(Senior) adviseur afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur voor de duur van 3 jaar
 • Uren per week 30 - 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 22 november Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer BD19/DGRR/190239
 • Plaatsingsdatum 2 november 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

De afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken is het juridisch expertisecentrum op het werkterrein van het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving. Het gaat onder meer om de juridische advisering en de afhandeling van juridische zaken. Denk daarbij aan verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, ministeriële regelingen, mandaatregelingen en kwesties rondom privacy. Als (senior) adviseur ligt het zwaartepunt van jouw werk bij ons op het terrein van de rechtsbijstand. Maar ook andere juridische taken grijp je graag met beide handen aan.

In het regeerakkoord is de opdracht opgenomen om het stelsel van rechtsbijstand te herzien. In november 2018 is er een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de contouren worden geschetst van een nieuw stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze contouren vormen het kader waarbinnen het kabinet de opdracht tot herziening van het stelsel verder vormgeeft.

Samen met de belangrijkste samenwerkingspartners en belanghebbenden worden de contouren uitgewerkt tot een werkend stelsel. Jouw werkzaamheden liggen primair op het gebied van juridische beleidsadvisering aan het programmateam Rechtsbijstand. Vraagstukken over het inrichten van subsidieregelingen en het spanningsveld tussen de gewenste organisatieverandering en de huidige wettelijke taken komen daarbij nadrukkelijk aan de orde.

Ketenpartners uit het stelsel worden tijdelijk ontvlochten en krijgen daarmee een andere sturingsrelatie met het departement. Hieruit vloeien diverse juridische vragen voort. Naast juridische beleidsadvisering houd je je ook bezig met de behandeling van Wob-verzoeken, de beoordeling van documenten en het opstellen van conceptbesluiten. Ook de beantwoording van Kamervragen op het terrein van de rechtsbijstand maakt onderdeel uit van je takenpakket.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma, bij voorkeur in Nederlands recht.
 • Je hebt kennis van en ervaring met een juridisch werkveld, bij voorkeur bestuursrecht.
 • Je hebt bij voorkeur werkervaring in een grote ambtelijke organisatie.
 • Je kunt je op hoog niveau snel inwerken op nieuwe onderwerpen over de volle breedte van het recht.
 • Je hebt een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Je hebt inzicht in politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
 • Je kunt goed analyseren, bent oplossingsgericht en kunt snel en doortastend optreden.
 • Je kunt goed netwerken en motiveert je collega’s.
 • Je bent bereid om af en toe buiten kantooruren te werken.
 • Je hebt overtuigingskracht en bent goed in het voeren van de regie.
 • Je kunt goed samenwerken, plannen en organiseren.
 • Je bent creatief, stressbestendig en hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur voor de duur van 3 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 30
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Het gaat om een tijdelijke aanstelling voor de duur van het programma, van 1 januari 2020 tot 1 januari 2024.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken (JBOZ) ondersteunt de directeur-generaal, de directies binnen DGRR, de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming. Dit doen we op juridisch, bestuurlijk, operationeel en parlementair terrein. JBOZ vormt het juridisch expertisecentrum op het werkterrein van het DGRR. Het gaat onder meer om de juridische advisering en de afhandeling van juridische zaken zoals verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, ministeriële regelingen, mandaatregelingen en kwesties rondom privacy.

JBOZ zorgt ook voor afhandeling van individuele bestuurlijke en operationele zaken en incidenten. In het bijzonder op het gebied van opsporing en vervolging. Zo bereiden we adviezen, (spoed)debatten en vragenuurtjes voor. Het betreft onder andere gevoelige strafzaken, medisch-ethische zaken, hoge transacties, klachten die bij de Nationale ombudsman terechtkomen en aanvragen voor justitiële militaire bijstand en de inzet van bepaalde bijzondere opsporingsmiddelen.

Binnen DGRR is JBOZ verantwoordelijk voor de coördinatie van alle parlementaire aangelegenheden waaronder de beantwoording van alle schriftelijke Kamervragen, de coördinatie van moties en toezeggingen en de voorbereiding van mondelinge vragenuurtjes. Verder draagt de afdeling zorg voor een adequate afhandeling van brieven die afkomstig zijn van burgers, advocaten en de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven uit de Tweede Kamer.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Het ministerie van Justitie en Veiligheid kent vijf directoraten-generaal met een verantwoordelijkheid voor beleidsontwikkeling en implementatie. Je werkt voor het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR).

DGRR opereert in het netwerk van organisaties die belast zijn met rechtspleging en rechtshandhaving. Denk aan de rechterlijke macht (Openbaar Ministerie, Rechtspraak), opsporingsdiensten (politie, bijzondere opsporingsdiensten, Europol, Koninklijke Marechaussee), de wereld van de juridische beroepen (notariaat, advocatuur, gerechtsdeurwaarders) en gefinancierde rechtsbijstand, en de bestuurlijke wereld van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De nadruk ligt op de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de rechtsorde en de rechtsstaat, en de aanpak van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van overlast, onveiligheid en criminaliteit. Kenmerkend voor het werk van DGRR zijn multidisciplinaire samenwerking, aandacht voor beleidsmatige en operationele vraagstukken, een programmatische en fenomeengerichte aanpak en snelle interventies bij politiekgevoelige incidenten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Arno van Oosterhout, Coördinerend/Specialistisch Adviseur

06-51063568

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Arno van Oosterhout, Coördinerend/Specialistisch Adviseur

06-51063568

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) beleidsmedewerker programma Klimaatopgave LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directoraat-generaal Agro
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Senior juridisch bestuurlijk adviseur

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Juridisch bestuurlijk adviseur / wetgevingsjurist

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling