• Den Haag
 • HBO bachelor
 • 32 - 36 uur
 • €3.404 - €5.389 (bruto)
 • Juridisch
 • Solliciteer voor 18 juni 2024 Nog 3 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 51350, Plaatsingsdatum: 6 juni 2024

Ben jij een kritische jurist die snel schakelt en oog heeft voor de belangen van zowel gedetineerden als de maatschappij? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zijn op zoek naar een selectiefunctionaris voor het team Bezwaar en Beroep (BenB). Je gaat werken binnen de afdeling Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring (GW/VB) van de DIZ van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in Den Haag. 

Als een gedetineerde het niet eens is met de door DIZ genomen beslissing, kan hij hiertegen in bezwaar of beroep gaan. Als een gedetineerde in bezwaar is gegaan tegen een beslissing, dan stel jij, na een zorgvuldige heroverweging, op basis van alle stukken een beslissing op bezwaar op. Als je onvoldoende informatie hebt, win je extra informatie in bij bijvoorbeeld de PI of het Gedetineerden Recherche Informatie Punt (GRIP). Als een gedetineerde beroep heeft ingesteld bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), schrijf jij als selectiefunctionaris BenB een gedegen verweer uit naam van de Minister voor Rechtsbescherming. Het leeuwendeel van de zaken betreft volwassen gedetineerden, maar het team BenB behandelt ook jeugdzaken. Jij bent als selectiefunctionaris bij BenB de laatste die zich buigt over het besluitvormingsproces. Daarmee voer je de regie op de kwaliteitsverbetering van de besluiten die jij beoordeelt.Het besluitvormingsproces start in de inrichting en loopt door tot de afhandeling van de bezwaren en beroepen.

Je hebt uit hoofde van je functie dan ook veel contact met collega’s uit de inrichtingen en met advocaten. Ook onderhoud je nauwe banden met de initiële beslissers bij DIZ en houd je je team op de hoogte van uitspraken van de RSJ, trends en andere ontwikkelingen die je opmerkt.

Jouw rol
DIZ is volop in beweging. Wij zoeken daarom een enthousiaste en gedreven collega. Naast het zelfstandig afhandelen van bezwaren en beroepen, is het ook mogelijk om aan te sluiten bij op onderwerp ingerichte portefeuilles en mee te denken over zaken als zorg, hoog risico gedetineerden en de re-integratie van gedetineerden. Ook in breder verband ben je continu bezig met kwaliteitsverbetering van processen en stuur je op inhoudelijke kwaliteit en samenwerking.

Omdat we jouw enthousiasme, flexibiliteit en gedrevenheid waarderen, investeren wij graag in jouw ontwikkeling. Als jij jezelf herkent in het gevraagde profiel, nodigt het team BenB je van harte uit om ook in de dynamische wereld van het gevangeniswezen te stappen en te solliciteren.

Mocht je op termijn willen doorgroeien naar de rol van senior binnen het team BenB dan behoort dat zeker tot de mogelijkheden. 

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Een van de kerntaken van de Divisie Individuele Zaken (DIZ) is gedetineerden tijdig en verantwoord plaatsen in een penitentiaire inrichting (PI). Hierbij wordt (onder meer) gekeken naar het arrondissement van vervolging, het delict, de mate van beveiliging van de inrichting en de beschikbare celcapaciteit. 

Ook is DIZ verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen over de vrijheden van gedetineerden. Te denken valt aan een reintegratieverlof, strafonderbreking of deelname aan een penitentiair programma (PP). Hierbij wordt (onder meer) gekeken naar het gedrag van de gedetineerde tijdens zijn detentie, de risico’s (op bijvoorbeeld ontvluchting of recidive) en de belangen van eventuele slachtoffers. Er wordt een gedegen afweging gemaakt tussen het belang van het zo goed mogelijk beveiligen van de maatschappij, eventuele slachtofferbelangen en het belang van de gedetineerde om buiten de muren van de inrichting te werken aan zijn reintegratie. Als dat nodig is kunnen er voorwaarden (zoals een locatie- of contactverbod) worden verbonden aan het verlenen van die vrijheden. 

Meer weten over DIZ en DJI? Kijk op Divisie Individuele Zaken |Over DJI | dji.nl

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw M. van Hardeveld, manager team Bezwaar en Beroep

06-50009043

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Heleen Sissing, senior corporate recruiter

06-15454158

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior selectiefunctionaris

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker verwerken en behandelen Hoofdkantoor DJI

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 17 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Forensisch therapeutisch medewerker (senior)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd