Regiocoördinator Wonen en Ruimte

Gemeente Putten

 • Stand­plaats Putten
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32
 • Maand­salaris €2.973 - €4.494
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 23 januari Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 12345
 • Plaatsingsdatum 10 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

 • Je organiseert en bewaakt de voortgang van de uitvoering van de gemaakte afspraken en bijbehorende financiën;
 • Je doet voorstellen voor eventueel tussentijds noodzakelijke verbeteringen c.q. aanpassingen van de woonagenda en levert waar nodig/gewenst een inhoudelijke bijdrage aan realisatie van de woonagenda;
 • Je bent sparringpartner van samenwerkende en/of individuele gemeenten voor volkshuisvestelijke en RO-vragen;
 • Je volgt relevante trends en ontwikkelingen (wijzigingen in wet- en regelgeving, subsidiemogelijkheden, woningmarktonderzoeken, bestuurlijke ontwikkelingen in de regio etc.),deelt deze met de gemeenten en vertaalt deze waar nodig in acties;
 • Je bent regionaal aanspreekpunt voor provincie Gelderland, woningbouwcorporaties in de regio, adviseurs voor andere beleidsterreinen en overige organisaties;
 • Je bent beleidsmatig aanspreekpunt voor collega's betrokken bij de regionale urgentiecommissie en bezwarencommissie woonruimteverdeling;
 • Je bent voorzitter en trekker van de regionale ambtelijke overleggen wonen en ruimte;
 • Je bent secretaris van het regionale portefeuillehouders- en bestuurlijk overleg wonen en ruimte;
 • Je bent sparringpartner van de voorzitter van het bestuurlijk overleg.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De gemeenten op de Noord Veluwe werken al vele jaren samen op het beleidsterrein Wonen. Voorheen binnen de formele structuur van de Regio Noord Veluwe, later in het Samenwerkingsverband Noord Veluwe en sinds 1 januari 2020 in de vorm van netwerksamenwerking. Deze samenwerking wordt gefaciliteerd door de gemeente Putten.

Voor de beleidstaak wonen is een actiegerichte woonagenda opgesteld. Dit is een meerjarenagenda die ieder jaar geactualiseerd wordt. De thema's die in deze woonagenda zijn opgenomen ('Monitoring', 'Regionaal woningmarktonderzoek', 'Flexibiliteit en differentiatie wonen', 'Wonen - Zorg', 'Woonruimteverdeling sociale huursector, en 'Doorstroming') zijn tevens de speerpunten voor de regionale samenwerking voor wonen.

Het aantal RO-onderwerpen dat in regionaal verband op beleidsniveau wordt opgepakt is op dit moment beperkt tot het thema Stikstof. Verder wordt waar actueel en relevant kennis uitgewisseld tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en provincie.

De Regiocoördinator ruimte en wonen heeft de opdracht om de gemeentelijke beleidsmatige samenwerking voor ruimte en wonen vanuit inhoud en proces te faciliteren, toe te zien op de voortgang van de uitvoering van de gemaakte afspraken en doorontwikkeling van de regionale ambities.

Gemeente Putten

Putten is een groen, gastvrij en ondernemend dorp op de Veluwe met ruim 24.000 inwoners. De ruim 160 medewerkers zetten zich in om het beleid van het gemeentebestuur uit te voeren en om op een klantgerichte wijze de inwoners van Putten te informeren en te begeleiden bij verzoeken.

De gemeente Putten ontwikkelt zich tot een maatschappelijk waardevol partner. Het partnerschap wil zeggen dat we samenwerking belangrijk vinden: samenwerking met burgers, instanties, verenigingen, instellingen, bedrijven en andere overheden. Dat vraagt om een actieve houding van ons. Het partner zijn betekent ook dat we naast elkaar staan en niet daar boven. Het begrip waardevol drukt uit dat onze partners in samenwerking met ons een toegevoegde waarde zien.

Onze kernwaarden zijn: Gastvrijheid, Vakkundigheid, Betrouwbaarheid en Dienstverlenend.

Onder gastvrijheid verstaan we dat we iedereen open, vriendelijk en respectvol tegemoet treden, zodat de ander zich welkom weet. We verkennen de vraag, probleem of verzoek en zetten in op effectieve beantwoording, zodat de ander zich gezien en gehoord weet. De vakkundigheid komt tot uitdrukking in onze professionaliteit en we leveren kwalitatief goed werk af binnen duidelijke kaders als tijd en geld. Betrouwbaarheid hoort bij de overheid: we geven in begrijpelijke taal aan wat de kaders zijn, we zijn helder over de betrokken aspecten en maken afspraken, waar we ons aan houden. Zo weten onze inwoners en partners waar ze met de gemeente Putten aan toe zijn. Als overheid zijn we tot slot dienstverlenend: we denken op positieve wijze mee, vanuit de gedachte dat er maatschappelijke meerwaarde te ontwikkelen is.

We verwachten van jou dat je flexibel en adequaat weet in te spelen op alle veranderingen die in de gemeente op je afkomen. Om dit mogelijk te maken, stimuleren we onze medewerkers om regelmatig hun kennis en vaardigheden op te frissen en uit te breiden. Daarnaast is het ook mogelijk om aan je persoonlijke ontwikkeling te werken. We denken graag met je mee over de mogelijkheden.

Dus wil jij een bijdrage leveren aan een organisatie die volop in ontwikkeling is? Ben je dienstverlenend, ondernemend, flexibel en wil je echt iets betekenen voor de samenleving? Dan is werken bij de gemeente Putten iets voor jou!

Gemeente Putten

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Gemeente Putten nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Startend Beleidsadviseur Economie

Gemeente Medemblik
 • Stand­plaats Wognum, Gemeentehuis Gemeente Medemblik
 • Uren per week 24-36
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Tijdelijke Beleidsadviseur Wonen (18 uur)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 18
 • Reageren voor 23 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Accountmanagers RIEC

Gemeente Den Haag
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd