Secretaris Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Financieel / economisch
 • Reageren voor 19 augustus Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer DGKE_20220804_11
 • Plaatsingsdatum 5 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

In onze secretaris zijn we op zoek naar een pragmatische alleskunner. Iemand die faciliteert, organiseert, overzicht houdt en inhoudelijk meedenkt. Naast algemene programma coördinatie ben jij het aanspreekpunt voor diverse reguliere overleggen, zowel intern als met externe stakeholders. Je bepaalt in samenspraak met het MT wat er op de agenda staat en je bereidt deze onderwerpen inhoudelijk voor. Daarnaast ben je de verbindende schakel vanuit het programma met de centrale werkprocessen binnen het departement, zoals de begrotings- en verantwoordingscyclus en de voorbereiding van kamerdebatten. Wanneer het programma bij evenementen naar buiten treed zorgt de programmasecretaris voor een afgestemd verhaal en een up-to-date presentatie.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Voorbereiden en verslagleggen van diverse overleggen (PIDI-stuurgroep, opdrachtgeversoverleg, programmateamoverleg, kernteam).
 • Bewaken van de dagelijkse voortgang a.d.h.v. de opgestelde planning, actielijsten en het aanspreken van de verantwoordelijke en/of het signaleren bij de programmamanager.
 • Ondersteunen van het programmateam.
 • Opstellen van het werkplan.
 • Coördineren voorbereiding van kamerdebatten.
 • Initiëren van/bijdragen aan de rapportage- en begrotingscyclus van EZK
 • Overzicht houden van het programmabudget.
 • Afstemmen met en aansturen van het secretariaat.
 • Bijdragen aan de werving en selectie van nieuwe medewerkers.
 • Het mede organiseren en coördineren van thema- en strategische bijeenkomsten (intern maar ook in co-productie met externe partijen).

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als we Nederland willen verduurzamen, is er tijdig een goede energie-infrastructuur nodig voor elektriciteit, CO2 en waterstof. Door krachten te bundelen, kunnen we hierbij meer regie voeren en besluiten versnellen. Daarom hebben de directies Bedrijfsleven en Innovatie, en Klimaat en Energie van het ministerie van EZK samen met stakeholders in de keten – denk aan de industrie, decentrale overheden, netbeheerders en energieproducenten – het nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI) opgericht. Het krachtige van het PIDI is dat wij samen met partijen uit de omgeving in één team werken. De 40 collega’s van het programmateam komen uit alle betrokken organisaties. Door dit gemengde karakter versterken we het begrip voor elkaars positie en belangen, en hebben we korte lijnen naar het brede stakeholderveld.

PIDI bestaat uit twee clusters: het cluster Versnelling dat zich richt op de concrete projecten en jouw cluster Regie. Hoewel het programmateam zich momenteel nog vormt, kunnen we wel stellen dat je in een team vol pioniers terechtkomt. Tot nu toe is het een zeer gemêleerde groep met zowel jong talent als zeer ervaren medewerkers. Het team bestaat uit EZK-collega’s en professionals van bijvoorbeeld de Nederlandse Gasunie en TenneT, het havenbedrijf en provincies. Samen zetten we er de schouders onder en gaan we voor concrete resultaten. We werken goed samen, staan open voor elkaars meningen en ideeën, willen graag blijven leren én houden bovendien van aanpakken.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Energie is overal. Van de stopcontacten en verwarming in je eigen huis tot aan windparken op zee. Een doeltreffend energiebeleid is cruciaal voor welvaart en welzijn van de huidige en toekomstige generaties. Hoe zorgen we voor een duurzame energievoorziening die tegelijkertijd veilig, betrouwbaar en betaalbaar is? Welke innovaties zijn hiervoor nodig? Hoe creëren we draagvlak voor de effecten van dit beleid, bijvoorbeeld voor de overgang van gas naar warmte in de gebouwde omgeving? Welke eisen stelt een sterk concurrerende CO2-neutrale economie in 2050 aan ons energiesysteem nu en in de toekomst? Wat laten we aan de markt? Welke kaders stelt de overheid? Dit zijn de vragen die centraal staan in het werk bij het DG Klimaat en Energie van Economische Zaken en Klimaat. De directie Energiemart heeft de focus op het faciliteren van een duurzame, betrouwbare en betaalbare gas- en elektriciteitsvoorziening.

De collega's in de directie zorgen voor een goed functionerend energiesysteem in een mondiale en Europese context om de transitie van fossiele naar duurzame energievoorziening mogelijk te maken. Daarbij borgt de directie de betaalbaarheid en de betrouwbaarheid van de energievoorziening. De voornaamste instrumenten zijn ordening en regulering van de markten en stimulering van duurzame energieproductie. De directie richt zich daarbij op het realiseren van de ambitie t.a.v. CO2-reductie voor de energiesectoren in het klimaatbeleid.

Je krijgt als thuisbasis de directie Elektriciteit van DGK&E. Samen met de andere directies in dit DG (Warmte & Ondergrond, Klimaat, Groningen) werkt de directie toe naar een CO2-neutrale energievoorziening in 2050, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Momenteel vindt er een reorganisatie plaats binnen DGK&E. Het dwarsdoorsnijdende thema Risicobeleid zal centraal worden belegd, met zorg voor het voldoende bedienen van de verschillende directies waar risicobeleid ontwikkeld of toegepast moet worden.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

John Butter

070-3796944

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Linda Huisinga-Snijders

06-29677903

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

MT Secretaris Klimaat & Energie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directoraat-generaal Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

MT-secretaris Groningen en Ondergrond

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, DG Groningen en Ondergrond
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 29 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Financieel beleidsmedewerker klimaat en energie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)