• Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur Voor de duur van het project
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Niveau Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 13 februari Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer BD23/NCTV/230021
 • Plaatsingsdatum 26 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

In de functie van programmasecretaris en of medewerker ben je in staat om veel informatie op een gestructureerde manier te verwerken én overzicht te houden over het grote geheel. Daarbij ben je in staat om de tijdlijnen te bewaken en tijdig knelpunten te signaleren. In je werk betrek je actief de verschillende stakeholders, zoals andere directies en overziet het krachtenveld en de belangen van de verschillende organisatieonderdelen die daar spelen. Je haalt kennis en signalen op en adviseert met die kennis de projectleider. Je hebt daarbij oog voor politieke gevoeligheden en risico’s. Daarnaast draag je bij aan – in onderling overleg te bepalen – bredere werkzaamheden ten behoeve van het project.

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau en relevante werkervaring in een soortgelijke functie.
 • Je functioneert goed in een (complexe) bestuurlijke en politieke context en je bent in staat om daarin zelfstandig te opereren en prioriteren.
 • Je kunt goed onder tijdsdruk werken en je bent flexibel inzetbaar.
 • Je bent goed in het verbinden van en schakelen tussen verschillende organisaties.
 • Je bent een teamspeler met gevoel voor de gezamenlijke opgave.
 • Je bent in staat om een inhoudelijke analyse (+ tijdslijnen) te maken in het licht van de vorderingen;
 • Je bent (zowel schriftelijk als mondeling) communicatief vaardig.

Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur Voor de duur van het project
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Voor deze functie is een veiligheidsonderzoek vereist.

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren. Een detachering behoort tot de mogelijkheden.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Tijdens de coronapandemie heeft de NCTV gedurende diverse periodes besluitvorming voorbereid zoals voor de Ambtelijke Commissie COVID-19 (ACC-19) en de Ministeriële Commissie COVID-19 (MCC-19) en een coördinerende rol vervuld voor het af- en opschalen van maatregelen. Ook heeft de NCTV de doorvertaling gecoördineerd van maatregelen in wet- en regelgeving, inclusief de duiding van deze wet- en regelgeving.

Eind 2021 stemde de voltallige Tweede Kamer in met een enquête naar de gang van zaken rond de coronapandemie. De Kamer installeerde op 6 juli 2022 de Tijdelijke commissie Corona. De Tijdelijke Commissie Corona is in september 2022 gestart met het uitwerken van een onderzoeksvoorstel voor de parlementaire enquête. De Kamer verwacht dat de tijdelijke Commissie ongeveer zes maanden nodig heeft om te komen tot een gedegen onderzoeksopzet en onderzoeksvragen. Daarmee is het onderzoeksvoorstel van de commissie naar verwachting in het voorjaar van 2023 gereed. De Kamer stelt vervolgens het onderzoeksvoorstel vast en stelt een enquêtecommissie in.

Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn, richt de NCTV een compact projectteam op. Dit team is primair verantwoordelijk voor de afhandeling van de parlementaire enquête binnen de NCTV. Daarnaast pakt het team werkzaamheden op die voortvloeien uit de periode waarin de NCTV een coördinerende rol vervulde in de aanpak van de coronapandemie, bijvoorbeeld rondom de onderzoeken door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de aanpak van de coronapandemie.

NCTV

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en
beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude,
jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de
nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris
worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

De missie van de NCTV is om bij te dragen aan een veilig en stabiel Nederland door dreigingen te onderkennen en de weerbaarheid en bescherming van vitale belangen te versterken, met als doel het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting. Als coördinator zorgt de NCTV voor de strategische verbinding tussen alle betrokken spelers in het Nederlandse
veiligheidsdomein, voor het reduceren van nationale veiligheidsrisico’s en - als het erop aan komt - het beheersen van nationale crises.

De NCTV monitort ernstige dreigingen van alle aard maar richt zich in zijn aanpak op de security aspecten. Op dit moment ligt de focus op terrorisme en cyber- en statelijke dreigingen. Te midden van technologische ontwikkelingen, geopolitieke verschuivingen, andere maatschappelijke verhoudingen en verwachtingen van de samenleving, moet de NCTV optimaal kunnen inspelen op complexe en veranderlijke dreigingen tegen de nationale veiligheid.
In de koude fase, als er geen incident of crisis is, stelt de NCTV de veiligheidspartners in staat om aan de hand van dreigingsbeelden en beleidsevaluatie te bezien of beleidsinzet en maatregelen gewijzigd of geïntensiveerd moeten worden. De organisatie is in deze fase gericht op het prepareren en versterken van het netwerk. In een warme fase is de NCTV vanuit de
verantwoordelijkheid voor de nationale crisiscoördinatie de organisatie die besluiten over
overheidsoptreden voorbereidt, het netwerk leidt en verantwoordelijk is voor de
crisiscommunicatie.

In al het werk van de NCTV staan de maatschappelijke opgaven centraal en de nieuwe
organisatiestructuur ondersteunt deze werkwijze. NCTV’ers werken aan maatschappelijke opgaven (MO’s) in de vorm van inhoudelijke programma’s en projecten. Deze werkvormen zijn per definitie tijdelijk en flexibel. Naast de flexibele programma’s, is er sprake van een aantal vaste taken die in de kern van de NCTV-organisatie zijn geplaatst (analyse, bedrijfsvoering, strategie/staf, crisisbeheersing en -communicatie). Vanuit de kernonderdelen wordt ook bijgedragen aan de programma’s en projecten.

NCTV

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Heidi Obispo

06-31944289

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Heidi Obispo

06-31944289

Solliciteren?

NCTV nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Informatie analist

NCTV
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

WOO-specialist

NCTV
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 13 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviesmedewerker Nationaal Crisiscentrum

NCTV
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 8 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)