• Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar met mogelijkheid tot omzetten naar vast
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.090 - €4.671
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl.
 • Reageren voor 21 augustus Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer 2022002
 • Plaatsingsdatum 26 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij de spin in het web tussen onze gemeenten en onze inhoudelijke afdelingen?          Weet jij eenduidige afspraken te maken over onze inzet gericht op een veilige,                          duurzame en gezonde fysieke leefomgeving? Lees dan verder!

Wat ga je doen?

 • Je coördineert, schrijft of levert input ten behoeve van uitvoeringsprogramma’s, jaarverslagen en kwartaalrapportages voor de (gemeentelijke) klant c.q. opdrachtgever.
 • Je bent inhoudelijk op de hoogte van de collegeprogramma’s en andere politiek-bestuurlijke ontwikkelingen van de gemeenten die jou zijn toegewezen. Je analyseert deze en stemt verbindt het aan de uitvoeringsprogramma’s en de doelstellingen van de ODRU.
 • Je bent verantwoordelijk voor de communicatie met de ambtenaren en bestuurders over contracten en dienstverlening in algemene zin. Je bespreekt met hen de klanttevredenheid, de monitoring en verantwoording van de lopende contracten en trends op het vakgebied. Je brengt tijdens deze gesprekken ook nieuwe producten en diensten vanuit de organisatie onder de aandacht. Je hebt dus ook bent ambassadeursrol voor de organisatie en vertegenwoordigt vanuit die rol de organisatie tijdens contacten met gemeenten. Indien nodig schuift het Hoofd Bestuursbureau aan.
 • Je bent binnen de ODRU het eerste aanspreekpunt als het gaat om klanttevredenheid. Je signaleert zaken die betrekking hebben op kwaliteit van dienstverlening en stemt dit af met het Hoofd Bestuursbureau.
 • Je hebt een signalerende en proactieve adviserende rol richting management, clustercoördinatoren en/of projectleiders over lopende en potentiële opdrachten. Belangrijk hierbij zijn het bewaken van de afgesproken uren en budgetten en klanttevredenheid.
 • Je bent (mogelijk) projectleider voor projecten die die raakvlakken hebben met het relatiemanagement, bijvoorbeeld voor het opstellen van een businesscase.
 • Je denkt en werkt mee aan het uitbouwen van het relatienetwerk met andere stakeholders.

Je voelt je op je plek in een organisatie waar samenwerken en teamgeest een groot goed is. Door binnen de ODRU onze kennis en manier van werken met elkaar te delen, zorgen we voor een continue verbetering van onze kwaliteit. Door de ervaring die je meebrengt in combinatie met een flinke dosis aan flexibiliteit, ben jij in staat om een stevige, prettige gesprekspartner te zijn, die onderscheidt maakt tussen hoofd- en bijzaken. Je beschikt dan ook over goede gespreks- en adviesvaardigheden. Daarnaast onderken je de stakeholders (in- en extern) en weet deze op juiste moment te benaderen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar kom je te werken?

De gemeenten zijn gezamenlijk eigenaar van de ODRU en individueel opdrachtgever voor de taken die zij van ons afnemen. De relatiemanagers van de ODRU zijn de spin in het web tussen de gemeenten en de organisatie. Zij bouwen een relatienetwerk op met de gemeenten en onderhouden dit netwerk. Een belangrijke taak is ervoor te zorgen dat er eenduidige afspraken komen over de productie per gemeente in relatie tot de organisatiedoelstellingen. Dit wordt vastgelegd in contracten. Gedurende het jaar monitort relatiemanagement de uitvoering van de contracten en bespreekt dit met gemeenten. Ook is er een belangrijke signalerende rol weggelegd voor het maken van aanvullende afspraken. Daarmee zijn de relatiemanagers essentiële schakels tussen de wens vanuit de organisatie om meer invulling te geven aan nabijheid bij de gemeenten en, in het bijzonder, kennis van de lokale omstandigheden van deze gemeenten. Het team bestaat uit twee relatiemanagers. Het team Relatiemanagement maakt onderdeel uit van het Bestuursbureau. Het Bestuursbureau kent de volgende disciplines: Relatiemanagement, Communicatie, HRM, Bedrijfsjuridische zaken, het Bestuurssecretariaat en de interne secretariële ondersteuning. Op dit moment zijn totaal 13 medewerkers binnen deze stafdisciplines werkzaam. De aansturing vindt plaats door het Hoofd Bestuursbureau.

Omgevingsdienst Regio Utrecht

Wie zijn wij en wat doen we?

We zijn met steeds meer mensen in ons kleine land. Zo voeren we de druk op het milieu, onze omgeving en elkaar steeds verder op. Een goede omgevingsdienst is daarom onmisbaar voor elke gemeente. Wij zijn een proactieve, klantgerichte kennisorganisatie met een breed aanbod aan producten en diensten. Met elkaar zorgen we voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

De ODRU ondersteunt vijftien gemeenten bij de uitvoering van hun milieu- en omgevingstaken. Welke taken dat allemaal zijn, kun je op onze site www.odru.nl allemaal teruglezen. We doen ons werk met 160 vaste collega’s en een groot aantal inhuurkrachten.

Omgevingsdienst Regio Utrecht

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mirjam Mascini v.a. d.d. 26 juli

06-55291649

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Zohir Saghir

06-12844175

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

HR Adviseur (24 tot 28 u/wk)

Omgevingsdienst Regio Utrecht
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 24-28
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Ruimtelijke Ordening, Milieu & Beleid(32-36 uur)

Omgevingsdienst Regio Utrecht
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 10 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Geluid, Lucht en Licht (A)

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)
 • Stand­plaats Hoorn
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd