Risk-/compliancy-officer AVG-/WPG-handhaving

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 2 september Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20190717_12
 • Plaatsingsdatum 29 juli 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

In Nederland kunnen we erop vertrouwen dat de producten die we eten en kopen veilig voor ons zijn. Daarvoor staat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit borg. Voor de privacyprocessen op de achtergrond sta jij als compliancy-officer borg. Jij beschermt namelijk de persoonsgegevens bij de inrichting van onze processen en procedures.

Als privacycontactpersoon bij de afdeling Processen, Producten en Ondersteuning ben je verantwoordelijk voor het voldoen aan vereisten die de privacywetgeving stelt aan (de inrichting van) processen en procedures. Dit doe je onder andere door het ondersteunen van de proceseigenaren van de directie Handhaven. Onder de privacywetgeving zijn organisaties vóóraf verplicht om een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren op voorgenomen verwerkingen met een potentieel verhoogd risico. Dit is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van gegevensverwerking in kaart te brengen en op basis daarvan maatregelen te nemen. Je voert deze DPIA’s uit namens de proceseigenaren.

Daarnaast ben je werkzaam op de terreinen privacy by design en privacy by default. Privacy by design beschrijft de beginselen van gegevensbescherming voor ontwerpen. Deze beginselen pas je toe om privacy verantwoord in te richten bij nieuwe ontwikkelingen. Door het nemen van proactieve maatregelen kunnen risico’s worden verkleind of zelfs opgeheven. Privacy by default houdt in dat er standaard technische en organisatorische maatregelen worden genomen voor de bescherming van persoonsgegevens, bij de inrichting van processen en procedures. Dit organiseer je in samenwerking met het primaire proces.

Alle bestaande processen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit – en ook nieuwe processen waarin persoonsgegevens worden verwerkt – zijn of worden opgenomen in het register van verwerkingen. Dit register wordt (gedeeltelijk) ook openbaar gemaakt in samenwerking met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Juridische zaken beheert dit register; jij levert namens de proceseigenaar de juiste informatie aan.

Als privacycontactpersoon ben je een spin in het web van de directie. Je stemt af met alle relevante stakeholders en bent in staat om hun verschillende belangen en perspectieven te laten doorwerken in risicoafwegingen. Dat doe je op basis van de gestelde kaders.

Jouw taken

 • Je bent het aanspreekpunt voor de betreffende directie voor het onderwerp privacy.
 • Je fungeert als ‘adviesloket’ voor de directie, bent ambassadeur vóór privacy en vergroot de bewustwording ván privacy.
 • Je voert privacy impact analyses uit namens de proceseigenaren.
 • Je coördineert activiteiten met collega-privacycontactpersonen bij directie overstijgende vraagstukken omtrent privacy.
 • Je rapporteert over de status van privacy binnen de betreffende directie.
 • Je coördineert implementatie werkzaamheden met betrekking tot privacy, voert deze uit en legt deze vast in het privacydossier.
 • Je rapporteert en escaleert incidenten op het gebied van privacy; je verleent ondersteuning bij datalekken.
 • Je verleent ondersteuning aan juridische zaken bij het aanleveren van informatie bij een complex verzoek tot inzage.
 • Je doet voorstellen voor verbetering en bijstelling met betrekking tot werkwijzen en (aanpalend) beleid.
 • Je zorgt voor samenwerking en kennisdeling met adviseurs van andere onderdelen binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit met betrekking tot de Algemene verordening gegevensbescherming.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau met een aanvullende opleiding in privacy (bijvoorbeeld CIPP of vergelijkbaar).
 • Je hebt aantoonbare ervaring met betrekking tot het werkveld van de Algemene verordening gegevensbescherming en/of de Wet politiegegevens.
 • Je bent een kwaliteitsdenker, die met overtuiging verbeteringen tot stand brengt.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met procesmanagement en affiniteit met juridische processen.
 • Je kunt goed analyseren, bent creatief en organisatiesensitief, en hebt overtuigingskracht.
 • Je bent zelfstandig en een kei in plannen en organiseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Wanneer je solliciteert bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is het belangrijk dat je beschikt over de gevraagde opleiding(en) zoals deze in de functie-eisen staan omschreven. Geef dit duidelijk aan in je cv. 
 • Wanneer je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan een kopie van je beschikking als bijlage mee met je sollicitatie. 
 • De sollicitaties worden conform geldende afspraken in beschouwing genomen (waaronder PUB, ARAR en de NVP-sollicitatiecode).
 • Na de sluitingsdatum is het niet mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Jouw kandidatuur wordt alleen in behandeling genomen wanneer je op de juiste manier, via de daarvoor bestemde sollicitatiebutton, reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. 
 • Een competentietest en/of een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 
 • De selectiecommissie checkt mogelijk ook referenties. Als dat zo is, word je daarover geïnformeerd.
 • Online screening, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks, kan onderdeel zijn van het selectieproces.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Processen, Producten en Ondersteuning (PPO) is onderdeel van de divisie Regie en Expertise (directie Handhaven) en is verantwoordelijk voor ondersteuning van de proceseigenaren, proces- en kwaliteitsborging, stuurinformatie, regelbeheersing en productmanagement (informatievoorziening).

De afdeling PPO is volop in ontwikkeling; de afgelopen periode zijn er veel nieuwe medewerkers gestart. Tegelijkertijd ontwikkelt onze aanpak zich. Dit doen we stap voor stap. De focus ligt op wat logisch is en wat werkt. Continue feedback, eigen initiatief van medewerkers en teamwerk zijn daarbij belangrijk.

Bovendien doen we dit in nauwe samenwerking met veel andere afdelingen binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. We zoeken medewerkers die enthousiast worden van deze wijze van werken en die daar bij voorkeur ook ervaring mee hebben.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat als onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Wij streven ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker voor wil werken, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst of arbeidsbeperking. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever en het werk leuker.

Onze missie is het vergroten van de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, door hoge naleving van (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s.

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat we in Nederland eten en andere producten kunnen kopen in het vertrouwen dat die veilig voor ons zijn. We mogen daarop vertrouwen omdat er wetten en regels zijn waar bedrijven zich aan moeten houden en die er voor zorgen dat zij het dierenwelzijn en de natuur niet aantasten. Dat gaat heel vaak goed, maar niet altijd. Daarom is het belangrijk dat we samen staan voor die veiligheid. Met ondernemers die zich aan de wetten en regels houden. Met consumenten die zelf ook goed opletten. En als NVWA, doordat wij de naleving door bedrijven controleren en bevorderen en doordat we toezien op de dier- en plantgezondheid. Met als doel mogelijke risico’s voor mensen, dieren en de natuur afdoende te beheersen.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties en opsporingsonderzoeken en goede dienstverlening en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden. We gaan uit van vertrouwen. Bedrijven die hun zaken op orde hebben, merken weinig van ons. Maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als dat in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit vijf directies: Handhaven, Keuren, Strategie, Bedrijfsvoering en CFO financiën.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Nicolette Strik

06-48161301

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Adviseur / Product Owner Regelbeheersing

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior inspecteur

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Senior adviseur kwaliteitsbeheer

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)