Raadsadviseur / plaatsvervangend griffier

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

 • Stand­plaats Pijnacker
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris - €5.067
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 9 maart Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer 2020-01
 • Plaatsingsdatum 12 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als raadsadviseur en plaatsvervangend griffier (36 uur) ben jij de ambtelijke ondersteuner voor de gemeenteraad en de commissies. Je draagt bij aan een zo goed mogelijke uitvoering van hun taken en bent de spil tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie.

Wat ga je doen?

De griffie opereert onafhankelijk van de ambtelijke organisatie en treedt op als schakel tussen de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. Als raadsadviseur ondersteun en adviseer je (de leden van) de gemeenteraad in de meeste brede zin van het woord: je biedt ondersteuning bij initiatiefvoorstellen, amendementen en moties, je zorgt voor de informatievoorziening van en naar de raad en je bewaakt actiepunten en verzoeken richting de ambtelijke organisatie. Daarnaast begeleidt je de voorzitters van commissievergaderingen, waar je voor een deel ook zelf aanwezig bent, en ondersteun en adviseer je de voorzitter van de raad. Wanneer de griffier afwezig is, vervang je hem. Als secretaris van de rekenkamercommissie en de auditcommissie faciliteer je hen bij het uitvoeren van hun (onderzoeks)taken en verder ontwikkeling.

 

Functie-eisen

Je bent een stevige persoonlijkheid met goede organisatorische en communicatieve capaciteiten. Als raadsadviseur heb je een onafhankelijke rol richting diverse belanghebbenden. Dit vraagt om inlevingsvermogen, tact en overtuigingskracht, en een gevoel voor diplomatie. Door je analytische vaardigheden ben je in staat hoofdlijnen om te zetten in concrete activiteiten. Qua ervaring stellen we de volgende eisen:

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met werken voor of in relatie tot lokaal bestuur en je hebt een visie op de wijze waarop dit goed kan worden uitgevoerd.
 • Je hebt kennis van en ervaring met bestuurlijke processen en procedures, opgedaan in (diverse) professionele rollen in de afgelopen 5 jaar.
 • Je beschikt over relevante ervaring met het verrichten van onderzoek en de begeleiding van onderzoeksprocessen.
 • Je hebt kennis van het (financieel) functioneren van de gemeentelijke overheid.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving

  Afhankelijk van je opleiding en je ervaring is je salaris maximaal € 5.067,-  bruto per maand (schaal 11 van salaristabel gemeenten 1 januari 2020). Daar bovenop ontvang je een individueel keuzebudget van 17,05% van je brutosalaris.

 • Maand­salaris Min € Max. €5.067 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Binnen de Gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn personele regelingen van toepassing waar je als medewerker onder bepaalde voorwaarden aan kunt deelnemen. Zo is er een Persoonlijk Gezondheids Budget dat je kunt besteden aan producten en diensten op het gebied van welzijn en gezondheid. Er is een goede reiskostenregeling voor woon-werkverkeer. Je kunt gebruik maken van individuele verzekeringen met een collectiviteitskorting, gebruik maken van een gedeeltelijk betaalde ouderschapsverlofregeling, je hebt een individueel keuzebudget, flexibele werktijden en goede mogelijkheden om thuis te werken. Je bouwt pensioen op bij ABP waarbij de werkgever het grootste deel van de premie betaalt.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De griffie van onze gemeente bestaat uit vier personen: de griffier, twee raadsadviseurs en een griffiemedewerker. In het gemeentekantoor heeft de griffie een eigen ruimte. Hierdoor is het een hecht team waarin op een fijne manier wordt samengewerkt.

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. Typerend aan de gemeente is de bijzondere ligging in de Randstad: diverse kernen in het groen gelegen en met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam. De gemeenteraad bestaat uit 31 raadsleden, verdeeld over 9 fracties. De raad heeft na de verkiezingen in 2018 een raadsbreed hoofdlijnenakkoord gesloten, waardoor er op dit moment geen sprake is van een traditioneel coalitie-oppositie model.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 375 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Collega’s voelen zich gewaardeerd en zijn trots om te werken voor Pijnacker-Nootdorp.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Raadsadviseur / Commissiegriffier gemeente Zoetermeer

Gemeente Zoetermeer
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker Sociaal Domein (GGD en preventief jeugdbeleid)

Gemeente Houten
 • Stand­plaats Houten
 • Uren per week 27
 • Reageren voor 2 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Juridisch medewerker

Gemeente Breda
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 32
 • Reageren voor 9 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)