Secretaris Procesafspraken

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie

 • Stand­plaats Maastricht
 • Contractduur Zie vacaturetekst
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.957 - €4.707
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 6 februari Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer OM-1327
 • Plaatsingsdatum 24 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een ervaren jurist en wil jij jouw ervaring in het juridische speelveld uitbreiden, bijvoorbeeld met het oog op toekomstige ambities als Officier van Justitie? Beschik jij over goede onderhandelingsvaardigheden en uitstekende communicatieve vaardigheden en wil jij jouw expertise inzetten ten behoeve van een pilot binnen AP Limburg? Bekijk dan onze vacature voor secretaris procesafspraken.

Wat ga je doen?
In het strafprocesrecht is al enige tijd een verschuiving zichtbaar van een klassieke gerechtelijke procedure naar een model, waarin de officier van justitie en de verdediging binnen de kaders van het opportuniteitsbeginsel voorafgaande aan de terechtzitting procesafspraken maken over de omvang van het geding dat aan de strafrechter wordt voorgelegd. Binnen het OM wordt gewerkt aan een aanwijzing procesafspraken in strafzaken.

Inmiddels is in een beperkt aantal meervoudige kamer zaken met succes procesafspraken gemaakt. Naar de toekomst is de doelstelling om het aantal zaken, waarin procesafspraken worden gemaakt uit te breiden, waarbij we ook de mogelijkheden voor enkelvoudige zaken verkennen. Met het uitbreiden van het aantal procesafspraken bereiken we dat verdachten, en slachtoffers sneller zekerheid hebben over de uitkomst van de strafzaak, en de druk op de zittingscapaciteit bij de rechtbank afneemt.

Als secretaris ga je de werkzaamheden van de zaakofficier van justitie verlichten door een aantal taken ten behoeve van het maken van procesafspraken over te nemen. Denk hierbij aan het selecteren van zaken waarvoor procesafspraken een passende afdoening zou kunnen zijn en daarover in gesprek gaan met de zaaksovj, het organiseren en ondersteunen bij de gesprekken met de verdediging, het informeren van de rechtbank en het opstellen van verslagen, plannen van aanpak en raamovereenkomsten. Op grond van de kennis en ervaring die je opbouwt in het maken van procesafspraken fungeer je op een bepaald moment als vraagbaak voor collega’s. De pilot en deze functie maken onderdeel uit van Bureau Recherche binnen AP Limburg.

 • Je beschikt over een voltooide universitaire opleiding Nederlands recht met specialisatie strafrecht (én dus met civiel effect);
 • Je bent reeds meerdere jaren werkzaam als (strafrecht)jurist;
 • Je behoudt een ‘helicopterview’ en kunt soepel op meerdere borden tegelijk schaken;
 • Je bent analytisch scherp en kunt je mondeling en schriftelijk uitstekend uitdrukken. Zo ben je in staat op grond van eigen analyses inhoudelijke brieven en processtukken op te stellen, na afstemming met de officier van justitie;
 • Je beschikt over goede onderhandelingsvaardigheden en hebt hierbij oog voor het organisatiebelang;
 • Je legt makkelijk contact met externe partijen en je bent in staat een netwerk op te bouwen en te onderhouden.
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  De functie van secretaris t.b.v. procesafspraken is gewaardeerd conform schaal 10 van de CAO Rijk ( minimaal € 2.957,- en maximaal € 4.707,-). Het salaris wordt bepaald op basis van opleiding, kennis en ervaring en daarom wordt wanneer mogelijk aanloopschaal 9 toegepast (maximaal € 4.247,-).

 • Maand­salaris Min €2.957 Max. €4.707 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur Zie vacaturetekst
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Het betreft een functie voor 36 uur per week (1 fte), waarbij er in eerste instantie een arbeidsovereenkomst wordt geboden voor de duur van één jaar. De functie maakt onderdeel uit van een pilot, en gedurende het jaar wordt geëvalueerd of en hoe de functie na dit jaar wordt voortgezet;
 • Wij stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer of de fiets. Dit betekent dat reizen met eigen gemotoriseerd vervoer niet wordt aangemoedigd en financieel nadeliger is. Tevens zijn er geen mogelijkheden tot parkeren;
 • De vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang;
 • Om deze functie uit te mogen voeren dient er een VOG overlegd te worden.

Meer over de functiegroep Commissiesecretaris

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Limburg is een internationaal georiënteerd arrondissement gelegen tussen België en Duitsland. Het heeft een landsgrens van ongeveer 350 km en goede (internationale) verbindingen. Grensoverschrijdend verkeer van mensen en goederen is een gegeven en vindt veelvuldig plaats. Grote bevolkingsconcentraties in Duitsland en België liggen letterlijk op steenworpafstand. Niet voor niets wordt er gesproken over de Euregio.

Grenzen zijn dus een deel van de realiteit in Limburg. Ook het parket Limburg kent grenzen. Maar in het dagelijks werk wil ons parket vooral grenzen slechten. Dat doen we door onze zaken te doen vanuit internationaal perspectief, door intensief samen te werken, binnen onze organisatie maar ook met ketenpartners met als doel het voorkomen en aanpakken van criminaliteit. Ons werk krijgt maatschappelijke betekenis als onze interventies zichtbaar, merkbaar en herkenbaar zijn voor slachtoffers, daders en hun omgeving. We zijn met recht een civil servant.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten. Het is belangrijk dat alle collega’s zich bij het OM thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Ook in talent en groei. Lees hier meer.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Fanny Hilhorst, Recherche Officier van Justitie

06-50292265

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementondersteuner opleidingen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Maastricht
 • Uren per week 24
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior Secretaris

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Den Bosch
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 6 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker Verplichte Zorg - beoordelen verzoeken

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)