Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.667 - €5.450
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Stedebouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 3 juli Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer BD19/DH&F/190176
 • Plaatsingsdatum 19 juni 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De huisvesting van Justitie en Veiligheid zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten. Dit is jouw doel als senior accountmanager huisvesting en facilities. Een hele klus, maar dit gaat jou – met jouw ervaring – zeker lukken. Zo draag jij jouw steentje bij aan een beter Nederland.   

Als senior accountmanager vertegenwoordig je de directie Huisvestiging en Facilities binnen Justitie en Veiligheid (JenV). Je houdt je bezig met huisvesting en strategisch facilitair management. Denk hierbij aan omvangrijke huisvestigingsportefeuilles zoals de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Rechtspraak, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).
Je werkt aan multidisciplinaire huisvestingsvraagstukken vanuit drie rollen: control, beleid en projecten/advies waarbij we voor deze functie de nadruk leggen op deze eerste rol.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt met het sturingsmodel met de rollen van eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer. DHF werkt in dit sturingsmodel vanuit de controlrol als eigenaarsadviseur. De rol van control vullen we in met accountmanagers, die samenwerken met de verschillende taakorganisaties. Hierbij fungeer je als accountmanager als klankbord voor de taakorganisatie bij vraagstukken over huisvesting en strategisch facilitair management.

 Jouw taken

 • Je analyseert kansen en risico’s bij vraagstukken over huisvesting en strategisch facilitair management, en brengt hier advies over uit aan de eigenaren van JenV. Jouw doel: de huisvesting van JenV zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten.
 • Wanneer een taakorganisatie (bijvoorbeeld IND of NCTV) een vraag heeft over bovenstaande, dan fungeer jij als klankbord.
 • Je toetst de producten uit de planning-en-controlcyclus vanuit het perspectief van de eigenaar. Je focust hierbij op de continuïteit van de organisatie, het beperken van risico’s en het voorkomen van ongewenste effecten.
 • Je werkt nauw samen met je collega’s zodat het integrale plaatje van JenV niet verloren gaat. Je kijkt dus verder dan alleen je eigen directie.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante wo- of hbo-opleiding afgerond.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van rijkshuisvestingskaders, huisvesting en facilitaire aangelegenheden.
 • Je hebt ervaring met het opstellen van adviezen, rapporten en andere producten op basis van analyses.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het samenspel van eigenaar, opdrachtgever, opdrachtnemer en kadersteller.
 • Je hebt inzicht in bestuurlijke trajecten, processen, verhoudingen en bedrijfsvoeringsprocessen.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van de planning-en-controlcyclus binnen de Rijksoverheid.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
 • Je bent overtuigend, hebt goede netwerkvaardigheden en bent omgevingsbewust.
 • Je bent een ondernemer, kunt goed plannen en organiseren, en bent resultaatgericht en creatief.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.667 Max. €5.450 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Huisvesting en Facilities (DH&F) is een onderdeel van het plaatsvervangend secretaris-generaal(pSG-)cluster van het bestuursdepartement van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). In 2017 is een nieuw sturingsmodel ingevoerd. Sindsdien bestaat onze planning-en-controlcyclus uit dertien taakorganisaties en onderscheiden we drie rollen: beleid, projecten/advies en control.

Onze directie is stelselverantwoordelijk voor huisvesting en facilitaire dienstverlening van het ministerie van JenV. Wij zorgen - in netwerk met anderen - voor professionele, effectieve en efficiënte huisvesting en facilities die zijn toegerust op de primaire en maatschappelijke taken van JenV. Verder zijn wij betrokken bij de ontwikkeling van multidisciplinaire huisvestings- en facilitaire transitievraagstukken en bij de realisatie van daaruit voortvloeiende projecten. Ons doel is de gemeenschappelijkheid van huisvesting en facilities binnen JenV te versterken en de sectoren en taakorganisaties van JenV te ontzorgen op de specifieke expertise van huisvesting en facilities.

Strategisch huisvestingsmanagement
Onze directie is verantwoordelijk voor een JenV-brede huisvestingsvisie. Wij vertalen rijksbrede kaders; formuleren JenV-kaders en zijn betrokken bij de doorontwikkeling van het rijkshuisvestingsstelsel voor kantoren en specialties. Daarbij ligt de nadruk op de optimalisatie van de huisvesting binnen het ministerie als geheel. DH&F pakt in dit kader dan ook steeds meer de coördinatierol op zich, onder meer als het zogeheten Single Point of Contact voor JenV-organisaties en voor het Rijksvastgoedbedrijf. Tegelijkertijd dragen wij als projectmanagers actief bij aan projecten voor – bijvoorbeeld - rijkskantoren in het kader van de uitvoering masterplan Rijkshuisvesting en zijn we als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de realisatie van huisvesting voor internationale organisaties als Eurojust en Europol.

Strategisch facilitair management
Vanuit de gezamenlijke agenda Bedrijfsvoering JenV en de ambitie om de collectiviteit en kwaliteit te vergroten, zijn facilitaire vraagstukken de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker aan de orde op de bestuurlijke tafels van JenV en in de praktijk van alle dag.

Als DH&F monitoren wij de overgang van JenV-organisaties en -locaties naar het Facilitair Bedrijf Dienst Justitiële Inrichtingen, andere concerndienstverleners en de facilitaire organisaties van de Rechtspraak. Daarnaast adviseren wij de pSG en JenV-onderdelen over bedrijfsmatige en beleidsmatige aspecten van de facilitaire activiteiten van het rijk in het algemeen en van JenV specifiek.

DH&F heeft een platte organisatiestructuur. Flexibiliteit en slagvaardigheid zijn onze belangrijkste kernwaarden. Naast onze directeur als integraal manager kennen wij de functies van coördinerend specialistisch adviseur, (senior) adviseur bedrijfsvoering, financieel adviseur, programmamanager, procesmanager/projectleider, en deelprojectleider/projectondersteuner. DH&F heeft een omvang van 21 fte.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Luuk Leussink, Programmamanager

06-46825963

De heer Roger Paas, Directeur

06-55790226

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw Ranoe Bhagoe, Adviseur bedrijfsvoering

070-3708098

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Een ieder wordt uitgenodigd te solliciteren, tenzij anders vermeld. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Relevante vacatures

Clustercoördinator / senior beleidsadviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Adviseur informatiebeveiliging (Schaal 12)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Informatisering en Inkoop (DI&I)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functioneel beheerder

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienstencentrum
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)