Regievoerder Vertrek Noord-Holland - Flevoland

Dienst terugkeer en vertrek

 • Stand­plaats Zwolle
 • Contractduur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 1 jaar met opvolgend onbepaalde tijd bij goed functioneren.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.091 - €4.921
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 24 februari Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 135
 • Plaatsingsdatum 3 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving


In deze functie combineer je je talent om mensen te motiveren met jouw organisatietalent. Je werkt met mensen vanuit de hele wereld en met een grote diversiteit in culturele achtergrond.

Als Regievoerder Vertrek bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) vervul je een sleutelrol in de begeleiding van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Je draagt bij en geeft invulling aan het terugkeerbeleid van de regering en opereert daarmee midden in de actualiteit. Je zorgt voor een zorgvuldig, waardig en tijdig vertrek, zodat vreemdelingen op een juiste manier en respectvol kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Dit doe je door op individueel niveau en op maat het daadwerkelijk vertrek van de vreemdeling voor te bereiden, te regisseren en te begeleiden. Je bent er op gericht de vreemdeling te motiveren om zelfstandig, met of zonder onze hulp, terug te keren. Lukt dat niet dan organiseer je gedwongen vertrek. Op basis van het dossier en de gesprekken die jij voert met de vreemdeling, maak jij een vertrekplan. In samenwerking met andere partijen in de migratieketen, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de Koninklijke Marechaussee (KMar) organiseer jij het vertrek voor de vreemdeling en probeer jij zoveel mogelijk belemmeringen weg te nemen.


• HBO diploma bij voorkeur op het gebied van Sociaal Agogisch Werk, Psychologie, Welzijnswerken of Management, Economie en Recht.
• Aantoonbare ervaring met verschillende motiverende gesprekstechnieken, bij voorkeur in een gedwongen kader;
• Kennis van de Vreemdelingenwet 2000 is belangrijk of je bent in staat dit je snel eigen te maken.
• Je spreekt één of meer vreemde talen en hebt uitstekende (Nederlandse) mondelinge- en schriftelijke vaardigheden;
• Werkervaring bij één of meer organisaties in de migratieketen is een pré.
• Je bent in het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer.
• Je bent flexibel met betrekking tot het werkgebied (Noord-Holland en Flevoland).

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving minimaal € 3.091,60 – maximaal € 4.921,54 bruto per maand op basis van 36 uur
 • Maand­salaris Min €3.091 Max. €4.921 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 1 jaar met opvolgend onbepaalde tijd bij goed functioneren.
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.


DT&V wil een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving. We zijn er van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben.
In de selectieprocedure hebben herplaatsingskandidaten en verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaten binnen de Rijksoverheid een voorrangspositie. Mocht je tot één van deze doelgroepen behoren, stuur dan de aanwijzingsbrief met de sollicitatiebrief mee.
Detachering vanuit een Rijksoverheidsorganisatie is ook een optie. Tijdelijk ter beschikking gestelde arbeidskrachten (waaronder uitzendkrachten) worden eveneens van harte uitgenodigd om te solliciteren.
Een functiegericht assessment (op basis van competenties) kan deel uitmaken van deze selectieprocedure. Voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag vereist.

Meer over jouw toekomstige afdeling
De Directie Ondersteuning en Voorbereiden Terugkeer (DOVT) bereidt het vertrek uit Nederland voor van (uitgeprocedeerde) asielzoekers en andere vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. In lokale terugkeeroverleggen (LTO) werk je samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de politie. Daar waar relevant worden partners betrokken, zoals de IND, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de voogdijinstelling Stichting NIDOS. Het streven is dat de vreemdeling zelfstandig vertrekt, en dat niet hoeft worden overgegaan tot een gedwongen vertrek. Gedwongen terugkeer valt onder de verantwoordelijkheid van DT&V collega’s van de directie Toezicht en Maatregelen.

De directie OVT is momenteel georganiseerd in zeven regionale afdelingen en een landelijk opererende afdeling. De omvang van de directie is ongeveer 180 fte. Wij zijn flexibel en wendbaar waarbij het vertrek van de vreemdeling centraal staat. Dat betekent dat je feitelijke standplaats en werkzaamheden afhankelijk zijn van waar de vreemdelingen zich bevinden. Wij verwachten daarom van onze medewerkers dat zij zich flexibel opstellen.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling


De Directie Ondersteuning en Voorbereiden Terugkeer (DOVT) bereidt het vertrek uit Nederland voor van (uitgeprocedeerde) asielzoekers en andere vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. In lokale terugkeeroverleggen (LTO) werk je samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de politie. Daar waar relevant worden partners betrokken, zoals de IND, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de voogdijinstelling Stichting NIDOS. Het streven is dat de vreemdeling zelfstandig vertrekt, en dat niet hoeft worden overgegaan tot een gedwongen vertrek. Gedwongen terugkeer valt onder de verantwoordelijkheid van DT&V collega’s van de directie Toezicht en Maatregelen.

De directie OVT is momenteel georganiseerd in zeven regionale afdelingen en een landelijk opererende afdeling. De omvang van de directie is ongeveer 180 fte. Wij zijn flexibel en wendbaar waarbij het vertrek van de vreemdeling centraal staat. Dat betekent dat je feitelijke standplaats en werkzaamheden afhankelijk zijn van waar de vreemdelingen zich bevinden. Wij verwachten daarom van onze medewerkers dat zij zich flexibel opstellen.

Dienst terugkeer en vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het daadwerkelijke vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering nemen we het initiatief om het vertrek zorgvuldig, waardig en tijdig te laten verlopen. Wij zijn verbonden met en onderdeel van de migratieuitdagingen in de Nederlandse maatschappij. Met onze aanpak maken wij het verschil in de uitvoering van het terugkeerbeleid en zijn wij van betekenis voor de maatschappij. Onze uitdaging is dat mensen die niet in Nederland mogen blijven, rechtmatig en respectvol terugkeren. Zelfstandig als het kan. Gedwongen als het moet.
Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website: https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Daan van Ruitenbeek

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Roger Roelofs

Solliciteren?

Dienst terugkeer en vertrek nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

HR Adviseur

Dienst terugkeer en vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 24 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Product Owner

Dienst terugkeer en vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Juridisch Adviseur

Dienst terugkeer en vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd