Senior adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.872 - €6.097
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 30 juni Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 487243
 • Plaatsingsdatum 5 juni 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Dit kabinet investeert in vrede en veiligheid door middel van modernisering van de krijgsmacht. Ervoor zorgen dat de financiën goed worden beheerd is daarbij van groot belang. En dat is precies jouw specialiteit. In een dynamische werkomgeving verbeter je met jouw kennis en kunde de effectiviteit van onze krijgsmacht.

Als senior adviseur bedrijfsvoering bij de afdeling Financieel Beheer werk je aan afwisselende en uitdagende dossiers. Je onderhoudt contacten met zowel de Auditdienst Rijk, de Algemene Rekenkamer als het ministerie van Financiën en vervult een brugfunctie tussen hen en de controlorganisatie van Defensie. Je voert overleg en verdedigt de standpunten van de hoofddirectie Financiën en Control (HDFC), voorziet rapportages van inhoudelijk commentaar, je adviseert het management over de aanbevelingen en draagt bij aan de besluitvorming daarover.

Ook toets je (inter)departementale ontwikkelingen op het gebied van financieel beheer en aanpalende terreinen op consequenties voor Defensie. Het deelnemen aan of leiding geven aan interdepartementale overleggen en werkgroepen hoort ook bij je werk. Je beoordeelt beleidsvoorstellen en aanpassingen van de bedrijfsvoering op hun inpasbaarheid in de financiële administratie en je signaleert eventuele risico's.

Op het moment dat er in de praktijk plannen uitgevoerd en veranderingen ingevoerd worden, vervul jij daarbij zo nodig een leidende, coördinerende rol. Die coördinerende rol heb je ook binnen de afdeling. Op die manier zorg je op een (pro)actieve manier voor verbinding. Daarnaast onderhoud je een breed netwerk, bestaande uit de collega's van HDFC, (de controllers van) de Defensieonderdelen, medewerkers van het Financieel Administratie en Beheer Kantoor, de Auditdienst Rijk, de Algemene Rekenkamer en andere ministeries.

Functie-eisen

 • Je hebt universitair niveau en hebt bij voorkeur een opleiding (bedrijfs-)economie, registeraccountant of gelijkwaardig.
 • Je hebt meerdere jaren relevante ervaring in meerdere adviestrajecten, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt enkele jaren ervaring met of een achtergrond in auditwerkzaamheden en enige ervaring met het aansturen van een klein team.
 • Je hebt gedegen kennis van overheidsfinanciën, inkoopprocessen en comptabele wet- en regelgeving van de Rijksoverheid, zoals de Comptabiliteitswet 2016 en de Regeling financieel beheer van het rijk.
 • Je hebt gedegen kennis van de opzet en werking van de processen en systemen die het financieel beheer ondersteunen.
 • Je bent op de hoogte van de controletechnieken van de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer en kent hun werkwijze wat betreft communicatie en rapportering.
 • Je bent in staat om zowel binnen een politiek-bestuurlijk krachtenveld als in de uitvoering belangen af te wegen, tot een gedegen oordeel en advies te komen, waarbij je kritisch en onafhankelijk durft te zijn.
 • Je hebt gevoel voor politieke verhoudingen en kunt je verplaatsen in de positie van bestuurders en politici.
 • Je hebt zowel uitstekende analytische vaardigheden als mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je denkt in oplossingen, handelt met overtuigingskracht, weet draagvlak voor je plannen en ideeën te creëren en je bent in staat om veranderingen in de praktijk door te voeren.
 • Je bent resultaat- en samenwerkingsgericht, hebt een collegiale instelling, je kunt je werk goed plannen en organiseren en je bent sterk in netwerken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €4.872 Max. €6.097 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • Solliciteren? Richt dan je sollicitatie aan mw. drs. A. Poortman. Houd er rekening mee dat de gesprekken voor deze functie plaatsvinden in de week van 1 tot en met 5 juli 2019.
 • Heb je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau, houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek deel uitmaakt van de selectieprocedure.
 • Werk je bij Defensie of de Rijksoverheid? Dan krijg je een vaste aanstelling. Zo niet, dan krijg je een tijdelijke aanstelling voor een periode van maximaal twee jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De hoofddirectie Financiën en Control (HDFC) is de concerncontroller van het ministerie van Defensie. Voor het functiegebied control en audit is sprake van kaderstelling door HDFC volgens de directie Financieel-Economische Zaken en de wet- en regelgeving. De HDFC is verantwoordelijk voor de inrichting van de financiële processen. Daarnaast ziet HDFC toe op een ordentelijke voorbereiding, uitvoering en verantwoording van de begroting. De HDFC wordt aangestuurd door de hoofddirecteur HDFC en bestaat uit de directie Begroting, de directie Managementinformatie en Beheer en het Kabinet.

Directie Managementinformatie en Beheer
Door de betrouwbaarheid van de besturing te verbeteren en te borgen draagt de directie Managementinformatie en Beheer bij aan de doelmatigheid en effectiviteit van de besturing en beheersing van de defensieorganisatie. Dat doen we door reguliere managementrapportages, maar ook door gevraagde en ongevraagde signalering en onderzoek.

Afdeling Financieel Beheer
Onze directie bestaat uit drie afdelingen. De afdeling Financieel Beheer is er daar één van. Hier zijn we verantwoordelijk voor een ordelijk en rechtmatig beheer van de financiële stromen van het ministerie. Dat houdt in dat we voortdurend in verbinding staan met het Financieel Administratie- en Beheerkantoor en (de controllers van) de Defensieonderdelen. Onze afdeling telt tien fte.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

S. Janse-Hoekstra MSc RA

06-13435115

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling werving & selectie - KD

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Solliciteer snel en gemakkelijk op deze vacature. Een ieder wordt uitgenodigd te solliciteren, tenzij anders vermeld. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Schriftelijk solliciteren

Je reactie op de vacature "Senior adviseur bedrijfsvoering" ontvangen wij graag. Stuur je curriculum vitae met begeleidende brief onder vermelding van vacaturenummer "487243" naar:

Kalvermarkt 32
2511 CB
's-Gravenhage

Relevante vacatures

Senior adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Senior adviseur financiële systemen

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Senior adviseur Voorafgaand toezicht en Beleidscontrol

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling