Raadadviseur bescherming persoonsgegevens, sector Staats- en Bestuursrecht

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.797 - €7.046
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 10 juli Nog 1 dag
 • Vacaturenummer BD20/DWJZ/200140
 • Plaatsingsdatum 26 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als raadadviseur werkt u in een politieke en bestuurlijke omgeving aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Een raadadviseur schrijft wetsvoorstellen, ontwerp-amvb’s en toelichtingen daarop. Dat gebeurt in samenwerking met beleidscollega’s van het eigen ministerie, collega’s van andere ministeries en met vertegenwoordigers van andere organisaties binnen en buiten de rijksoverheid, zoals de rechtspraak, uitvoeringsinstanties en belangenorganisaties.

Als raadadviseur kunt u ook worden ingezet bij de voorbereiding van internationale regelgeving (met name van de Europese Unie) en uit dien hoofde deelnemen aan onderhandelingen in Brussel. U adviseert de bewindspersonen en ondersteunt hen bij de verdediging van wetsvoorstellen in het parlement. Soms ondersteunt u Tweede Kamerleden bij de voorbereiding en verdediging van initiatiefwetsvoorstellen. De resultaten van uw werk hebben direct gevolgen voor burgers, bedrijven en de overheid en krijgen vaak aandacht in de media. Dat vraagt om een gedegen juridische kennis, een scherp analytisch vermogen, creativiteit, een politiek gevoel en een goed oog voor gevolgen van wetgeving voor de praktijk.
De sector SBR zoekt een breed georiënteerde, zeer ervaren (wetgevings)jurist die een uitstekende kennis heeft van het gegevensbeschermingsrecht. U zult worden belast met (onder meer) het verder stroomlijnen van de Uitvoeringswet AVG, het (mee)schrijven en denken bij andere wetsvoorstellen, de interdepartementale afstemming van het onderwerp gegevensbescherming, de contacten met de AP over allerhande onderwerpen, het verder uitbouwen van de kennis over de (U)AVG onder wetgevingsjuristen en andere collega’s binnen het departement, en het adviseren van wetgevingscollega’s binnen DWJZ ten aanzien van gegevensbeschermingsrechtelijke aspecten van hun wetsvoorstellen. De raadadviseur werkt nauw samen met het Beleidsteam privacy, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een visie op toekomstige technologische ontwikkelingen in relatie tot de (U)AVG. Naast deze taken behoort ook de interventie in zaken voor het EU Hof van Justitie tot uw portefeuille, evenals het leveren van een bijdrage aan de ontwikkelingen in EU en Raad van Europa verband.
De raadadviseur werkt nauw samen met de coördinerend raadadviseur die het gegevensbeschermingsrecht in zijn portefeuille heeft en neemt een aantal van zijn taken over of waar.

Functie-eisen

 • U beschikt over een zeer gedegen kennis van het gegevensbeschermingsrecht. U heeft inzicht in departementale verhoudingen en bent gewend om in een omgeving te werken met diverse (soms tegengestelde) belangen. Bij voorkeur beschikt u ook over een uitgebreid relevant (interdepartementaal) netwerk.
 • De functie van raadadviseur vergt een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, de vaardigheid om samen te werken in een uitermate complex werkveld, ervaring met het oplossen van ingewikkelde maatschappelijke en juridische vraagstukken en de kracht en het overzicht die nodig zijn om te sturen en te beïnvloeden.
 • Voor deze functie zijn nieuwsgierigheid, flexibiliteit en creativiteit vereist, maar ook autonomie, zelfvertrouwen, vasthoudendheid, overtuigingskracht en overzicht. Natuurlijk gezag en een hulpvaardige, samenwerkingsgerichte instelling zijn tevens essentieel.
 • U bent in staat bijdragen te leveren aan beleidsvorming en u heeft een heldere en overtuigende schrijfstijl.
 • U kunt beleidsvoornemens vertalen naar regelgeving en juridische problemen helder uiteenzetten aan niet-juristen.
 • U kunt worden ingezet op alle terreinen die onder het kopje ‘afdelingsomschrijving’ worden genoemd. De nadruk zal echter, zeker in eerste instantie, op het gegevensbeschermingsrecht liggen.
 • U bent bereid om in voorkomende gevallen ook binnen de andere sectoren van de directie Wetgeving en Juridische Zaken te werken: de sector Privaatrecht, de sector Straf- en sanctierecht of de sector Juridische zaken en Wetgevingsbeleid.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.797 Max. €7.046 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvangt u een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maakt u de keuzes die bij u passen en kunt u een deel van uw arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van uw maandinkomen te laten uitbetalen wanneer u dat wenst. Ook kunt u dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van uw ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De sector Staats- en Bestuursrecht is verantwoordelijk voor de wetgeving op het terrein van het algemeen bestuursrecht, het vreemdelingenrecht, het nationaliteitsrecht, de kansspelen, de bescherming van persoonsgegevens, de rechterlijke macht en de juridische beroepen, de rechtsbijstand, de politie, en voor verschillende aspecten van de veiligheid (openbare orde, wapens en munitie, bestuurlijke aanpak ondermijning, Bibob, cybersecurity, terrorismebestrijding, beveiliging burgerluchtvaart).

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken zoals de aanpak van criminaliteit, de nationale veiligheid, migratie, de bescherming van persoonsgegevens en het rechtsbestel.

Dat gebeurt op nationaal en op internationaal niveau, bijvoorbeeld in EU-verband. De ministers en de staatssecretaris worden bij hun werk door meer dan tweeduizend medewerkers ondersteund. Deze medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig op verschillende terreinen en maatschappelijk betrokken. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Directie Wetgeving en Juridische Zaken
De directie Wetgeving en Juridische Zaken heeft de zorg voor de algemene wetboeken en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het wetgevingsprogramma van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het voeren van juridische procedures, het geven van juridische adviezen en activiteiten ter bevordering van de kwaliteit van de wetgeving van de gehele Rijksoverheid.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

mr. A.L.C. Roos

06-48100120

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

mw. J.I. Cleef

06-25685791

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Wetgevingsjurist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) beleidsmedewerker programma Rechtsbijstand

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior wetenschappelijk onderzoeker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd