Raadsadviseur / Commissiegriffier gemeente Zoetermeer

Gemeente Zoetermeer

 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Contractduur 6 mnd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.491 - €5.067
 • Niveau Master/doctoraal, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 1 maart Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 1091620
 • Plaatsingsdatum 13 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werk jij graag als raadsadviseur / commissiegriffier en daarmee spin in het web in het hart van de democratie van Zoetermeer?

In het verlengde van de eindverantwoordelijkheid van de raadsgriffier zal de raadsadviseur taken uitoefenen in het kader van de Gemeentewet, waarin het bijstaan van de gemeenteraad en commissies bij de uitoefening van zijn taak, centraal staat. De centralere rol die het presidium speelt in de agendering en planning van de politieke besluitvorming vereist een stevige advisering door de griffie. Van onze toekomstige raadsadviseur verwachten we een proactieve opstelling in dit proces naar verdere kwaliteitsverbetering.

Kerntaken van de raadsadviseur
 • Adviseert en ondersteunt (proactief) de commissievoorzitter en commissieleden van diverse commissies, waaronder primair de commissie Samenleving, door bijvoorbeeld annotaties te maken. Kent daarbij de (context van) de geagendeerde dossiers, maakt behandeladviezen voor het presidium o.b.v. kwaliteit en besluitrijpheid van stukken, bewaakt voortgang en denkt mee over vernieuwende ideeën voor de wijze van vergaderen
 • Adviseert en ondersteunt (proactief) de commissievoorzitter en commissieleden van de Auditcommissie door bijvoorbeeld te zorgen voor de correcte voorbereiding/afhandeling van commissievergaderingen en contactpersoon te zijn voor de accountant. Kent daarbij de (context van) de geagendeerde dossiers, maakt behandeladviezen, bewaakt voortgang en denkt mee over vernieuwende ideeën
 • Adviseert raads- en commissieleden over onder meer het gebruik van instrumenten of rechten
 • Adviseert ambtelijke organisatie en inwoners door het versterken van de verbinding tussen binnen en buiten, tussen griffie en raad en tussen griffie en ambtelijke organisatie
 • Leidt projecten op het gebied van veranderingen in werkwijze of begeleidt werkgroepen
 • Adviseert en ondersteunt (proactief) werkgroepen van de gemeenteraad, waaronder de klankbordgroep Leeragenda Sociaal domein en het platform H10-Jeugd
 • Verzorgt het beheer van de portfolios van raads- en commissieleden, waaronder geloofsbrieven en allerhande zaken rondom de rechtspositie van raadsleden
 • Verzorgt het beheer van de fractievergoedingen, waaronder de uitbetaling van voorschotten en het (doen) controleren van de verantwoordingen.

Functie-eisen

 • Aantoonbaar WO / HBO+ werk- en denkniveau, waarbij een bestuurlijke of juridische opleiding een pré is
 • Een gerichte opleiding op het terrein van de griffie is een pré
 • Aantoonbare relevante werkervaring als adviseur in een politiek/bestuurlijke omgeving, bij voorkeur op een (raads)griffie
 • Affiniteit met informatiemanagement en ICT is wenselijk
 • Kent de actuele ontwikkelingen op het terrein van het openbaar bestuur
 • Beschikt over een aantoonbaar goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen
 • In staat om stevig op inhoud en proces te adviseren, los van politieke voorkeuren in raad en fracties
 • Houdt ervan om proactief en zelfstandig te werken en bewaart hierbij het overzicht, ook in complexe en stressvolle situaties en processen
 • Opereert proactief met gepaste sensitiviteit naar de omgeving toe
 • Weet snel een netwerk op te bouwen, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie
 • Heeft een vlotte pen en is open en duidelijk in de communicatie
 • Functioneert zelfstandig en is energiek, initiatiefrijk en oplossingsgericht
 • Is bereid om in de avonduren te werken (met name tijdens de vergaderavonden op maandagen)
 • Is bereid om alleen vakantie op te nemen in de recesperioden van de raad (alle vakanties basisscholen)

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving
 • Maand­salaris Min €3.491 Max. €5.067 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 6 mnd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Bijzonderheden

Competentieprofiel
Klik hier voor het competentieprofiel.

Functieprofiel
De gemeente Zoetermeer werkt met generieke functiebeschrijvingen. Klik hier voor het profiel van de generieke functie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De griffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad, de raadscommissies en de verschillende werkgroepen in al hun ambities en werkzaamheden. Bij de griffie werken negen personen onder leiding van de raadsgriffier. De griffiemedewerkers zijn bij alle vergaderingen aanwezig, bereiden deze voor en maken tijdens vergaderingen de besluitenlijsten. Ook adviseert en ondersteunt de griffie de gemeenteraad als het gaat om het betrekken van inwoners van Zoetermeer bij de lokale politiek. De griffie functioneert als schakel (intermediair) tussen de raad enerzijds en het college, de gemeentesecretaris en de ambtelijke organisatie van de gemeente anderzijds

Gemeente Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer is een aantrekkelijke organisatie om voor te werken met een modern personeelsbeleid. Dat geldt daarmee ook voor de griffie die voor de gemeenteraad werkt. De raad van Zoetermeer bestaat uit 39 raadsleden en vertegenwoordigt de Zoetermeerse inwoners, stelt het beleid in hoofdlijnen vast, beslist hoe het geld besteed wordt en controleert het college van burgemeester en wethouders.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Gemeente Zoetermeer nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Allround Netwerkregisseur Wonen met Zorg en GGD

gemeente Zoetermeer
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior Jurist

Gemeente Zoetermeer
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 29 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

P&O adviseur (tijdelijk)

Gemeente Zoetermeer
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 30 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd