Regionale zaakbegeleider Aanpak Piekbelasting

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied

 • Stand­plaats Nederland
 • Werkplekken 99
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.608 - €6.227
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl., Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 30 juni
 • Vacaturenummer pDGRTLG20230502_1112
 • Plaatsingsdatum 3 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

(Vast, detachering of inhuur)

Agrarisch ondernemers die tot de doelgroep van de Aanpak Piekbelasting behoren persoonlijk begeleiden bij een nieuwe toekomst en maatregelen die de stikstofbelasting van hun bedrijf reduceren. Als zaakbegeleider is dit je belangrijke taak. Een zelfstandige functie waarin je namens de overheid agrarische ondernemers deskundig en persoonlijk ondersteunt bij ingrijpende keuzes voor hun toekomst én die van hun naasten.

Doel van de ‘Aanpak Piekbelasting’ is om de stikstofdepositie op kwetsbare N2000 gebieden op korte termijn te verminderen, zodat het beter met de natuur gaat, en er ruimte ontstaat voor het verlenen van vergunningen voor bedrijven en bouwprojecten. Dit is een belangrijk onderdeel van het werk van de nieuwe programmadirectie Uitvoering Aanpak Piekbelasting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

De gesprekken met de ondernemers kunnen van grote betekenis en impact zijn voor de persoonlijke situatie van de ondernemer en het gezin. Ieder gesprek zal verschillend zijn, maar alle gesprekken vragen om goed luisteren en aansluiting zoeken bij de leefwereld van de ondernemer en zijn of haar toekomstperspectief. Op basis daarvan bied je als zaakbegeleider informatie en maatwerk over regelingen zoals de LBV(+) en overige regelingen en instrumenten waarmee de overheid kan helpen bij een toekomst met minder stikstofbelasting.

Wat ga je doen?
Je bent in jouw regio de vaste contactpersoon voor een aantal ondernemers die om ondersteuning gevraagd hebben. Om ondernemers in de landbouwsector te ondersteunen biedt de Rijksoverheid verschillende regelingen en instrumenten gericht op innovatie, verplaatsing, omschakeling of beëindiging van agrarische bedrijven. Daarnaast kunnen ook instrumenten van andere overheden relevant zijn. Jij informeert de agrariërs – en hun eventuele adviseurs – over de mogelijkheden en waar nodig betrek je andere specialistische adviseurs. Je blijft de persoonlijk zaakbegeleider van de ondernemer totdat het hele traject met de ondernemer is afgerond.

Als zaakbegeleider maak je deel uit van één van de regionale uitvoeringsteams die de landelijke aanpak piekbelasting vertalen naar, en uitvoeren in de regio. Over de invulling per regio worden momenteel afspraken gemaakt tussen het Rijk en de provincies. In welk uitvoeringsteam en welke regio je aan de slag gaat? Dat bespreken we met je en laten we mede afhangen van je voorkeur en woonplaats. Zodra je bij ons start, kun je in ieder geval rekenen op een uitgebreid inwerk- en opleidingstraject waarin we je volledig wegwijs maken in de ‘Aanpak Piekbelasting’. Al met al een zeer afwisselende en impactvolle functie waarin je concreet veel betekent voor agrarische ondernemers én de aanpak van het stikstofprobleem.

De zaakbegeleiders zijn essentieel in de uitvoering. Zij voeren de gesprekken met de agrariërs over de regelingen, over de plannen van de agrariërs zelf, over hun toekomst. Deze gesprekken vragen om de beste mensen die we kunnen inzetten. Hier moet de aansluiting plaatsvinden met de leefwereld van onze boeren.
Daarom zoeken we op vele manieren naar deze zaakbegeleiders; via de samenwerking met de provincies, via collega diensten van het Rijk, via externe bureaus en nu ook via deze wervingscampagne.

Je begrijpt de complexe vraagstukken waar agrarische ondernemers voor staan en bouwt met veel inlevingsvermogen een goede relatie met hen op. Daarbij schakel je makkelijk en op een deskundige manier met het vaak omvangrijke netwerk van organisaties en adviseurs dat bij de agrariër betrokken is. Ook ben je goed in staat om in te schatten welke expertise en instrumenten op een bepaald moment nodig zijn. Je levert waar mogelijk maatwerk. Daarnaast heb je de sociale vaardigheden om de ondernemers op een persoonlijke manier te (laten) ondersteunen bij hun beslissingen, maar ben je waar nodig ook standvastig en zakelijk in je benadering. Waar jij energie van krijgt? Ondernemers en hun naasten helpen de juiste keuzes te maken voor hun toekomst! Hoe lastig die keuzes soms ook zijn.

Wat we verder vragen:

 • Je hebt minimaal hbo-niveau.
 • Je hebt kennis van één of meerdere veehouderijsectoren en werkervaring in het contact met agrariërs, bijvoorbeeld als grondverwerver, gebiedsontwikkelaar of adviseur in de landbouw.
 • Je hebt aantoonbare kennis van het overheidsinstrumentarium op het vlak van de Aanpak Piekbelasting en gebiedsprogramma’s of bent in staat om je deze kennis snel eigen te maken.
 • Je hebt een netwerk in een voor de Aanpak Piekbelasting relevante regio en kunt de juiste mensen op de juiste momenten te betrekken, of je hebt de vaardigheid om dit netwerk snel op te bouwen.
 • Je kunt goed mondeling en schriftelijk communiceren.
 • Je bent flexibel.
 • Je bent in staat om zowel zelfstandig als in een team te werken.
 • Je beschikt over goede luister- en gespreksvaardigheden en een flinke dosis inlevingsvermogen.

Competenties:

 • omgevingsbewustzijn
 • bestuurssensitiviteit
 • netwerken
 • plannen en organiseren
 • samenwerken
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Gedurende de looptijd van het programma werk je voor het uitvoeringsteam in jouw regio. De exacte duur van het programma is nu nog niet duidelijk. In welke constructie/welk dienstverband je voor ons aan de slag gaat en wie je formele werkgever is, hangt van je persoonlijke situatie af. Dit bespreken we graag met je. Als je hierover vragen hebt, kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.
 • Ben je herplaatsings- of verplicht Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat, maar werk je niet bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit? Voeg dan een aanwijzingsbesluit van iemand die hiertoe bevoegd is toe aan je sollicitatie.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Programmadirectie Uitvoering Aanpak Piekbelasting
Als regionale zaakbegeleider Aanpak Piekbelasting maak je deel uit van het uitvoeringsteam in jouw regio dat onder leiding staat van een regiomanager. Het aantal collega’s in een team verschilt per regio, afhankelijk van de omvang van de regionale opgave. De uitvoeringsteams opereren in opdracht van de nieuwe programmadirectie Uitvoering Aanpak Piekbelasting in Den Haag en werken in alles nauw samen met de provincies. De programmadirectie is nu volop in ontwikkeling, maar uiteindelijk werken hier circa twintig collega’s die de Aanpak Piekbelasting coördineren én zorgen voor een goede uitvoering ervan door de uitvoeringsteams in de provincies.

Concreet werken we met elkaar aan een aanpak gericht op innovatie, verplaatsing, omschakeling of opkoop van agrarische ondernemingen die een onevenredige bijdrage leveren aan de stikstofbelasting van natuurgebieden: de zogenoemde ‘piekbelasters’. Dit vraagt om een gebiedsspecifieke en persoonlijke benadering met aandacht voor het toekomstperspectief van boeren en lokale gemeenschappen. Deze benadering vormt de rode draad in alles wat we als programmadirectie doen om onze urgente en voor Nederland cruciale opgave te realiseren.

Lees hier meer over de Uitvoering Aanpak Piekbelasting.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het directoraat-generaal Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied (DG RTLG) is onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en is in 2022 opgericht.

Onze missie? De Rijksoverheid, provincies en andere overheden helpen bij een succesvolle en slagvaardige uitvoering van de transitie in het landelijk gebied. Dit doen we aan de hand van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. We zijn voor grote en urgente maatschappelijke opgaven rondom landbouw, natuur en stikstof, water en klimaat de verbindende schakel tussen het nationaal beleid en de regionale uitvoering.

In de Regieorganisatie komen twee rollen samen. Allereerst een partnerrol gericht op de samenwerking tussen de overheden en andere belangrijke spelers. Daarnaast hebben we een regierol, waarin we sturen op het realiseren van doelen gebaseerd op gemeenschappelijk bepaalde kaders. Zo schakelen we steeds tussen beleid en uitvoering.

Specifiek om de stikstofbelasting in landelijke gebieden op korte termijn terug te dringen, geven we op dit moment binnen het DG RTLG de tijdelijke programmadirectie Uitvoering Aanpak Piekbelasting vorm.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Henk Mulder, Programmadirecteur Uitvoering Aanpak Piekbelasting

06-1125 5183

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Irene Huttinga, Senior Adviseur Recruitment

06-5002 5825

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

MT lid (plv directeur) Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 16 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Teamcoördinator Transitieteam Plantaardige Landbouw

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Juridisch beleidsadviseur

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Landelijk Gebied en Stikstof (DGLG&S)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)