Secretaris Ketenvoorzieningen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur voor de duur van 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.756 - €5.039
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 21 januari Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer BD20/DGM/200340
 • Plaatsingsdatum 7 januari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De regie voeren over de centrale ketenvoorzieningen. Dat is de verantwoordelijke taak van de afdeling Ketenvoorzieningen van het Bestuursdepartement van het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag. Daar komt nogal wat bij kijken. Gelukkig sta jij ons bij als secretaris. Met ondersteuning, verslaglegging, organisatie en advies.

Samen met de ketenpartners bepaalt de afdeling Ketenvoorzieningen de gewenste ontwikkelrichting. Ook coördineren we de realisatie en implementatie daarvan en lossen we gebruiksproblemen op. Namens de ketenpartners sturen we de leveranciers van de ketenvoorzieningen aan. Daarnaast adviseren we over de informatieaspecten van ketenprocessen en voeren we overleg over de Europese voorzieningen, zoals het beheer op het Europese visumsysteem en de introductie van een nieuw entry-exitsysteem. Zodat deze zo goed mogelijk aansluiten op onze nationale voorzieningen. Daarmee zijn we een aanspreekpunt voor IV-gerelateerde vraagstukken binnen de migratieketen.

Over allerlei onderwerpen moeten afspraken gemaakt worden om samen de volgende stap te bepalen én te kijken of die oplevert wat we verwachten. Voor een aantal gremia waarin die afspraken worden gemaakt en bewaakt, zoeken we een collega die het inhoudelijk secretariaat gaat verzorgen.

Je bereidt zelfstandig stukken voor en geeft opvolging aan afgesproken actiepunten. Daarnaast ondersteun je de relevante coördinatoren en ketenpartners. In overleg word je ingezet op een aantal nader te bepalen onderwerpen. Mogelijke onderwerpen zijn:

 • Het ondersteunen van de coördinator datakwaliteit. Hierbij organiseer je overleggen, kwaliteitsmetingen en inspiratiesessies voor ketenpartners.
 • Het ondersteunen van de Redactieraad Gegevenswoordenboek-online. Jij stelt dan eenduidige begrippen voor de migratieketen vast.
 • Het ondersteunen van de gebruikersraden voor centrale IV-voorzieningen zoals BVV/Sigma en het Europees Visuminformatiesysteem.

Naast lijnwerkzaamheden voeren we binnen de afdeling ook projecten uit. Mogelijk word je op één of meerdere projecten ingezet. Jouw werkzaamheden bestaan dan onder andere uit het plannen en organiseren van vergaderingen, verslaglegging en het geven van opvolging aan afgesproken actiepunten. Ook bereid je stukken voor, stel je die op én fungeer je als sparringpartner voor de voorzitter van het betreffende overleg.

In overleg met de andere secretarissen kijken we steeds hoe we de beschikbare capaciteit het best kunnen inzetten over de verschillende activiteiten van de afdeling.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal hbo-niveau.
 • Je hebt ervaring met informatievoorziening en ICT.
 • Je hebt ervaring met tools als Word, PowerPoint en Excel.
 • Je hebt enige kennis van ketendenken en van projectmatig denken en werken.
 • Je kunt je schriftelijk en mondeling goed uitdrukken.
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je bent klantgericht en flexibel.
 • Je kunt goed samenwerken en bent je bewust van de belangen in je omgeving.
 • Je kunt vooruitdenken, plannen en organiseren.
 • Je neemt nieuwe informatie snel in je op en kunt deze effectief toepassen in je werk.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10, schaal 11
 • Maand­salaris Min €2.756 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur voor de duur van 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het gaat om een functie voor minimaal 32 uur per week. Je bent op korte termijn beschikbaar.
 • Afhankelijk van je ervaring vindt inschaling plaats in schaal 10 of 11.

Meer over de functiegroep Medewerker Advisering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Regie Migratieketen (DRM) bevordert het functioneren van en samenwerking binnen de migratieketen. Daarmee stelt DRM de migratieketen maximaal in staat de Vreemdelingenwet en het migratiebeleid snel en zorgvuldig uit te voeren en daarover verantwoording af te leggen. De directie doet dit vanuit verschillende rollen (zoals ketenregisseur en opdrachtgever) en met verschillende instrumenten, zoals (financiële) sturing met (Europese) subsidies, managementinformatie en data-analyse, keteninformatiesystemen en relatiemanagement.

De migratieketen wordt gevormd door een keten van uitvoeringsorganisaties die werkzaam zijn op het (publieke) vreemdelingenterrein. Denk aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de Dienst Terugkeer en Vertrek, de politie, de Koninklijke Marechaussee, Dienst Justitiële Inrichtingen en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast werken we als directie samen met een groot aantal partners van de keten binnen en buiten de overheid, zoals de rechtspraak, Vluchtelingenwerk Nederland en Stichting Nidos.

Afdeling Ketenvoorzieningen
De afdeling Ketenvoorzieningen is onderdeel van DRM. In opdracht van het Topberaad (het hoogste ambtelijke overlegorgaan dat besluit over strategische vraagstukken in de migratieketen) voeren we de regie over de centrale ketenvoorzieningen. Via de centrale voorzieningen wisselen ketenpartners informatie uit over vreemdelingen. Voorbeelden van centrale voorzieningen zijn de Basisvoorziening vreemdelingen, het Gegevenswoordenboek Vreemdelingenketen en het beheer over de afspraken die in de keten gemaakt zijn.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief JenV. Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht iemands achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Karin Heijstek

06-53209039

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Hümeyra Akalin

06-50079682

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Juridisch beleidsadviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Onderzoeker capaciteitsramingen

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 20 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Commissiesecretaris

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd