewoner van het pand is, Buitenlandse Zaken en de IND zijn ook gehuisvest in de Rijnstraat, vraagt de voorbereiding van het overleg interdepartementale afstemming met de andere bewoners en hun medezeggenschap.

De DOR werkt IenW-breed.

Vanuit deze functie ben je dan ook betrokken bij de thema’s die op departementaal niveau worden besproken met de medezeggenschap zoals op het terrein van arbo, integriteitsbeleid etc.

IenW hecht aan een goede verstandhouding met de medezeggenschap, waar je vanuit deze functie een belangrijke bijdrage aan levert.
In voorkomende gevallen kun je vanuit een opgaveteam worden gevraagd om je expertise en talenten voor een bepaalde opgave in te zetten.

Functie-eisen

Jouw kwaliteiten
• Je hebt werkervaring opgedaan in een politiek-bestuurlijke omgeving
• Je hebt ervaring in beleid of een uitvoeringsorganisatie
• Een bestuurskundige achtergrond strekt tot aanbeveling
• Je bent organisatiesensitief en omgevingsbewust
• Je kunt je werk goed plannen en organiseren
• Je kunt samenwerken en netwerken
• Je beschikt over een analytisch vermogen en overtuigingskracht
• Je bent goed in netwerken en kunt helder en diplomatiek communiceren
• Je opereert proactief, doortastend, kritisch en zorgvuldig en stemt goed af.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 24 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

De selectiegesprekken vinden plaats in de ochtend van 13 juli 2020.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie HRM is één van de drie directies die onder de Hoofddirectie Financiën, Management en Control valt. De directie stelt de kaders op voor het departement op het gebied van personeel, organisatie en huisvesting. Binnen de directie wordt gewerkt met expertise- en opgaveteams. De expertiseteams zijn: Medezeggenschap en bonden, HR-control, Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, Arbo/Vitaliteit, Managementdevelopment, Leren en ontwikkelen/organisatie-ontwikkeling en Arbeidsmarkt/werving en selectie. De opgaveteams worden samengesteld vanuit de expertiseteams op de thema’s vanuit het brede IenW-SPP. Dit zijn: Werving en behoud personeel en kennis, Concrete invulling strategische agenda IenW, Leiderschap en Invloed technologische ontwikkelingen. Deze thema’s worden uitgewerkt en de voorstellen hiervoor worden eerst besproken in het HR-ketenoverleg (overleg van hoofden HR binnen IenW).

Daarnaast wil de directie midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van de Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.

Het expertiseteam Medezeggenschap en bonden richt zich op het goed laten verlopen van de vergaderingen van de diverse overlegorganen. Zowel in de voorbereiding en de verslaglegging en het ook daadwerkelijk deelnemen aan de vergaderingen. Het team bestaat uit 3 personen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw D. Sialino-Keen RE RA

06-55918826

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw A.D.J. Maseland

06-55918826

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Ambtelijk secretaris

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 30
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker informatievoorziening

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker afdeling Aansturing NS en ProRail

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd