Raad voor Volksgezondheid en Samenleving zoekt een senior adviseur / Econoom

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 24 januari Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer VWS190213 (RVenS)
 • Plaatsingsdatum 10 januari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Vergrijzing, druk op de arbeidsmarkt, financiering van zorg, grenzen aan genezen en verbeteren en een veranderende leefomgeving; het zijn bewegingen die onze samenleving de komende jaren uitdagen en vormen. Over de grenzen van bestaande domeinen en disciplines heen. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) zoekt twee senior adviseurs om ons adviesteam te versterken en bij te dragen aan een duurzame inrichting van de volksgezondheid en samenleving in Nederland.

De & is ons symbool. Het symbool van onlosmakelijke verbondenheid tussen de beide aspecten van ons werkterrein Volksgezondheid & Samenleving. Het & symbool vormt de kern van onze missie en staat voor het besef dat ontwikkelingen in onze samenleving betekenis hebben op onze individuele en collectieve gezondheid. Als senior adviseur sta jij aan het stuur van adviestrajecten over volksgezondheid & samenleving. Je zet de lijnen van de trajecten uit, organiseert bijeenkomsten en schrijft de adviesteksten. Uiteraard ben je een kei in het opbouwen en onderhouden van een netwerk. Je zorgt ervoor dat adviezen aansluiten bij wetenschap, beleid en praktijk. Je bent hierin diplomatiek en hebt het lef om een onafhankelijk oordeel te vormen en uit te dragen. Je bent analytisch, creatief, flexibel, overtuigend en planmatig. 

Wat ga je doen?

Je werkt in het krachtenveld van politiek, bestuur, overheid en zorg. Je hebt een passie voor de adviesthema’s die de RVS oppakt en hebt een goede neus voor ontwikkelingen die aan deze onderwerpen raken. Onze werkagenda voor de periode 2020-2024 is vormgegeven rond vijf maatschappelijke opgaven:

 1. Verschillen in de samenleving
 2. Een gezonde en sociale leefomgeving
 3. Grenzen aan genezen en verbeteren
 4. Zorgen in een krappe arbeidsmarkt
 5. Schurende stelsels.

Binnen deze opgaven formuleren we concrete adviestrajecten, die we gevraagd of ongevraagd oppakken. Door een nieuw perspectief in te brengen en door te verdiepen, te verbreden en te verbinden. Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan de vraag hoe deze maatschappelijke opgaven door politiek, beleid en praktijk in beweging zijn te brengen. Jouw taken en verantwoordelijkheden zijn onder meer:

 1. opzetten, uitvoeren en leiden van (advies)trajecten;
 2. schrijven van adviezen en essays en organiseren van expert- en netwerkbijeenkomsten;
 3. in overleg met raadsleden ontwikkelen en realiseren van adviezen;
 4. opbouwen en onderhouden van een breed en relevant kennisnetwerk in beleid, zorg, maatschappij en onderzoek;
 5. signaleren van en actief meedenken over relevante ontwikkelingen en thema’s die de raad kan initiëren.

Functie-eisen

We zijn op naar:

Een senior adviseur met een financieel-economische achtergrond die vooral werkzaam zal zijn op het terrein van schurende stelsels. Affiniteit met en kennis van de organisatie, structuur en bekostiging van zorg en maatschappelijke ondersteuning is daarvoor gewenst.

Als senior adviseur fungeer je als projectleider. In die rol draag je de procesmatige verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van adviezen en andere producten. In je voorbereidende rol verricht je (literatuur)onderzoek en spreek je in de praktijk met experts, stakeholders, zorgverleners en burgers. De boodschap die daaruit voortkomt, weet je helder te formuleren.

Functie-eisen

 • Je denkt en werkt op wo-niveau (financiële economie).
 • Je bent een analytische denker.
 • Je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring in onderzoek, de zorg of het maatschappelijke domein.
 • Je hebt aantoonbare ervaring als projectleider.
 • Je bent een teamspeler.
 • Je neemt initiatieven en werkt resultaatgericht.
 • Je maakt je nieuwe kennis en ontwikkelingen snel eigen.
 • Je zorgt ervoor dat verschillende invalshoeken een plaats krijgen in de adviestrajecten,
 • je werkt nauw samen met raadsleden, denkt onafhankelijk en geeft ook je eigen oordeel.
 • Je legt gemakkelijk contacten, communiceert vlot en overtuigend en hebt uitstekende schrijfvaardigheden.
 • Je weet wat het inhoudt om te opereren in een complex politiek-bestuurlijk krachtenveld.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

 • maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden);
 • studiefaciliteiten;
 • een extra verlofregeling voor ouderen;
 • een volledige vergoeding woon-werkverkeer (op basis van 2e klas openbaar vervoer);
 • laptop;
 • smartphone;
 • een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Op 1-1-2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (www.wnra.nl) in werking en wordt het aanstellingsbesluit omgezet in een tweezijdige arbeidsovereenkomst volgens het Burgerlijk Wetboek

Bijzonderheden

 • Stuur je sollicitatie digitaal naar nl.buijs@raadrvs.nl onder vermelding van Vacature Adviseur RVS (economie).
 • Ben je aangewezen als verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Stuur dan een kopie van de aanwijzingsbrief mee met je sollicitatie.
 • De procedure bestaat uit een cv-selectie en twee gespreksronden. Wij willen de procedure binnen zes weken na sluiting van de sollicitatietermijn afronden.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en de beide kamers der Staten-Generaal. De RVS heeft tot taak strategische adviezen te geven over het te voeren beleid. Alle aspecten die van invloed zijn op de gezondheid en het functioneren van burgers in de samenleving worden bij de adviezen betrokken. De RVS richt zich op het analyseren van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe inhoudelijke, organisatorische, sociale en ethische zienswijzen.

De Raad bestaat uit negen leden en wordt bij de totstandkoming van de adviezen ondersteund door een staf van ongeveer 26 adviseurs en ondersteuners. De staf wordt geleid door een directeur/ algemeen secretaris.

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Stannie Driessen, Directeur/Algemeen secretaris

06-22810107

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Natasja Vissers

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker informatiebeleid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 30 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Controller DI

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Cybersecurity in de Zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 30 januari
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd