Secretarissen voor de Commissie mer en de Ecologische Autoriteit

Commissie voor de milieueffectrapportage

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 32 - 40
 • Maand­salaris €4.364 - €6.455
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 10 december Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer 1
 • Plaatsingsdatum 23 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wat ga jij doen?

Je bent inzetbaar op zowel adviezen over milieueffectrapportages als op adviezen van de Ecologische Autoriteit. Daarbij ben je verantwoordelijk voor de totstandkoming en het opstellen van adviezen van hoge kwaliteit. Per advies stel je een werkgroep van onafhankelijke deskundigen samen. Je stuurt deze groep samen met de voorzitter aan. Je bent secretaris, projectleider en eindredacteur van het advies. Samen en met de input van de werkgroep zorg je voor een bondig en toegankelijk leesbaar advies, met meerwaarde voor de bestuurlijke en maatschappelijke discussie in gemeenteraden, Provinciale Staten en parlement.

De m.e.r.-adviezen geven antwoord op vragen als ‘Zijn de geluideffecten van de nieuwe weg goed beschreven inclusief hun effect op de gezondheid?’, ‘Zijn de goede alternatieven onderzocht?’ en ‘Is duidelijk hoe nadelige effecten beperkt of voorkomen worden?’ De adviezen van de Ecologische Autoriteit bevatten antwoorden op vragen als ‘Is duidelijk waardoor een beschermd natuurgebied onder druk staat, zoals droogte, stikstof of verstoring?’ en ‘Zijn de goede maatregelen in beeld om een beschermd natuurgebied weer gezond te krijgen?’.

Je adviseert aan gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Een ander belangrijk onderdeel van je werk is optreden als ambassadeur van onze organisatie. Je onderhoudt contact met instanties en met initiatiefnemers, belanghebbenden en kennisfora. Je deelt actief onze kennis en ervaring over o.a. milieueffectrapportage door het verzorgen van workshops en andere bijeenkomsten.

Wat wij vragen

 • Enthousiasme over wat wij doen als organisatie is een must.
 • Een universitaire masteropleiding. Dit kan een opleiding zijn op het brede gebied van bijvoorbeeld Environmental Sciences, Omgevingsrecht, Milieu- en natuurwetenschappen, Biologie, Ecologie, Applied Earth Sciences and Biodiversity, Sustainable Development, Climate Studies, Urban Environmental Management.
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring, bijvoorbeeld op het gebied van beleidsontwikkeling, ecologisch onderzoek of vanuit een adviesbureau.
 • Kennis van het omgevingsbeleid.
 • Je bent aantoonbaar sterk in mondeling en schriftelijk taalgebruik. Je weet een (complexe) hoofdboodschap begrijpelijk en helder te communiceren, zowel in woord als op papier.
 • Je vindt het leuk om contact met belanghebbenden, bestuurders en specialisten, op alle niveaus te onderhouden, en je bent hier sterk in.
 • Enthousiasme om naar buiten te treden over o.a. het belang van kwalitatieve milieueffectrapportage.

Als persoon ben je sociaal en op communicatie gericht. Je hebt bij je werkzaamheden een concreet doel voor ogen en werkt daar graag samen met anderen aan. Je hebt voldoende aandacht voor de omgeving om de juiste mensen bij een vraagstuk te betrekken. Je creëert makkelijk overzicht, werkt efficiënt en hebt oog voor detail. Je nodigt specialisten uit hun bijdrage te leveren en durft kritische vragen te stellen. Je wordt door je omgeving gezien als verantwoordelijk en integer. Je vindt het makkelijk om je in anderen te verplaatsen en bent hulpvaardig. Je houdt van een uitdaging en hebt energie om zaken aan te pakken en te bereiken.

De volgende competenties heb je goed ontwikkeld: Kwaliteitsgerichtheid, Samenwerken, Hanteren van belangen, Luisteren, Analytisch vermogen, Resultaatgerichtheid, Initiatief en Omgevingsbewustzijn.

 • Maand­salaris Min €4.364 Max. €6.455 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 40

Wat wij bieden

Een prachtige, dynamische en uitdagende baan voor 4-5 dagen per week, middenin de actualiteit van vandaag. Afhankelijk van je kennis en ervaring ligt je salaris tussen € 4364,- en € 6455,- bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek, inclusief een premievrij pensioen. We kennen mooie en uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder faciliteiten om jezelf verder te ontwikkelen. We starten met een jaarcontract. Bij goed functioneren en voldoende werkaanbod is een vast contract mogelijk.

Waarom je met plezier bij ons zult werken

De Commissie m.e.r. heeft een sterke, onafhankelijke, wettelijke status en een gezaghebbende positie in Nederland die ze succesvol heeft weten in te zetten over de hele wereld. We werken onafhankelijk en transparant. Vanuit deze positie treden we ook op als Ecologische Autoriteit. Wij bieden je een uitdagende baan, met veel inhoudelijke variatie, midden in de maatschappelijke en bestuurlijke actualiteit en met veel zelfstandigheid. Je adviseert op alle brede leefomgevingsthema's, plannen en projecten, maar tegelijkertijd specialiseer je je ook. Daardoor word je al snel op een aantal onderwerpen het aanspreekpunt, zowel intern als extern. Door de multidisciplinaire aard van ons werk biedt deze baan je de mogelijkheid om je breed te ontwikkelen. Je werkt samen met circa 40 betrokken en bevlogen collega’s, acht werkgroepvoorzitters en een groeiend netwerk van ruim 200 externe deskundigen. We werken hybride waarbij je een deel van de week op ons prettige kantoor in Utrecht aanwezig bent in een sociale en goede werksfeer.

Is je interesse gewekt? Laat het ons snel weten!

Als je enthousiast wordt van deze beschrijving, stuur dan je cv en motivatiebrief naar Selma Berndsen, HRM-adviseur, via email: sberndsen@eia.nl o.v.v. ‘sollicitatie secretaris’. Je kunt reageren tot en met 4 december 2022. Na een eerste selectie op basis van CV en brief volgen in december de eerste gesprekken. Voor vragen over de inhoud van de functie kun je ook telefonisch contact opnemen met Selma via 06-55718128.

Commissie voor de milieueffectrapportage

Waarom wij er zijn als organisatie

De Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) adviseert al 35 jaar, als onafhankelijke organisatie, over de inhoud van milieueffectrapporten. Daarnaast is sinds kort de Ecologische Autoriteit bij ons georganiseerd, die onafhankelijk advies uitbrengt over natuurdoelanalyses en de provinciale gebiedsprogramma’s. Dat maakt ons werk nog veelzijdiger.

Een milieueffectrapport brengt de milieugevolgen van een project in beeld voordat de overheid daar een besluit over neemt. Het gaat om een breed scala aan projecten en plannen zoals omgevingsvisies, windparken en luchthavens. Door het werk van de Commissie m.e.r., het adviseren over en toetsen van milieueffectrapporten, beschikken overheden bij hun besluiten over de noodzakelijke kennis over milieu, leefomgeving, klimaat en natuur. Hierdoor zijn de overheidsbesluiten van betere kwaliteit, beter onderbouwd en breder gedragen.

De Ecologische Autoriteit beoordeelt onafhankelijk of alle beschikbare ecologische kennis en informatie gebruikt wordt voor besluiten over het gezond maken en houden van beschermde natuur. Zij doet dit voor landelijke en regionale plannen die onderdeel zijn van het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

We doen ons werk zowel in Nederland als in het buitenland. Voor de werkgroepen die zich richten op adviezen over milieueffectrapportage in Nederland en op de adviezen van de Ecologische Autoriteit, zoeken we meerdere secretarissen.

Commissie voor de milieueffectrapportage

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

IT Business Analyst

Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Stand­plaats Leiden
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur Waterkwaliteit

Hoogheemraadschap van Delfland
 • Stand­plaats Delft
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Informatiebeheer

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 15 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd