Secretaris Wvggz met juridische achtergrond (hbo) 1,75 FTE

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie

 • Stand­plaats Maastricht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.805 - €3.963
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 27 februari Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer OM-2605
 • Plaatsingsdatum 12 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Aan de rechtsgang gaan veel voorbereidende werkzaamheden vooraf, zeker als er sprake is van nieuwe wetgeving. Als secretaris bied je het Openbaar Ministerie daar professionele ondersteuning bij. Op deze specifieke positie draag je bij aan een zorgvuldige rechtsgang voor een kwetsbare groep en daarmee aan de veiligheid in Nederland.

Deze vacature voor een secretaris voor ons Arrondissementsparket Limburg, gevestigd in Maastricht, hangt direct samen met extra werkzaamheden die voortvloeien uit nieuwe wetgeving. Zo vervangt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Er komt dus een behandelwet in plaats van een opnamewet. Ook treedt artikel 2.3 van de Wet forensische zorg in werking.

De veranderingen verhogen de werkdruk. Zo gaat het Openbaar Ministerie (OM) meer aandacht besteden aan de wensen van betrokkenen en hun naasten. Ook vindt er meer overleg met ketenpartners plaats. Daarnaast krijgen de collega’s op de zittingen te maken met de mogelijkheid dat de strafrechter civiele zorgmaatregelen oplegt.

Als commissiesecretaris Wvggz ben je de eerste contactpersoon en vraagbaak voor:

 • het voor deze wet relevante netwerk: ggz, psychiatrische instellingen, psychiaters, arts-assistenten, verpleegkundigen en medewerkers Bopz-administratie;
 • de burgers die informatie zoeken óf aanleveren over gedwongen opname van bijvoorbeeld een familielid;
 • andere externe relaties, zoals de politie, gemeente en advocatuur;
 • de medewerkers van het OM die vragen hebben over de nieuwe wetgeving.

Je bent betrokken bij de beoordeling van verzoeken die met de nieuwe wet samenhangen. Daarbij maak je een snelle inschatting van de risico’s voor de maatschappelijke veiligheid en eventuele noodzaak tot extra aandacht van het OM. Je adviseert de officier van justitie over mogelijke zorgvoorzieningen en de afdoeningsmodaliteiten.

Ook maak je in deze functie een snelle inschatting van welke informatie relevant is om aan de rechter voor te leggen. Je verzamelt deze informatie uit diverse bronnen en verwerkt ze in de aanvraag.

In je rol van secretaris verstrek je informatie over de wet, de toepassing, de beleidsregels en jurisprudentie. Je adviseert en overlegt over verbetervoorstellen rond proces- en werkafspraken en in individuele casuïstiek. Verder monitor je ingediende verzoeken en houd je relevante gegevens bij over de inhoud van de zaak, doorlooptijden, foutsignalering en afgewezen beschikkingen.

Je vertegenwoordigt het OM in casus-overleggen. Daarbij houd je rekening met de diverse, soms conflicterende belangen in de samenwerking, zonder de verbetering van de maatschappelijke veiligheid als doel uit het oog te verliezen.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een hbo-opleiding recht afgerond. Een afgeronde wo-opleiding Nederlands recht en een verklaring van civiel effect van de universiteit waar je bent afgestudeerd is een pre.
 • Je hebt bij voorkeur inzicht in de organisatie en processen van de ketenpartners.
 • Je beschikt over kennis van de relevante en aanverwante wet- en regelgeving en jurisprudentie in relatie tot de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen / Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent resultaatgericht en besluitvaardig.
 • Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen en je neemt graag initiatief.
 • Je weet goed in te spelen op signalen uit de omgeving en weet collega’s en belangen met elkaar te verbinden.
 • Je bent nieuwsgierig, houdt van dynamiek en hebt de ambitie om in onze organisatie door te groeien.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9
 • Salaris­omschrijving

  Deze functie is ingedeeld in schaal 9 ( minimaal € 2.805,03 en maximaal € 3.963,19) van CAO Rijk. Afhankelijk van opleiding, ervaring en kennis kan inschaling plaatsvinden in aanloopschaal 8.

 • Maand­salaris Min €2.805 Max. €3.963 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • De vacature is in eerste instantie tijdelijk met mogelijk uitzicht op een vast dienstverband.

Meer over de functiegroep Commissiesecretaris

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het arrondissementparket Limburg (Maastricht) is een uitdagende werkomgeving, niet in de laatste plaats vanwege de bijzondere geografische ligging, middenin de Euregio, met meerdere grenzen. De Euregio’s Maas-Rijn en Rijn-Maas Noord zijn welvarende en stedelijke gebieden met een uitstekende infrastructuur en in totaal bijna zes miljoen inwoners. Dit brengt een aparte vorm van criminaliteit en dreiging met zich mee. Daarin is grensoverschrijdende justitiële, politiële en bestuurlijke samenwerking onontbeerlijk. Dit vraagt van onze collega’s een flexibele en op kennis gebaseerde brede inzet.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde.

Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dat doen we samen met de politie en andere opsporingsdiensten. Bij strafbare feiten kan het gaan om overtredingen en misdrijven, variërend van winkeldiefstal tot moord. Na opsporing beslist het OM of het de zaak zelf verder afhandelt of dat verdachten voor de rechter moeten verschijnen. Het OM ziet toe op een correcte uitvoering van vonnissen: het betalen van geldboetes, het uitzitten van gevangenisstraffen of het uitvoeren van taakstraffen. Onze ruim vijfduizend medewerkers houden zich in alle gevallen bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het OM zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Robert van den Bold, teamleider onderzoeken

06-20638697

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Joelle Zelis, Junior HR adviseur

06-50160105

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior HR-adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Commissiesecretaris weekdienst Ressortsparket Den Haag

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur bedrijfsvoering organisatie en innovatie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Maastricht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 20 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)