Regionaal adviseur actieplan regio Rijk van Nijmegen - Rivierenland, Midden-Geld

SBB

 • Stand­plaats Nijmegen
 • Uren per week 32 - 40
 • Maand­salaris €0 - €5.404
 • Niveau WO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding
 • Vacaturenummer 21084RA-RAOA-ACTIE
 • Plaatsingsdatum 24 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

SBB actieplan behoud leerbanen en stages voor het mbo

SBB houdt mbo’ers aan de slag! Juist nu, in tijden van crisis. SBB heeft daarom onlangs een actieplan gelanceerd. Zo zorgt SBB ervoor dat we leerbanen en stages behouden voor de 500.000 mbo’ers, werkenden en werkzoekenden. Want als wij nu niet zorgen dat deze mensen aan de slag blijven, leidt dat tot werkloosheid in de toekomst. In ons actieplan staat hoe wij stages en leerbanen behouden. Kijk voor meer info www.s-bb.nl/helpt.

In het actieplan staan de acties die onderwijs en bedrijfsleven, verenigd in SBB, uitvoeren. Samen optrekken met landelijk, sectorale en regionale partners is nodig om succesvol te kunnen zijn. Zowel landelijk als in de (arbeidsmarkt)regio’s is de samenwerking met werkgevers, scholen, werknemers, UWV en gemeenten belangrijk om de beschikbare stages en leerbanen voor de juiste doelgroep te benutten. SBB geeft de samenwerking voor werkenden en werkzoekenden verder vorm als onderdeel van Perspectief op werk, Leerwerkloketten en de onlangs gestarte 35 Regionale mobiliteitscentra.

Het team Regionaal advies onderwijs arbeidsmarkt (RAOA) zoekt een:

Regionaal adviseur actieplan regio Rijk van Nijmegen - Rivierenland, Midden-Gelderland & Achterhoek

Vacaturenummer: 21084RA-RAOA-ACTIE
Omvang: 32 – 40 uur

Functie-inhoud
Als regionaal adviseur onderwijs arbeidsmarkt ben je voor de regio Rijk van Nijmegen - Rivierenland, Midden-Gelderland & Achterhoek verantwoordelijk voor het schoolaccountmanagement op beleid strategisch niveau bij de mbo-instellingen in jouw regio’s. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het optimaal benutten van de mbo-infrastructuur en het huidige actieplan stages en leerbanen in de regio voor studenten, werkenden en werkzoekenden. Dit doen we door samenwerkingsafspraken te maken met scholen, bedrijfsleven en regionale partners vanuit het sociaal domein en deze bestuurlijk te borgen, te monitoren en waar nodig bij te stellen.

In deze functie ben je het eerste aanspreekpunt voor de scholen en de regionale netwerken waarbinnen de scholen en bedrijven samenwerken met partners uit het sociaal domein (gemeenten, UWV, provincies en andere partners) aan de afstemming onderwijs, preventie van jeugdwerkloosheid, sluitende aanpak, duurzame scholing voor werkenden en werkzoekenden via het mbo en LLO.

Als regionaal adviseur vergroot je de bekendheid van de wettelijke taken en het actieplan stages en leerbanen van de SBB in de regio. Je bent gericht op het ophalen en analyseren van trends, ontwikkelingen en signalen. Je legt verbinding met collega’s met als doel samen met het onderwijs en bedrijfsleven te komen tot samenwerking in de regio bij het oplossen van knelpunten zoals de stagetekorten en het invullen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van praktijkleren in het mbo voor studenten, werkenden en werkzoekenden.

De aanstelling is voorlopig voor de duur van het actieplan tot eind 2022. In de loop van 2022 wordt bezien of deze extra inzet wordt gecontinueerd of afgebouwd in 2023.

Werkzaamheden

 • Je hebt als regionaal adviseur zicht op de strategische en de operationele beleidskaders waar de school in de uitvoering (directies en docenten) mee aan de slag gaat.
 • Je volgt voor de drie wettelijke taken en de additionele projecten van SBB de ontwikkelingen en wensen van de school. Je brengt de diensten en producten van SBB onder de aandacht. Schakelt indien nodig specialistische kennis en kunde van SBB in.
 • Tot slot breng je samenwerking tussen SBB en de scholen met andere partners tot stand gericht op verbetering van de regionale uitvoering, vormgeven van nieuwe ontwikkelingen zoals het benutten van de mbo-infrastructuur, ook voor werkenden en werkzoekenden in kader van LLO, of verbeteren van de SBB producten en diensten.
 • Je vertaalt de regionale vraag naar concrete wensen en vragen, zodat daar de juiste acties op worden ingezet.


Plaats in de organisatie

 • Als regionaal adviseur onderwijs ontvang je hiërarchisch leiding van de regiomanager in jouw regio’s en functioneel van de teamleider Regionaal advies.
 • Je maakt deel uit van het team van regionale adviseurs onderwijs arbeidsmarkt en de regioteams in je werkgebied.

SBB

SBB

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Corrola Hommen

06 51 896 925

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

SBB nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Regionaal adviseur onderwijs arbeidsmarkt regio Groot Amsterdam en Gooi en Vecht

SBB
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-40
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseurs praktijkleren: New talents

SBB
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 32-40
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Thema coördinator Kwalificeren & examineren/senior beleidsadviseur

SBB
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 32-40
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd