(Sen.) Beleidsmedewerker Bos en Klimaat

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur & Visserij

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 1 december Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer DGNVLG20221107_11
 • Plaatsingsdatum 17 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Meewerken aan beleid ten aanzien van bossen in de Paneuropese regio, maar in het bijzonder de EU en bijdragen aan standpunten die de EU in fora buiten de EU moet innemen op het gebied van natuur, bos en klimaat. Als beleidsmedewerker met affiniteit met bos en natuur is dat voor jou natuurlijk een droomtaak! Je vormt een belangrijke schakel tussen de discussies op EU-niveau en de uitvoering van het beleid in Nederland, waarbij je de Nederlandse input meeneemt op EU-niveau en andersom ook weer helpt om de Europese afspraken in Nederland vorm te geven.
Je gaat onder andere aan de slag met (de implementatie en uitvoering van) de nieuwe EU-verordening inzake ontbossingsvrije producten, de uitvoering van de bestaande EU-houtverordeningen de EU-bossenstrategie. Daarbij trek je samen op met collega’s van andere onderdelen van LNV en van uitvoerende organisaties zoals de NVWA.
Je vertegenwoordigt Nederland in bijvoorbeeld de EU-raadswerkgroep bosbouw. Je bent betrokken bij de uitvoering van de afspraken van de Amsterdam Declarations Partnership (ADP) inzake het tegengaan van ontbossing. Ook volg je processen die zich op Paneuropees niveau afspelen zoals Forest Europe, en FAO European Forestry Commission en het UNECE Committee on Forests and Forest Industry.
Met anderen, zoals collega’s die zich bezig houden met klimaatbeleid, bereid je het Nederlandse standpunt voor over actuele mondiale en Europese onderwerpen, zoals ontbossing (bijvoorbeeld in het Amazonegebied) en de gevolgen voor klimaatverandering voor mens en natuur. Dit doe je in nauwe samenhang collega’s die zich bezighouden met nationaal beleid, zoals de uitvoering van de nationale bossenstrategie, ook gelet op de ecologische voetafdruk van Nederland in de wereld.
Je taken bestaan onder andere uit het adviseren van de minister(s), het in concept beantwoorden van Kamervragen en Kamerbrieven, het voorbereiden en voeren van onderhandelingen, het opbouwen en onderhouden van een netwerk van collega’s in andere landen binnen de EU en op dit terrein werkzame maatschappelijke partijen.
Je werkt nauw samen met jouw collega die zich voornamelijk bezig houdt met bos en klimaat op mondiaal niveau en vervangt elkaar waar nodig.

Je hebt een opleiding voltooid op wo-niveau.. Een opleiding op het gebied van klimaat-, natuur- of duurzaamheidsvraagstukken is een pre.
Enige relevante werkervaring, liefst binnen de (rijks)overheid en/of met internationale vraagstukken inzake bos en/of klimaat, strekt tot aanbeveling.

 • Kennis van Europese onderhandelingsprocessen is een pre.
 • Je hebt kennis van en affiniteit met het nationale en internationale natuur- bos- en klimaatbeleid.
 • Je komt snel tot de kern van een probleem en denkt in oplossingen.
 • Je staat stevig in je schoenen en voelt politieke en bestuurlijke belangen goed aan.
 • Je bent daadkrachtig, zorgvuldig en een kei in samenwerken en netwerken.
 • Je kunt strategisch adviseren in complexe dossiers en kunt goed relativeren.
 • Je hebt een uitstekende bestuurs- en organisatiesensitiviteit in een (internationaal-) politieke omgeving.
 • Je werkt proactief en bent omgevingsbewust.
 • Je beheerst het Nederlands en het Engels uitstekend.
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.
 • Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans bestaat tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het cluster Strategie en Kaders bestrijkt een breed terrein en is op strategisch gebied ondersteunend aan (de beleidsvorming van) de gehele portefeuille natuur. Het cluster is onder andere verantwoordelijk voor het algemene nationale natuur- en biodiversiteitsbeleid, de coördinatie van de Nederlandse inbreng in mondiale beleidsfora op het gebied van biodiversiteit, klimaat en bosbeheer (onder andere via EU, CBD, UNFCC, ITTA en IPBES), coördinatie van rijksactiviteiten in het Nederlandse bosbeleid, de inbreng van de Nederlandse internationale inzet ten aanzien van bos- en biodiversiteitsbehoud en -herstel in zoals ten aanzien van ontbossingsvraagstukken en de inbreng van natuur- en bosbeleidsaspecten in het klimaatbeleid, zowel wat betreft mitigatie als adaptatie. Ook het accounthouderschap van Staatsbosbeheer, de kennis- en monitoringsportefeuille op natuurgebied en handhavingsvraagstukken horen bij het takenpakket.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur & Visserij

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord, en maken hiervoor gebruik van onze innovatiekracht. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.

Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én met elkaar schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Directoraat-generaal Natuur & Visserij
Het directoraat-generaal Natuur & Visserij (DG NV) streeft naar een sterke en veerkrachtige natuur, een vitaal landelijk gebied en ecologisch robuuste grote wateren waarbij wij ons inzetten voor een duurzame visserij. We dragen bij aan duurzaam maatschappelijk welzijn en stimuleren samen met andere overheids- en niet-overheidspartners de versterking van de brede welvaart en de vitalisering van de (platteland)regio’s in Nederland.

Portefeuille Natuur
De portefeuille Natuur werkt vanuit de visie dat natuur niet alleen mooi en kwetsbaar is, maar ook noodzakelijk. De natuur levert de basis voor ons bestaan. Ze levert de vruchtbare bodem waarop we ons voedsel laten groeien, schoon zoet water dat gefilterd wordt in duinen, bossen die fijnstof filteren, en bomen die helpen tegen hittestress en een gezonde leefomgeving voor mensen. We werken in ons natuurbeleid langs twee sporen:

We werken aan meer en betere natuur. Dat gaat om natuurbehoud, -herstel en -verbetering.
We werken aan een meer natuurinclusieve samenleving. We willen in het hele land een verbetering van enerzijds de condities (ruimte, water, bodem, lucht) en anderzijds een verbetering van het gedrag en de structuren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ernestine Meijer

06-31018146

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur & Visserij nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Beleidscontroller EU

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Communicatieadviseur Informatiehuishouding

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Strategisch adviseur CIO-office

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering (DB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd