Runner team Criminele Inlichtingen SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.737 - €4.400
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 31 augustus
 • Vacaturenummer 61/20-62
 • Plaatsingsdatum 25 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het team Criminele Inlichtingen van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid zet zich dagelijks in om fraude en criminaliteit op het gebied van arbeid te voorkomen en te bestrijden. Dit doen we door informatie te verzamelen van informanten in het criminele circuit en in de bovenwereld. Jij voert als runner de gesprekken met de informanten en maakt daarmee de informatiedossiers zo compleet mogelijk.

Je maakt als informantenrunner deel uit van het team Criminele Inlichtingen (TCI) van de directie Opsporing van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Binnen dit team is het jouw taak informatie te zoeken over delicten en de daaraan te linken zware criminaliteit. Denk bijvoorbeeld aan uitbuiting van werknemers en (georganiseerde) fraude met uitkeringen, dienstverbanden en arbeidsgerelateerde subsidies. De informatie die je vindt, kan nuttig zijn voor lopende onderzoeken, thema’s en programma’s, maar kan ook de start zijn van nieuwe opsporingsonderzoeken. Naast het zoeken en inwinnen van informatie geef je ook gevraagd en ongevraagd je afgewogen oordeel of advies over de informatie en de informant.

Als runner leg je zelfstandig contact met informanten in de onder- en bovenwereld, met het doel een stevige informatiepositie op te bouwen over een of meer van de genoemde onderwerpen. Je volgt de ontwikkelingen op deze onderwerpen op de voet en anticipeert daarop. Daarbij gebruik je je creativiteit door vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en nieuwe manieren te bedenken om de informatiepositie te verstevigen. Bij het maken van de plannen van aanpak, het inwinnen en verifiëren van criminele inlichtingen houd je je aan de regelgeving en procedures uit de Wet politiegegevens, de TCI-regeling en privacyvoorschriften.

Je bereidt de gesprekken met de informanten kwalitatief goed voor. Door gerichte vragen te stellen en informatie te combineren weet je de benodigde kennis boven tafel te krijgen en kun je hoofd- van bijzaken onderscheiden. Je maakt een gedegen analyse van de vertrouwelijkheid en gevoeligheid van de informatie die je krijgt en schat deze op waarde. De gesprekken werk je vervolgens zorgvuldig uit in een verslag en je analyseert, rubriceert en completeert deze voor de informatiedossiers. Het is van groot belang dat de anonimiteit van de informanten geborgd is. Dat betekent dat je bij alles wat je doet rekening houdt met bronbeveiliging en de afscherming van de informanten.

Functie-eisen

 • Je hebt aantoonbaar hbo-niveau. Dat blijkt uit relevante werkervaring en/of een diploma, of we kunnen dit vaststellen via een assessment.
 • Je hebt ruime ervaring en actuele kennis op het vakgebied.
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent uitstekend in staat zelfstandig te werken, maar kunt ook goed samenwerken.
 • Je bent in het bezit van rijbewijs B.
 • Je beschikt over een geldige opsporingsbevoegdheid (AOA).
 • Je spreekt de taal van je informanten op verschillende niveaus.
 • Je bent in staat snel een in- en extern netwerk op te bouwen.
 • Je bent positief ingesteld en kunt out-of-the-box denken voor het aanboren van nieuwe informatieposities.
 • Je bent stressbestendig en flexibel waardoor je goed kunt omgaan met bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten en het afbreukrisico waarmee dit werk gepaard gaat.
 • Je hebt een goed probleemanalyserend vermogen, je neemt initiatief en bent gericht op kwaliteit.
 • Je kunt goed luisteren en beschikt over de benodigde gevoeligheid om in de praktijk goed om te gaan met culturele verschillen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 4400,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 10 van de CAO Rijk, exclusief 8% vakantietoeslag.

 • Maand­salaris Min €2.737 Max. €4.400 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Vanwege de wettelijke bepalingen met betrekking tot integriteit en onafhankelijkheid is plaatsing binnen het team Criminele Inlichtingen (TCI) voor vier jaar met een uitloop tot maximaal acht jaar.
 • Deze functie is aangemerkt als vertrouwensfunctie. Daarom stellen we conform de Wet Veiligheidsonderzoeken een veiligheidsonderzoek A in.
 • Een praktijkproef (als onderdeel van een assessment) maakt deel uit van de selectieprocedure. Omdat stressbestendigheid een belangrijk element is binnen de functie, kent de praktijkoefening een verrassingselement. Daarom geven we vooraf geen gedetailleerde uiteenzetting van de praktijkproef. Gedegen theoretische TCI-kennis is niet nodig om de praktijkproef met succes te doorlopen. Wanneer de termijn van een eerder doorlopen praktijkproef korter is dan twee jaar, nemen we je sollicitatie niet in behandeling.
 • Het behalen van een functiegerichte opleiding is voorwaardelijk voor het kunnen uitvoeren van deze functie.
 • Omdat we specifieke systemen gebruiken, is thuiswerken niet mogelijk.
 • Het werk binnen het TCI vraagt naast een flexibele bereikbaarheid soms inzet buiten kantoortijden. Hiervoor ontvang je een vaste salaristoelage van circa € 80 per maand.
 • Voor de uitoefening van de functie krijg je de beschikking over een dienstauto.
 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Ben je Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Dien dan je sollicitatie uitsluitend in via HRMwerving@minszw.nl. Overige sollicitanten vragen we te solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Inspectie SZW valt onder de inspecteur-generaal van het ministerie van SZW en houdt onder andere toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden, het verbod op illegale tewerkstelling en betaling onder het wettelijk minimumloon. Daarnaast doet de Inspectie SZW onderzoek naar de uitvoering van sociale zekerheidswetten door de in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen verankerde zelfstandige bestuursorganen en gemeenten. Verder heeft de Inspectie een bijzondere opsporingsdienst, de directie Opsporing, die hoofdzakelijk op het terrein van SZW strafrechtelijke onderzoeken verricht, maar op verzoek deels ook op andere terreinen.

Directie Opsporing
De directie Opsporing richt zich voor de Inspectie SZW met inzet van het strafrechtelijk instrumentarium op de bestrijding van arbeidsmarktfraude, uitbuiting, (georganiseerde) uitkeringsfraude en fraude met arbeidsgerelateerde subsidies. Tevens voert de directie Opsporing opsporingsonderzoeken uit voor UWV en SVB als gebruik moet worden gemaakt van bijzondere opsporingsbevoegdheden. De directie is aanspreekpunt voor buitenlandse opsporingsinstanties op het gebied van arbeidsmarktfraude en arbeidsuitbuiting. Het verzorgt de uitvoering van rechtshulpverzoeken van deze instanties. Daarnaast houdt de directie Opsporing zich op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bezig met de strafrechtelijke aanpak van zorgfraude.

De directie Opsporing bestaat uit een afdeling Opsporingsinformatie, een afdeling Recherche Werk en Inkomen en een afdeling Recherche Zorgfraude. Deze afdelingen zijn weer onderverdeeld in teams. Het team Criminele Inlichtingen is onderdeel van de afdeling Opsporingsinformatie. Binnen het team zijn, naast de teamleider, twee senior rechercheurs, een analist en twee recherchemedewerkers, tien medewerkers werkzaam als rechercheur/runner. De werkzaamheden worden gecoördineerd vanuit Den Haag, maar worden verricht vanuit de kantoren in het land.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Elmer Brouwer, teamleider TCI

Vincent Leeman

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Kees Franke, senior rechercheur TCI

06 300 00 314

Vincent Leeman, senior rechercheur TCI

06 500 02 840

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Arbeidsinspecteur arbeidsmarktfraude (regio Noord-Holland Noord)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Woonplaats is standplaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 28 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Arbeidsinspecteur arbeidsmarktfraude (regio Oost)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Woonplaats is standplaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 28 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Arbeidsinspecteur Arbeidsmarktfraude (regio Flevo Midden)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Woonplaats is standplaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 28 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)