Roostermanagementadviseur (RMA)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Ter Apel
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 20 - 24
 • Maand­salaris €2.817 - €3.782
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Personeel en organisatie
 • Reageren voor 2 oktober Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 40161
 • Plaatsingsdatum 10 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wij zoeken een energieke en gedreven professional. Een collega die weet te verbinden en streeft naar optimale samenwerking binnen Penitentiaire Inrichting (PI) Ter Apel . Als RMA adviseer je het management en richt je je op de ondersteuning van de direct leidinggevenden en planners bij de voorbereiding en uitvoering van het roosterproces binnen PI Ter Apel. Alle processen in goede banen leiden is een hele uitdaging. Dat snap jij als RMA als geen ander. Pak jij deze taak op?

Als roostermanagementadviseur voor de PI Ter Apel ben je de spil van de organisatie in het plan- en roosterproces. Samen met de beroepsplanners en de leidinggevenden richt je je op de dagelijkse inzet van alle medewerkers. Daarvoor werk je nauw samen met de betrokken leidinggevenden. De RMA is belast met ontwikkeling en vertaling van roostervoorwaarden, de controle van de roosters, het afsluiten van de roosters en het verzorgen van managementinformatie en –adviezen.

Je vertaalt en evalueert het (rooster)beleid naar richtlijnen en procedures. Je hebt een adviserende taak ten aanzien van de consequenties voor het beleid en de uitvoering van nieuwe wet- en regelgeving. Zowel het management, leidinggevenden, planners en medewerkers worden door jou geïnformeerd over de implementaties en de uitvoering van het roosterbeleid. Je onderhoudt ‘het spoorboekje’ van de inrichting, door processen als het dagprogramma van gedetineerden en personeelsplanning bij elkaar te brengen.

Je controleert en signaleert of de Arbeidstijdenwet, overige regelgeving en het roosterbeleid op de juiste wijze wordt gehanteerd. Je stelt kengetallen, audits, analyses en (management)rapportages op en adviseert in het opstellen van basisroosters, vanuit de postenbezetting. 

Tot slot treedt je op als kerngebruiker van de roosterapplicatie.

Je bent hiërarchisch geplaatst onder het hoofd van de afdeling Algemene Zaken. De afdeling Algemene Zaken is een klein, veelomvattend team waar een aantal cruciale bedrijfsprocessen bijeenkomen. Het team bestaat, naast de Rooster Management Adviseur, o.a. uit Bureau Management ondersteuning (BMO) en Bureau (Personeels)Planning en bestaat uit 14 collega’s.

Jouw werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder ‘personele inzet’. Onze organisatie en afdeling maken op het gebied van het plan- en roosterproces een grote ontwikkeling door. Met elkaar vinden wij het waard om de vooruitgang van dit complexe proces te voorzien van nieuwe impulsen en verbeteringen. Daar ligt meteen voor jou een mooie en een grote uitdaging om dit samen met ons vlot te trekken.

Functieomschrijving vervolg

Een impressie van jouw werkdag
De dag begint met koffie of thee en het opstarten van jouw computer. Je checkt je mailbox en informeert jezelf over actuele zaken die aandacht vragen. Je loopt even langs bij je collega’s van Bureau Planning en informeert hoe ze de planningsdag zijn begonnen. Zijn er bijzonderheden? Je deelt relevante informatie, zodat er geen ruis kan ontstaan. Eenmaal terug op je plek start je de systemen op. Soms dagelijks, maar zeker wekelijks zijn er personele mutaties die je moet verwerken in de roosterapplicatie. Daarnaast houd je als beheerder van de roosterapplicatie voortdurend de applicatie tegen het licht, zodat het systeem zo effectief mogelijk kan blijven functioneren.

Einde van de ochtend heb je een afspraak met een afdelingshoofd. Je bespreekt samen de medewerkers van zijn/haar afdeling en inventariseert behoefte aan stuurinformatie.

Na de lunch in de bedrijfskantine ga je aan de slag met de rapportage voor het management. Deze wordt maandelijks gedraaid uit de roosterapplicatie en voorzien van een advies. Je denkt goed na over de wijze waarop het advies wordt aangeboden en onderbouwd; dit is van groot belang.

Na een kop koffie ga je aan de slag met de uitvraag van de vakantieplanning van volgend jaar en begint alvast met de voorbereiding van de capaciteitsprognose voor het nieuwe jaar. Een volle, maar productieve dag, waarin je zaadjes hebt geplant en ook hebt geoogst.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De penitentiaire inrichting (PI) Ter Apel is zowel een huis van bewaring als een gevangenis voor personen die geen rechtmatig verblijf in Nederland hebben. De mensen die in Ter Apel in detentie zitten hebben een strafbaar feit gepleegd; na of tijdens detentie gaan zij terug naar het land van herkomst. In samenwerking met de Dienst Terugkeer en Vertrek, de vreemdelingenpolitie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst bereiden we hen daarop voor. Aan de inrichting is een groot productiebedrijf verbonden waarin gedetineerden overdag werken. Gemiddeld verblijven zestig tot zeventig verschillende nationaliteiten in de PI Ter Apel.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer T. Kuipers, hoofd Algemene Zaken

06-25243572

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Arbeidsbegeleider

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Ter Apel
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Penitentiair Inrichtingswerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Ter Apel
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Complexbeveiliger

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Ter Apel
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd