Raadslid Kwaliteitsraad Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland

 • Stand­plaats Diemen
 • Contractduur 4 jaar
 • Uren per week 0
 • Niveau Gepromoveerd
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 21 juli
 • Vacaturenummer 200228457
 • Plaatsingsdatum 30 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De huidige Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland bestaat uit tien deskundige leden. Hier is plaats voor drie nieuwe onafhankelijke leden. Je draagt als bevlogen en inspirerend raadslid bij aan de kwaliteit van zorg in Nederland. Als Kwaliteitsraad kom je ongeveer tien keer per jaar samen. Online of in Utrecht.

Omdat we op zoek zijn naar drie nieuwe leden, zoeken we deskundigen met drie verschillende expertisegebieden. Zo ben je erg welkom wanneer je een brede expertise hebt en erkende autoriteit bent op het gebied van eerstelijnszorg. Dat ben je ook als je een brede expertise hebt en erkende autoriteit bent op het vlak van betalen van zorg (zorgverzekeringen) of op het gebied van verpleging en verzorging en/of thuiszorg.

Wij zijn op zoek naar bevlogen, inspirerende kandidaten, met inzicht in de politiek-bestuurlijke context van het werk van de Kwaliteitsraad. Ook verwachten we een visie op het kwaliteitsdenken in de zorg. Als raadslid ben je bereid om de perspectieven van anderen goed te verkennen en weet je te verbinden. Jij denkt vanuit het perspectief van zowel de patiënt als de burger.

Functie-eisen

 • Je bent autonoom. Dat wil zeggen: je kunt denken en opereren zonder last of ruggespraak, los van eventuele belangen.
 • Je hebt een dynamisch en innovatief denkvermogen en bent bereid om oplossingen te zoeken buiten de bestaande structuren.
 • Je voelt je omgeving goed aan, omdat je voldoende verankerd bent in de praktijk en het kennisveld om te begrijpen hoe de zorg werkt.
 • Je wilt altijd blijven leren, hebt aandacht voor nieuwe informatie en situaties en kunt deze ook effectief toepassen.
 • Je hebt bij voorkeur kennis op het gebied van netwerkvorming, een economische achtergrond, ethische kennis of kennis van de medische technologie.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving

  Leden van de Kwaliteitsraad ontvangen een vaste maandelijkse vergoeding van € 632,00. Deze is afgeleid van het maximum van schaal 17 CAO Rijk vermenigvuldigd met een arbeidsduurfactor (6,92% - 3 dagdelen per maand) die is gebaseerd op het aantal uren dat zij besteden aan hun werkzaamheden. Daarnaast hebben de leden recht op vergoeding van reiskosten tegen een tarief van € 0,37 per kilometer of op basis van openbaar vervoer eerste klasse. Deze afspraken zijn conform de vergoedingsregels van het Rijk.

 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 4 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 0
 • Maximaal aantal uren per week 0

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
Daarnaast heb je recht op een reiskostenvergoeding van € 0,37 per kilometer of op basis van openbaar vervoer eerste klasse. Deze afspraken zijn conform de vergoedingsregels van het Rijk.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Kwaliteitsraad is een onafhankelijke raad van deskundigen op het gebied van kwaliteit van zorg. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland over brede thema’s op het gebied van de kwaliteit van zorg in Nederland. De Kwaliteitsraad bevordert vanuit de inhoud de verbinding met het veld en heeft een wettelijke rol in de doorzettingsmacht van het Zorginstituut. Voor de Kwaliteitsraad ligt de essentie van kwaliteit vooral in het samen leren en verbeteren.

De Kwaliteitsraad bestaat nu uit tien leden die afkomstig zijn uit verschillende zorgsectoren, met verschillende kennis en expertise. Zij zijn op persoonlijke titel benoemd door het Zorginstituut, na overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Niet alleen op grond van de benodigde deskundigheid voor het uitoefenen van de taken van de Kwaliteitsraad, maar ook op grond van hun maatschappelijke kennis en ervaring.

De Kwaliteitsraad vergadert acht tot negen keer per jaar in het openbaar. Dit gebeurt online of in Utrecht. Ook is er twee keer per jaar een strategiemiddag. De leden worden wisselend betrokken bij verschillende projecten, bijvoorbeeld om bij zorgkwesties te bemiddelen, voor het (procedureel) toetsen van kwaliteitsstandaarden of voor het ontwikkelen van een kwaliteitsstandaard of meetinstrument. De Kwaliteitsraad wordt hierbij ondersteund door het secretariaat en door adviseurs van het Zorginstituut. Waar nodig kan de Kwaliteitsraad ook externe expertise betrekken via het Zorginstituut.

Lees meer over de Kwaliteitsraad en de visie op kwaliteit.

Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland: van zorg verzekerd

Zorginstituut Nederland is een advies- en uitvoeringsorganisatie op het gebied van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Zorginstituut Nederland heeft een belangrijk aandeel in het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Dit aandeel levert Zorginstituut Nederland onder meer door te adviseren over de samenstelling van het basispakket, de verbetering van de kwaliteit van zorg te stimuleren, en regelingen uit te voeren voor burgers die hun premies niet betalen.

Zorginstituut Nederland is een zelfstandig bestuursorgaan dat onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport valt.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Celeste van der Vliet

+31652470813

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager SUA OA S14

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Plaatsvervangend directeur Directie Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 15 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Stedelijk groenbeheerder rijksvastgoed, regio Woensdrecht

Rijksvastgoedbedrijf
 • Stand­plaats Tilburg
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 17 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd