Rechercheur team Criminele Inlichtingen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.683 - €4.313
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 6 september
 • Vacaturenummer ILT 2019-199
 • Plaatsingsdatum 9 augustus 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De Inspectie Leefomgeving en Transport ziet toe op de naleving van een breed scala van wetten en regels door zeer uiteenlopende doelgroepen. En als bijzondere opsporingsdienst voert de Inlichtingen- en Opsporingsdienst opsporingsonderzoeken uit naar illegaal en frauduleus handelen, waarvoor strafrechtelijke opsporing en vervolging aan de orde is. Jij bent bij het team Criminele Inlichtingen (TCI) als rechercheur verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van informatieposities.

Binnen de (milieu)thema’s die aan jou zijn toegewezen, selecteer en presenteer jij potentiële informanten. Je stelt een plan van aanpak op om de gewenste informatiepositie te realiseren en adviseert het hoofd van het team Criminele Inlichtingen (TCI) bij het vaststellen van de juiste onderzoekstactieken.

Als recercheur TCI win je binnen de kaders van regelgeving en procedures informatie in en stem je deze af op de informatiebehoefte van de afnemer. Ook monitor jij ontwikkelingen in de markt en anticipeer je op nieuwe markten. Hiervoor houd jij een informantenbestand bij en neem je het administratief beheer op je.

Bovendien kun je de vertrouwelijkheid en gevoeligheid van de informatie op waarde schatten en analyseren, en een afgewogen oordeel geven over de ontvangen informatie. En je houdt voortdurend rekening met de afscherming van informanten. Verder onderhoud jij contacten met andere TCI-afdelingen, opsporingsteams en met andere nationale en internationale partijen.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde hbo-bacheloropleiding of vergelijkbaar werk- en denkniveau.
 • Je hebt tenminste 4 jaar opsporingservaring, bij voorkeur met het inwinnen van informatie, en/of ruime ervaring op het gebied van toezicht en handhaving op thema's uit het werkveld van de ILT/IOD.
 • Je hebt een opleiding algemeen opsporingsambtenaar afgerond of bent bereid deze te volgen.
 • Je bent bereid de opleiding heimelijk inwinnen van informatie te volgen. Deze opleiding van ongeveer tien weken wordt verspreid over een periode van vier maanden gegeven en rond je in principe binnen een jaar na invulling van de functie af.
 • Je bent omgevingsbewust en beschikt over interpersoonlijke sensitiviteit en zelfreflecterend vermogen.
 • Je beschikt over goede gespreks- en rapportagevaardigheden en hebt een prima cognitief vermogen.
 • Je bent resultaatgericht, kunt goed samenwerken en stelt gezamenlijkheid voor deelbelang.
 • Je hebt lef, zelfvertrouwen en bent stressbestendig.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.683 Max. €4.313 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • We verzoeken je om uitsluitend te reageren als je aan de gestelde opleidings- en ervarngseisen voldoet.
 • De sollicitatieprocedure bestaat uit een of meerdere gesprekken met een selectiecommissie en een assessment.
 • Een medische keuring en een veiligheidsonderzoek door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (A-screening) maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.
 • Voor deze functie geldt een wettelijke maximale aanstellingstermijn van acht jaar, opgedeeld in vier jaar en twee keer een verlening van twee jaar. Na die periode wordt in overleg gezocht naar een geschikte functie binnen de Inspectie Leefomgeving en Transport of de Inlichtingen en Opsporingsdienst.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

‘De inspectie werkt aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen.’ Dit is de missie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Daarin is de ambitie van de porteffeuille Toezicht en Opsporing om te komen tot een selectieve en effectieve inzet van toezicht, opsporing en andere instrumenten. Op basis van informatie stuurt de portefeuille Toezicht en Opsporing op gedragsverandering bij bedrijven en burgers. Deze portefeuille draagt bij aan maatschappelijk vertrouwen vanuit een gezaghebbende taakuitvoering. Met als opgave om informatie sturend te laten zijn voor toezicht en opsporing. Binnen deze portefeuille geven we kwalitatief gezaghebbende oordelen, treden we zichtbaar op bij misstanden en geven we kennis uit het werk terug. Wij zijn transparant over het maatschappelijk effect van haar optreden. Welke doelen zijn wel of niet gehaald? Opsporing en toezicht worden sterker verbonden. Deze portefeuille moet meer en meer adaptief, programmatisch en multidisciplinair werken.

De ILT ziet toe op de naleving van een breed scala van wetten en regels door zeer uiteenlopende doelgroepen. Met haar werk aan een duurzame en veilige leefomgeving, aan veilig transport en aan het vertrouwen in de woningcorporaties dient de ILT het publieke belang en de internationale economische positie van Nederland. Daarmee staat de ILT midden in de samenleving.

Inlichtingen- en Opsporingsdienst
Als bijzondere opsporingsdienst voert de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (ILT/IOD) opsporingsonderzoeken uit naar illegaal en frauduleus handelen, waarvoor strafrechtelijke opsporing en vervolging aan de orde is. Bij de uitvoering van deze onderzoeken staat de dienst onder het gezag van het Openbaar Ministerie. Het werkveld van de ILT/IOD is het beleidsterrein van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ons onderzoek richt zich met name op milieu en integriteit bij woningbouwcorporaties. We voeren onderzoek uit naar commune delicten — zoals fraude en valsheid in geschrifte — en economische delicten.
De inlichtingen- en Opsporingsdienst bestaat uit drie inlichtingen- en opsporingsteams, een team Expertise en een team Crimenele Inlichitnge (TCI).

Team Criminele Inlichtingen
Het TCI voert de activiteiten doorgaans in heimelijkheid uit en richt zich op het inwinnen van informatie door het runnen van informanten. Het TCI is vooral dienstbaar aan de tactische opsporing (en sturingsprocessen).

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Vlot, veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Waterstaat.

Inspectie Leefomgeving en Transport
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ruim 1.100 medewerkers werken dagelijks aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

De ILT beweegt mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al haar werkzaamheden: toezicht, vergunning- en dienstverlening, opsporing en communicatie. De inspectie zet haar middelen in waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Als ‘ogen en oren’ van de minister en de staatssecretaris signaleert de ILT nieuwe, soms ongewenste ontwikkelingen en communiceert zij daarover. Zij legt aan de Tweede Kamer en de maatschappij transparant en actief verantwoording af van het effect van haar werk. Bij haar vergunning- en dienstverlening hanteert de ILT als uitgangspunt dat de gebruiker duidelijkheid, eenvoud en gemak ervaart en inzicht en overzicht heeft.

De veranderingen in de maatschappij vragen flexibiliteit van de ILT en van haar medewerkers. Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn daarbij sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer H.J Hanekamp

06 - 53 54 31 94

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw J.M. Witkop

06 - 52 05 01 50

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Informatierechercheur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 27 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Digitaal forensisch rechercheur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior inspecteur vergunningverlening

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 9 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)