RMC coördinator/programmamanager VSV Rijnmond

Gemeente Rotterdam

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €1 - €6.616
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Administratief / secretarieel
 • Vacaturenummer 00060941
 • Plaatsingsdatum 17 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

.Werken voor de gemeente Rotterdam is werken voor een stad die zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Die bekend staat als innovatief en internationaal. Een stad ook met complexe vraagstukken en grote maatschappelijke opgaven. In deze voorhoede werk jij, voor en samen met meer dan 620.000 Rotterdammers. Bij zo’n stad hoort een eigentijdse overheid. Wij bieden je ruimte en kansen om Rotterdam en daarmee jezelf vooruit te blijven helpen. Met arbeidsvoorwaarden die dat mogelijk maken.

Het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling stimuleert maximale ontplooiing van talent in een gezond lichaam. Daarbij gaan we uit van de kracht van de Rotterdammers, ook als zij niet op eigen benen kunnen staan. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, maatschappelijk actief is als leren of werken niet kan en zorgt voor de eigen gezondheid. Sport, cultuur, onderwijs en basale zorg dragen daaraan bij. We bieden lichte ondersteuning als de omgeving die niet kan bieden. Of intensievere zorg waar echt noodzakelijk. Dat doen we in opdracht van het college en gebiedscommissies en samen met maatschappelijke partners.

 Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten speelt zich af in een divers krachtenveld. De RMC-coördinator/VSV programmamanager Rijnmond heeft een centrale rol in dit krachtenveld.

Hoe en wat zijn je verantwoordelijkheden:

 • Een verbinder van alle relevante partijen die met het thema preventie verzuim 18-, 18+ en voortijdig schoolverlaten te maken hebben. Dit behelst overleg met rmc coördinatoren en beleidsadviseurs van de verschillende subregio’s in Rijnmond, het voeren van regionaal overleg met scholen/gemeenten over RMC en het voorbereiden en begeleiden van bestuurlijk overleg met de wethouders en bestuurders van de mbo-instellingen en samenwerkingsverbanden.
 • dé aangewezen persoon voor het overleg met de directies en bestuurders van onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden.
 • de contactpersoon van de regio richting het ministerie van OCW en voor de Arbeidsmarktregio.

Het betreft dus een spilfunctie tussen diverse besturen met verschillende belangen en achtergronden/invalshoeken: mbo scholen, vo scholen/samenwerkingsverbanden vo, de verschillende subregio’s binnen Rijnmond. Doel is daarbij steeds: voorkomen van schooluitval en alle leerlingen/studenten richting een startkwalificatie en/of (begeleiding naar) werk.

 

De RMC-coördinator/VSV-Programmamanager Rijnmond is aangesteld bij de gemeente Rotterdam en maakt onderdeel uit van het team ‘mbo, hbo wo’ van de afdeling Onderwijs. Binnen de gemeentelijke organisatie werkt de RMC -coördinator/VSV-Programmamanager Rijnmond o.a. nauw samen met de VSV secretaris en de beleidsadviseur VSV/RMC van de gemeente Rotterdam en de afdeling Leerrecht en Ondersteuning. Bestuurlijke afstemming met de betrokken wethouders maakt onderdeel uit van de functie.

De afdeling

De overheid heeft zich ten doel gesteld het aantal voortijdig schoolverlaters terug te brengen tot 20.000 in 2024. De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) en het VSV-programma Rijnmond zijn bedoeld om voortijdig schoolverlaten (VSV) onder jongeren van 18 tot 23 jaar te voorkomen. Alle gemeenten in Nederland moeten voortijdig schoolverlaters tot 23 jaar registreren én ervoor zorgen dat zij via een passend traject (onderwijs, baan of een combinatie daarvan) alsnog een startkwalificatie kunnen behalen. Dit omvat ook de monitoring van jongeren vanuit het praktijk- of speciaal onderwijs en de entreeopleiding en het maken van afspraken over begeleiding naar vervolgopleiding, (leer)werk of dagbesteding. Om dit mogelijk te maken is wettelijk vastgelegd dat de gemeenten moeten samenwerken in regio’s en dat er een vierjarig regionaal programma wordt opgesteld met daarin maatregelen om vsv te voorkomen voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar.

Voor de regio Rijnmond is de contactgemeente gemeente Rotterdam. De wethouder Onderwijs van Rotterdam is de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de RMC-regio en van het Bestuurlijk Overleg van het VSV-programma. De RMC-coördinator/VSV-programmamanager Rijnmond ondersteunt deze bestuurlijke overleggen en richt zich op de samenwerking in deze regio om voor alle jongeren goede ondersteuning en een passende opleiding of (leer)werkplek te realiseren.

Omdat de gemeente Rotterdam contactgemeente is voor het ministerie is de regionale RMC coordinator/programmamanager gepositioneerd binnen de gemeente Rotterdam, op de afdeling Onderwijs. Deze afdeling heeft de volgende missie: het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en bevorderen dat het Rotterdamse onderwijs zijn leerlingen naar de beste kwalificatie brengt. De afdeling Onderwijs bestaat uit zes teams, waarvan vier sectorteams (Het Jonge Kind, Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en team mbo, hbo, wo) aangevuld door een team Onderwijshuisvesting en een team Bedrijfsvoering en Werkprocessen. Graag maken we kennis met jou als jij voldoet aan het volgende profiel.

Je beschikt over universitair werk- en denkniveau en ruime ervaring als programmamanager of projectmanager in het maatschappelijke domein. Je hebt kennis van het wettelijk en gemeentelijk kader en je hebt veel affiniteit met jongeren en het onderwijs.

Bij een goede match horen ook de volgende eigenschappen:

 • een resultaatgerichte instelling, blijf je onder hoge werkdruk goed presteren
 • schakelen met relevante stakeholders, je ziet samenwerking als een win-win, waardoor je in staat bent op verschillende niveaus, intern en extern, te acteren.
 • in staat mensen aan jezelf en aan processen te binden en beschikt daarvoor over verschillende onderhandelings- en beïnvloedingsstijlen. Dit betekent ook op een juiste wijze omgaan met weerstanden tegen veranderingen en/of nieuw beleid en belangen van verschillende partijen bij elkaar te brengen.
 • analytisch en in staat om tot een snel en adequaat oordeel te komen
 • affiniteit met opstellen van begrotingen en subsidies en je bent van het datagedreven werken.

We bieden je een uitdagende werkplek met voldoende mogelijkheid voor ontwikkeling. Een salaris dat past bij wie je bent en wat je kunt. Afhankelijk van onder andere je ervaring bedraagt je salaris maximaal € 6.616,- (schaal 13) bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek.

En verder goede arbeidsvoorwaarden, o.a. 

 • Een 36-urige werkweek met flexibele werktijden.
 • Een ABP-keuzepensioen.
 • Reiskostenvergoeding, waarbij we reizen per openbaar vervoer stimuleren.
 • Uitstekende verlofregelingen.
 • Een aantrekkelijk opleidingsprogramma.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05%. Aan jou de keuze wat je met dit budget doet. Vakantiegeld? Een keer per jaar laten uitbetalen? Extra verlofuren? Het kan allemaal!

Je kunt je inhoudelijke vragen stellen én je sollicitatie richten aan Inger Seits,Teammanager, te bereiken via tel. 06-22056866. Voor achtergrondinformatie over RMC kan je terecht op de websites van OCW en Ingrado. Het vsv-plan voor de periode 2020-2024 is op te vragen via pa.vanrijn@rotterdam.nl. 

Heb je vragen die betrekking hebben op de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Gonda Engel, Recruiter, te bereiken via tel.06-12649800.

Wij vragen je in je sollicitatiebrief in te gaan op jouw visie op het tegengaan van voortijdig schoolverlaten en de rol van een regionale RMC coördinator / programmamanager daarbij.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Beoogde startdatum 1 september.

 

Belangstellenden die na de reactietermijn reageren, zullen niet meer in de selectieprocedure worden meegenomen. 

]]>

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Gemeente Rotterdam nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jongerenconsulent voortijdig schoolverlaters (RMC)

Gemeente Pijnacker-Nootdorp
 • Stand­plaats Pijnacker
 • Uren per week 20-24
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Jeugd & Gezinscoach Oekraïense vluchtelingen

Gemeente Rotterdam
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Medisch milieukundig adviseur

Gemeente Rotterdam
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)