Rechercheur Financieel Specialist

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Arnhem
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 9 februari Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer 61/21-104
 • Plaatsingsdatum 12 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Georganiseerde, ondermijnende en soms complexe criminaliteit bestrijden door geldnetwerken bloot te leggen. Ondoorzichtige, soms wereldwijde financiële constructies doorgronden en daarmee strafrechtelijk bewijs verzamelen. Je kennis delen met collega’s en partners. Zo werk jij aan een eerlijke, gezonde en veilige arbeidsmarkt.

Frauderen met premies, ontduiken van belastingen of uitbuiten van kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt: als sociale voorzieningen gebruikt worden voor zelfverrijking heeft dit schadelijke gevolgen voor de maatschappij en voor het vertrouwen in ons stelsel van arbeidsverhoudingen. Als rechercheur financieel specialist ontrafel je criminele financiële constructies en verricht je onderzoek naar geldstromen. Je analyseert jaarrekeningen en loonadministraties, doorgrondt boekhoudingen en achterhaalt waar illegaal geld naartoe is gesluisd, bijvoorbeeld door underground banking of blockchain. Je verhoort aangevers, getuigen, slachtoffers en verdachten en bezoekt bedrijven, banken en andere relevante instanties. Eens in de zoveel tijd ben je er (zeer) vroeg bij als we een inval doen bij een verdacht bedrijf of bij verdachten thuis en we doorzoekingen en inbeslagnames doen (een actiedag). Zo bouwen jullie als team een waterdicht dossier op. Je deelt je kennis graag met collega’s binnen en buiten je onderzoeksteam. Op kennisplatforms, met interessante sessies over financiële kwesties of op welke manier dan ook!

Het team van experts en andere professionals werkt samen met partners zoals het Openbaar Ministerie, de FIOD, UWV, zorgverzekeraars, gemeenten, politie en andere inspectie- en opsporingsdiensten. We snappen heel goed dat we criminelen alleen een stap voor kunnen blijven als we het met elkaar doen én als we op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Het maakt jouw baan boeiend en interessant.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Inspectie SZW 
De Inspectie SZW (vanaf 1 januari heten we Opsporingsdienst Nederlandse Arbeidsinspectie) is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW. Ook werkt de Inspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Directie Opsporing 
De Directie Opsporing bestaat uit drie afdelingen: Recherche SZW, Recherche Zorg en Opsporingsondersteuning. Binnen deze directie werken wij hard aan de opsporing van georganiseerde, ondermijnende en soms complexe criminaliteit zoals illegale tewerkstelling, arbeidsuitbuiting, uitkerings- en subsidiefraude en fraude met zorggelden.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Rechercheur Werk en Inkomen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Rechercheur Werk en Inkomen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Rechercheur Arbeidsuitbuiting

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd