Selectiemedewerker internationale overdracht strafvonnissen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.737 - €4.400
 • Niveau HBO oude stijl
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 25 september Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 6466
 • Plaatsingsdatum 10 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Er zitten momenteel honderden Nederlanders in buitenlandse gevangenissen over de hele wereld. In het kader van de resocialisatie is het van groot belang dat een veroordeelde zijn gevangenisstraf in het land kan uitzitten waar hij of zij de meeste binding mee heeft. Kan een justitiabele zomaar vanuit het  buitenland worden overgedragen aan Nederland om zijn buitenlandse gevangenisstraf uit te zitten?  Staan de internationale verdragen zoals de Wets en de Wots dit wel of niet toe? En hoe zit het met buitenlanders die in Nederland een gevangenisstraf opgelegd hebben gekregen? Dit zijn vragen waar jij je dagelijks mee bezig houdt  op je werkplek in Den Haag bij de afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen. Als selectiemedewerker speel je een hoofdrol in de uiteindelijke beslissing.

 

Als selectiefunctionaris beoordeel je aanvragen voor de overdracht van buitenlandse vonnissen. Hierbij is de vraag of het vonnis op grond van internationale verdragen (Wets en Wots) overgedragen kan worden aan Nederland, Daarnaast houden wij ons ook bezig met het opstellen van verzoeken tot strafoverdracht aan het buitenland van buitenlanders die een gevangenisstraf hebben opgelegd gekregen in Nederland. Bij dit takenpakket heb je veel contact met de buitenlandse autoriteiten en toets je aan de voorwaarden die de wet stelt. Daarnaast werken wij nauw samen met ketenpartners zoals het OM, het gerechtshof en de IND. Met zowel onze ketenpartners als met de buitenlandse autoriteiten hebben wij overleggen en bijeenkomsten. Van jou wordt verwacht dat je hieraan bijdraagt. Je speelt daarnaast in op onverwachte omstandigheden en je bent hierbij flexibel. Dit kan betrekking hebben op verzoeken of aanvragen van partners waarmee je samenwerkt. Soms heb je te maken met media- of politiekgevoelige dossiers. Jij gaat hier adequaat mee om. Voor de afhandeling van verzoeken om internationale strafoverdracht verzamel en analyseer je informatie. Vervolgens kom je zelfstandig tot een beoordeling die je omzet in een beslissing. Waar nodig zorg je voor inhoudelijke en procesmatige afstemming met betrokken collega’s en ketenpartners en je bewaakt continu de voortgang. Vanzelfsprekend ben je op de hoogte van de werking van de uitvoeringsketen van strafrechtelijke beslissingen.

 

Je onderhoudt een relevant netwerk binnen en buiten de organisatie. Al je werkzaamheden voer je uit binnen de kaders en afspraken. Het zorgdragen voor de administratie van je werkzaamheden en het bewaken van de kwaliteit daarvan zijn bij jou in juiste handen. Ook verbeter je de efficiency van het werkproces en de kwaliteit van de afhandeling van verzoeken om strafoverdracht, onder andere door actief kennis te delen over de inhoud van je werkzaamheden en de uitvoering ervan. Je doet aanbevelingen over geconstateerde feiten en je stelt rapporten op aan de hand van informatie over de proceswerkzaamheden.

Functie-eisen

 • Je hebt hbo-niveau met bij voorkeur een juridische opleiding.
 • Je hebt kennis van het gevangeniswezen en de forensische zorg.
 • Je hebt ervaring met het gebruik van de informatiesystemen Luris en Zylab, of je kunt ze je snel eigen maken.
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je spreekt en schrijft goed Engels en bij voorkeur ook Duits en/of Frans.
 • Je hebt een relevant netwerk of je bent iemand die dit snel opbouwt.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met de toepassing van de lean-methodiek.
 • Je bent creatief en je ziet graag resultaat van wat je doet.
 • Je kunt goed analyseren en op basis van de feiten en cijfers kom je tot een onderbouwd oordeel; een ingenomen standpunt kun je goed verwoorden en verdedigen.
 • Je bent klantgericht, integer en werkt graag samen; als geen ander weet jij de mensen in je omgeving te motiveren.
 • Je kunt goed plannen en organiseren en je staat altijd open om jezelf verder te ontwikkelen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.737 Max. €4.400 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je motivatiebrief en cv.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Zorgen dat een justitiabele op het juiste moment op de juiste plaats terechtkomt. Dat is de taak van de divisie Individuele Zaken (DIZ) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Dagelijks worden ongeveer 150 mensen veroordeeld voor een vergrijp. De plaatsing in een justitiële inrichting is afhankelijk van de beschikbare capaciteit en de behandelmaatregelen die de rechter heeft opgelegd. Daarom kunnen de plaatsingen en andere processen soms lastige puzzels zijn. Hetzelfde geldt voor de afwegingen die worden gemaakt over het verlenen van verlof of het verlengen van maatregelen. Behalve belangen van de justitiabele spelen daarbij ook de belangen van slachtoffers en de maatschappij in het algemeen een belangrijke rol. Sommige zaken krijgen bovendien veel media-aandacht. Denk aan veroordelingen van leden van criminele organisaties of verlofregelingen in zedenzaken. In die gevallen ligt ons werk onder een vergrootglas.


Afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen
De afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen (IOS) werkt voor de bevoegde centrale autoriteit van Nederland. We zijn de verbindende schakel tussen de divisie Individuele Zaken, de penitentiaire inrichtingen en de buitenlandse centrale autoriteiten. De werkzaamheden bij het IOS vergen een goede samenwerking, met onder andere de internationale rechtshulpcentra van het Openbaar Ministerie, buitenlandse centrale autoriteiten, de reclassering en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Samen met de experts zorgen we dat de kwaliteit van ons werk altijd op een hoog niveau is.


Meer informatie over de DJI en DIZ? Kijk op www.dji.nl/diz.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.


Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw L. van Leeuwen, operationeel hoofd Individuele Zaken

06-15208401

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medior Java-ontwikkelaar

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Behandelcoördinator

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Verpleegkundig Specialist (marktconform)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)