Secretaris

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 2 april Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer VWS200064 (ESTT)
 • Plaatsingsdatum 18 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het secretariaat voor de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) in Den Haag is op zoek naar een enthousiaste secretaris.

Jouw taken

 • Coördineert en houdt overzicht op alle ondersteuning door het secretariaat van een Regionale toetsingscommissie (RTE);
 • Verricht zowel de juridische voorbereiding van zaken als controle van processtukken;
 • Beoordeelt initieel of meldingen niet vragen oproepend (NVO) of vragen oproepend (VO) zijn;
 • Bewaakt de kwaliteit van de door de adjunct secretaris geschreven oordelen;
 • Bereidt de vergadering van de RTE voor en concipieert een concept oordeel aan de hand van de ontvangen, wettelijk voorgeschreven stukken;
 • Bewaakt de consistentie en uniformiteit op grond van gezamenlijk beleid van de RTE en de EuthanasieCode;
 • Fungeert als secretaris tijdens de commissievergadering; heeft een raadgevende stem tijdens de vergadering en bewaakt mede de richtlijnen (afgesproken kaders, jurisprudentie) van de commissie;
 • Draagt zorg voor de inhoudelijke afdoening van ter vergadering behandelde meldingen;
 • Bewaakt de voortgang van afdoening meldingen, signaleert problemen bij de voorzitter en stelt oplossingen voor;
 • Treedt op als inhoudelijk aanspreekpunt voor commissieleden en belanghebbenden;
 • Zorgt voor correcte toepassing van de wettelijke voorschriften, procedures en termijnen;
 • Overlegt met de andere secretarissen en met de voorzitters van de RTE over het beoordelingsbeleid en daarmee samenhangende kwesties in de procedures voor de toetsing;
 • Overlegt in het kader van de interne kwaliteitsborging RTE met andere secretarissen en de algemeen secretaris over de consistentie en uniformiteit van beoordelingen in zijn algemeenheid en van specifieke casussen in het bijzonder;
 • Draagt zorg voor portefeuilles en verzorgt hiertoe de daarvoor noodzakelijke werkzaamheden en/of coördinatie.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau; afgeronde universitaire studie Nederlands recht;
 • Kennis van gezondheidsrecht;
 • Kennis van juridische en administratieve werkprocessen;
 • Ruime relevante ervaring in een functie die aansluit op die van een secretaris (zaaksverwerking, resultaatgericht, dienstbaar, zorgvuldig, juridisch).

Aantoonbare beheersing van de volgende competenties

 • Initiatief en creativiteit;
 • Samenwerken, maar ook zelfstandig werken;
 • Planmatig werken;
 • Uitstekend leervermogen om na een korte inwerkperiode de functie zelfstandig uit te voeren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer: VWS200064 (ESTT) richten aan: mevrouw R. Jagga-Abdoelgafoer.
 • Een schrijftest maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.
 • Je formele standplaats is vooralsnog Rijnstraat 50 in Den Haag. Met het oog op de reorganisatie van de directie ESTT, worden de drie RTE-locaties overgeheveld naar een nieuwe locatie in Utrecht in 2020.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Meer over de functiegroep Commissiesecretaris

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

ESTT bestaat uit de kolom tuchtcolleges voor de gezondheidszorg, kolom toetsingscommissies euthanasie en een bedrijfsbureau. De secretaris werkt voor de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie.

Kolom Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

Er zijn vijf RTE’s in Nederland. Elke commissie bestaat uit 15 leden (juristen, ethici en artsen). Elk secretariaat bestaat uit 2 ondersteuners (administratief medewerkers) 2 secretarissen (juristen) en een adjunct-secretaris.

Een toetsingscommissie beoordeelt of artsen die bij een patiënt euthanasie hebben uitgevoerd, daarbij voldaan hebben aan wettelijke zorgvuldigheidscriteria. Als een arts daaraan voldoet, dan is hij/zij voor deze handeling niet strafbaar.

Artsen doen melding van een uitgevoerde euthanasie bij de Gemeentelijke Lijkschouwer. Deze stuurt het dossier van de euthanasie (melding) naar het secretariaat. Na controle en eerste beoordeling van de melding onderzoekt de secretaris of de voorbereiding van de toetsing kan worden gedaan door een adjunct secretaris of dat hij deze zelf voorbereidt. Daarna bereidt de secretaris of een adjunct secretaris de toetsing door de toetsingscommissie voor. De (adjunct) secretaris stelt onder meer een concept oordeel op. Commissieleden kunnen gedurende de behandeling van de euthanasiemelding vragen- of opmerkingen hebben die verwerkt moeten worden in het oordeel. Nadat de toetsingscommissie heeft geoordeeld is de secretaris verantwoordelijk voor de afdoening van de melding. 

Daarnaast werken (adjunct) secretarissen aan inhoudelijke thema’s (portefeuilles) op het gebied van de uitvoeringspraktijk van de toetsing, het onderhouden van contacten met belanghebbenden in de bestuurlijke omgeving (bijvoorbeeld voor het verzorgen van inleidingen of cursussen) of op het gebied van de interne organisatie of informatievoorziening. Bij deze portefeuillewerkzaamheden heb je nauw contact met de algemeen secretaris, de leidinggevende of andere (adjunct) secretarissen binnen de eenheid.

De secretariaten van de commissies zijn gehuisvest op drie locaties: in Groningen, Arnhem en Den Haag.

Contacten en bevoegdheden

 • De secretaris RTE legt hiërarchisch verantwoording af aan de adjunct-directeur ESTT en voor de inhoudelijk werkzaamheden functioneel aan de commissie;
 • De secretaris RTE legt functioneel verantwoording af aan de algemeen secretaris over de portefeuilles;
 • Wet- en regelgeving, strategische beleidslijnen en medische richtlijnen op het aandachtsgebied zijn van belang bij het uitvoeren van de werkzaamheden;
 • De secretaris RTE, heeft een wettelijk vastgelegde raadgevende stem tijdens de commissievergadering;
 • De secretaris RTE beslist over de inhoud van de adviezen over de conceptoordelen met betrekking tot de meldingen aan de voorzitter RTE en overige commissieleden.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Tim Maas, Directeur ESTT

06-11792508

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Natasja Vissers

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Junior) Media analist

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker bekostiging zorgaanbieders

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Psychomotorisch therapeut

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 16-24
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 14 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)