(Senior) Adviseur

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 10 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Onderzoek / wetenschap, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 26 februari Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer IND DH/SUA/2020/031
 • Plaatsingsdatum 13 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij directie Strategie en Uitvoeringsadvies, afdeling Integraal Advies Regulier Verblijf en Nederlanderschap één vacature voor de functie van (Senior) Adviseur (schaal 11). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van ongeveer 10 maanden.

Je draagt bij aan de beantwoording van (beleids)vraagstukken op een deelterrein of bepaald aandachtsgebied van het vreemdelingenbeleid. Daartoe ontwikkel je, op basis van eigen analyse en onderzoek, adviesproducten voor jouw opdrachtgever. De adviesproducten hebben een integraal karakter. Dat wil zeggen dat je bij jouw advies aspecten hebt betrokken van aanpalende beleidsterreinen, dienstverlening, handhaving, IV en bedrijfsvoering. Jouw taak eindigt niet met het geven van advies. Je draagt bij aan de implementatie en uitvoering van het advies en monitort de effectiviteit van het advies en het adviesproces. Je stelt deze, waar nodig, bij indien dat leidt tot een verbetering van het product of proces.

Je participeert daarnaast, waar nodig, in de voorbereiding, begeleiding en uitvoering van (beleids)projecten.

Als (senior) adviseur onderhoud je een netwerk van contacten, welke relevant zijn voor de uitoefening van je functie. Dit betreffen contacten zowel binnen als buiten de IND en kenmerken zich als (belangrijke) partners in de afstemming van jouw adviesproducten.

Op jouw dossier fungeer je als aanspreekpunt voor de externe partners. Je vervult daarmee een brugfunctie tussen de uitvoeringsdirecties, hoofddirectie, ketenpartners en departement. Je schakelt tussen deze contacten en hebt daarbij zowel te maken met ad hoc-verzoeken als langer lopende processen.

Functie-eisen

Je hebt een WO werk- en denkniveau. Daarnaast heb je kennis van het (internationale) vreemdelingenrecht, het vreemdelingenbeleid en (inter)nationale ontwikkelingen op dit gebied. Je bent in staat om binnen een korte termijn gespecialiseerde kennis op te doen van je aandachtsgebied binnen de afdeling.

Voor de functie is het van belang dat je beschikt over analytisch inzicht en overtuigingskracht. Je kunt snel tot de kern van het vraagstuk komen en bent in staat om je advies goed over te brengen. Je hebt in dat verband onder meer een heldere schrijfstijl.

Je werkt in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je bent je hiervan bewust en je weet hoe je om moet gaan met politiek/bestuurlijk sensitieve onderwerpen. Daarbij heb je inzicht in de onderlinge verhoudingen.

De omgeving waarin je werkt, is dynamisch. In dat verband weet je hoe je snel met veranderingen kunt omgaan. Je kunt deze signaleren en je bent flexibel en creatief in het vinden van oplossingen.

Tot slot (en niet geheel onbelangrijk): je bent een echte teamspeler en je beschikt over een gezonde dosis humor.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 10 maanden
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Als je in dienst bent van het Rijk en solliciteert met een aanwijzing als verplichte van-werk-naar-werkkandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Strategie en Uitvoeringsadvies

De directie Strategie en Uitvoeringsadvies (SUA) is het inhoudelijk kompas van de IND: SUA ondersteunt de IND in zijn ambitie om een vitale, moderne en deels datagestuurde organisatie te zijn. De missie van SUA luidt: ‘SUA betrekt, helpt en richt met kennis en kunde.’ 

De directie Strategie en Uitvoeringsadvies (SUA) ondersteunt de IND met het uitzetten van een koers op kerntaken. En SUA begeleidt de IND om koers te houden. Ook richt de directie zich op integraal uitvoeringsadvies in het kader van het vreemdelingenbeleid. Hiervoor kijkt SUA vooruit en vormt ze strategie. 

SUA is klantgericht en opereert proactief vanuit het principe signaleren, analyseren, integraal adviseren en evalueren. De directie is opgebouwd uit een afdeling Onderzoek en Analyse, twee integrale adviesafdelingen en een afdeling Strategie en Thematisch advies.

Afdeling Integraal Advies Regulier Verblijf en Nederlanderschap

De kern van de werkzaamheden van de afdeling Integraal Advies Regulier Verblijf en Nederlanderschap (SUA/RVN) wordt gevormd door (beleids)advisering met betrekking tot de uitvoering van de wet- en regelgeving in de reguliere verblijfszaken, zoals gezinshereniging, arbeid en kennismigratie. Daarnaast houdt de afdeling SUA/RVN zich bezig met naturalisatiezaken. De adviezen hebben een integraal karakter. Dat houdt in dat de onderwerpen vanuit diverse kanten worden benaderd. Naast juridische aspecten wordt ook onder meer gekeken naar financiële aspecten en gevolgen voor de informatievoorziening (IV) binnen de vreemdelingenketen. 

De afdeling werkt in de uitvoering van haar taken veel samen met de afdeling Onderzoek en Analyse. 

Binnen de afdeling SUA/RVN worden onder meer de volgende taken onderscheiden:

in samenwerking met de directie Migratiebeleid (DMB) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de directie Juridische Zaken (JZ) van de IND beantwoorden van vragen en advisering omtrent de uitvoering van wet- en regelgeving aan de uitvoerende directies binnen de IND (directie Asiel en Bescherming, directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap);

vanuit uitvoeringsperspectief beïnvloeden van richtlijnen en nieuwe wet- en regelgeving;

vanuit uitvoeringsperspectief opstellen van integrale adviezen richting de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en DMB met betrekking tot Kamervragen, spreekteksten en voorbereiding Kamerdebatten;

opstellen van kaders voor de uitvoering, bijvoorbeeld de Vreemdelingencirculaire (Vc), Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap (HRWN), werkinstructies en informatieberichten;

in samenwerking met DMB voorbereiden van (internationaal) ambtelijk overleg.

De afdeling SUA/RVN houdt zich onder meer bezig met de volgende, inhoudelijke onderwerpen:

gezinsmigratie; arbeid en uitwisseling; kennismigratie; naturalisatie; migratie binnen de Europese Unie.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in zijn eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Allemaal zijn ze klant bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De IND is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren. Wat de reden ook is voor een aanvraag, elke klant staat bij de IND centraal. De IND maakt onderdeel uit van de vreemdelingenketen en zoekt daarin een intensieve samenwerking met de ketenpartners, zoals het COA en DT&V.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ydo Couperus, Manager afdeling Integraal Advies Regulier Verblijf en Nederlanderschap

06-22679827

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Adviseur

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Casemanager (Inzetbaarheidscoach) ziekteverzuim

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Procesvertegenwoordiger (Zwolle)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)