Secretaris Veterinair Beroepscollege

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 16 - 20
 • Maand­salaris €4.092 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 5 december Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer WJZ_20221111_12/13
 • Plaatsingsdatum 12 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De kwaliteit van de beroepsgroep dierenartsen waarborgen. Dat is een van de belangrijke resultaten van je zelfstandige en afwisselende rol als parttime secretaris Veterinair Beroepscollege in Den Haag. Mede dankzij jouw organisatorische vermogen en juridische kennis worden beroepen op klachten over de geneeskundige behandeling van dieren procedureel en inhoudelijk goed afgehandeld.

Je hebt een echte spilfunctie binnen het Veterinair Beroepscollege (VBC) met veel ruimte om je werk op jouw manier in te vullen. Als VBC doen wij na regelmatige zittingen uitspraken in zaken die eerder door het Veterinair Tuchtcollege behandeld zijn en waartegen beroep is aangetekend. Dit zijn met name klachten over het geneeskundig handelen van dierenartsen. Jij zorgt dat de behandeling van deze zaken in de breedste zin perfect verloopt en ondersteunt het college, zodat de leden hun werk zo goed mogelijk kunnen doen.

Wat jouw functie als secretaris boeiend maakt? De afwisseling. Zo heb je tijdens zittingen de rol van griffier, werk je conceptuitspraken uit en bespreek je deze met de leden voor een definitieve uitspraak. Daarbij komt je juridische kennis goed van pas: je denkt ook inhoudelijk mee en geeft de collegeleden waar nodig advies. En heeft een betrokken partij vragen over de procedure? Dan beantwoord je deze.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het secretariaat. Je zorgt voor een goede financiële en administratieve gang van zaken binnen het VBC en voor soepele werkprocessen. Ook archiveer je stukken, houd je onze website bij en denk je mee hoe we onze organisatie en de kennis die we hebben verder kunnen ontwikkelen. Je kunt altijd terugvallen op twee plaatsvervangend secretarissen en een secretarieel ondersteuner.

Om je toch al brede functie nog interessanter te maken: je onderhoudt ook veel contacten buiten het VBC. Denk aan regelmatig overleg met secretarissen van tuchtcolleges voor bijvoorbeeld advocaten, notarissen en artsen. Op deze manier blijf je op de hoogte van alles wat zich binnen ons dynamische werkveld afspeelt. Ook kun je eventuele ontwikkelingen die je hier signaleert vertalen naar de manier waarop we als beroepscollege tuchtklachten afhandelen.

Plannen en organiseren kun je als de beste. En met je scherpe blik en juridische kennis dring je snel door tot de kern van geschillen. Dankzij je goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden breng je jouw bevindingen bovendien helder over aan anderen. Dat je ook actief aan je eigen ontwikkeling werkt, spreekt voor jou voor zich. Daarnaast sta je bekend om je accurate manier van werken en schakel je probleemloos tussen verschillende taken en gesprekspartners.

Wat we verder vragen:

 • Je hebt een wo-diploma Nederlands recht en het liefst ervaring met tuchtrecht.
 • Je hebt een aantal jaren werkervaring als jurist.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het schrijven van conceptuitspraken en samenvattingen.

Om in aanmerking te komen voor de functie secretaris bij het VBC moet je voldoen aan de eisen tot benoembaarheid tot rechterlijke ambtenaar zoals bepaald in artikel 5 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (zie artikel 8.16, vijfde lid, en artikel 8.36, vijfde lid, van de Wet dieren). Als secretaris word je benoemd door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zie hiervoor artikel 8.17, vierde lid, en artikel 8.36, vijfde lid, van de Wet dieren.

Competenties:

 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Accuraat werken
 • Motiveren
 • Ambitie
 • Flexibel
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 16
 • Maximaal aantal uren per week 20

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.
 • Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen;
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Commissiesecretaris

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je gaat als secretaris werken bij het Veterinair Beroepscollege (VBC). We houden zitting in Den Haag, in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk. Het VBC is een bij de Wet dieren ingesteld appeltuchtcollege en we beslissen in beroep op klachten over de diergeneeskundige behandeling van dieren. Deze klachten worden meestal ingediend door de eigenaar van een dier. Bij klachten die de klachtambtenaar van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aanhangig maakt, gaat het vaak om zaken waarbij publieke belangen spelen.

Het VBC is de hoogste instantie en we oordelen in beroep over beslissingen die het Veterinair Tuchtcollege genomen heeft. Het aantal zittingen per jaar wordt bepaald door het aantal beroepen dat we ontvangen. Ons college bestaat uit de voorzitter die jurist is, twee leden die eveneens jurist zijn en twee leden-dierenartsen. Daarnaast hebben we binnen onze organisatie de secretaris waar deze vacature voor is, twee plaatsvervangend secretarissen en een secretarieel ondersteuner.

Als er een klacht tegen een andere veterinaire beroepsgroep dan dierenartsen is gericht (bijvoorbeeld tegen een dierenartsassistent(e), dierverloskundige of een dierenfysiotherapeut), neemt binnen het college een lid van deze beroepsgroep de plaats in van een van de leden-dierenartsen.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van de Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, waarbij de nadruk ligt op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.
Het ministerie van LNV werkt nauw samen met het ministerie van EZK. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Veterinair Beroepscollege
Het secretariaat van het Veterinair Beroepscollege is organisatorisch ondergebracht bij de afdeling Landbouw en Voedselkwaliteit van de directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ), de gemeenschappelijke juridische directie van de ministeries van EZK en LNV.

Bij WJZ maken we ons er sterk voor dat de beide ministeries in juridisch opzicht effectief handelen. We zijn een centrale stafdirectie, waarbinnen het belangrijkste juridische werk is geconcentreerd en werken op verschillende juridische terreinen voor heel EZK en LNV. Dat doen we met in totaal ongeveer 150 medewerkers.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Erik Minderhout (voorzitter VBC). Erik is te bereiken via Susan van Doorn

070 3797 837

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker Wet open overheid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)