• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.405 - €3.135
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Administratief / secretarieel
 • Reageren voor 29 september Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 20-15A
 • Plaatsingsdatum 15 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een échte spin in het web, dat ben jij als projectondersteuner bij het team Centrale Ondersteuning van de Algemene Rekenkamer in Den Haag. De meest uiteenlopende taken staan op jouw lijst. Met jouw ruime professionele ervaring kan iedereen in je omgeving op jou rekenen. Zo draag je bij aan het vergroten van de impact van de Algemene Rekenkamer.

Een belangrijk onderdeel van je werk is het bieden van ondersteuning van projecten binnen de onderzoeksdirecties of stafdirectie. Bij de uitvoering van onderzoeken en overige werkzaamheden sta jij de projectleiders op proactieve wijze bij. Zo verzamel je op aanvraag gedetailleerde documentatiegegevens en verstrek je gerichte onderzoeksinformatie. Ook zorg je voor het aanleggen en bijhouden van werkdossiers.

Op basis van een projectvoorstel maak je een verwachting van piekmomenten voor ondersteuning. Je stelt in samenwerking met de projectleider en coördinator Centrale Ondersteuning een projectplanning op, inclusief de afkadering van werkzaamheden voor Projectondersteuning. Je organiseert en neemt actief deel aan (project)vergaderingen, stelt in overleg met de projectleider de agenda op en verzorgt eventuele verslaglegging.

Het inschatten van belangen en urgentie is bij jou in goede handen, net als het leggen van verbanden en het maken van een afweging van consequenties van handelen. Je bewaakt de voortgang en afhandeling, signaleert en rappelleert. Ook zoek je naar de geschikte tooling en methodieken die innovatie, groei en professionalisering binnen de afdeling Projectondersteuning vergroten. Je stelt nieuwe processen op om de projectondersteuning binnen de organisatie verder te professionaliseren en doet verslag van goedgekeurde processen in een handboek voor intern gebruik.

Daarnaast fungeer je als ervaringsdeskundige bij vragen op het gebied van projectondersteuning en als verbinder naar de interne organisatie en externe omgeving. Het ontwikkelen en uitrollen van enquêtes bij onderzoeken behoort eveneens tot jouw taken. Net als het verwerken en analyseren van data uit rapportages, inclusief de vertaling hiervan naar bruikbare formats ten behoeve van onderzoeksrapporten.

De organisatie van project- en programma-evenementen en netwerken is ook een belangrijk onderdeel van je gevarieerde takenpakket. Je organiseert, coördineert en plant proactief interne en externe bijeenkomsten. Dit doe je in overleg met de projectleider en het team. Ook organiseer je de ontvangst van binnen- en buitenlandse delegaties. Je treedt op als gastvrouw of –heer en bent zichtbaar aanwezig om problemen op te lossen en vragen te beantwoorden.

Verder vraag je offertes aan en maak je afspraken over onder meer accommodaties en catering. Het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van stukken, middelen en materialen is bij jou onder controle en je bereidt programma’s en uitnodigingen voor, waarbij je ook het versturen naar betrokkenen op je neemt. Je bewerkt het adressenbestand, houdt dit up-to-date en stelt draaiboeken op. Het registreren van financiële verplichtingen van evenementen is ook je taak. Hetzelfde geldt voor het signaleren van overschrijdingen van de budgetten.

Tot slot: je levert bijdragen aan onderzoeksrapporten door in nauw overleg met de opstellers grafische voorstellingen te ontwikkelen met gespecialiseerde software. Het (laten) publiceren van de bijdragen op het intranet en internet regel jij ook. En in piekperiodes pak je een sturende rol en vervang je collega-projectondersteuners en andere medewerkers.

Functie-eisen

 • Je hebt mbo+- of hbo-niveau, en hebt ervaring met projectmatig werken.
 • Je bent vaardig in het verzamelen en inzichtelijk maken van gegevens en het samenstellen van managementinformatie.
 • Je bent vaardig in het secretarieel (administratief) beheer en het coördineren van complexe informatiestromen en processen. Hierbij kun je als geen ander de consequenties, belangen en prioriteiten afwegen.
 • Je bent vaardig in het fungeren als verbinder naar politiek-bestuurlijk en ambtelijk topniveau met derden (externe en buitenlandse relaties).
 • Je hebt algemeen inhoudelijke kennis van en inzicht in actuele (met elkaar samenhangende) beleidsonderwerpen en -processen, en van reguliere documentatie- en archiveringstechnieken.
 • Je hebt kennis van managementondersteunende werkwijzen en methodieken, secretarieel beheer en algemeen secretarieel-administratieve procedures en voorschriften.
 • Je kunt prima communiceren in het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt kennis van relevante software, zoals Word, Excel, Visio en PowerPoint.
 • Je hebt kennis van eventmanagement.
 • Je hebt inzicht in ambtelijke en politieke belangen en gevoeligheden, in primaire processen en in bestuurlijke, organisatorische en functionele verhoudingen.
 • Je aanpak op de werkvloer kenmerkt zich door het graag en goed willen samenwerken, je proactiviteit, je organisatievermogen en je accuraatheid.
 • Je bent betrouwbaar en hebt een klantgerichte instelling.
 • Je houdt het hoofd koel, ook als het even tegenzit of als deadlines naderen.
 • Je bent flexibel en innovatief en zet een stap extra als het nodig is.
 • Je kunt goed luisteren, bent leergierig en kunt een netwerk opbouwen en onderhouden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 7
 • Maand­salaris Min €2.405 Max. €3.135 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je wordt onderdeel van het team Centrale Ondersteuning binnen de stafdirectie. Je kunt actief meedenken over teamvorming en het verbeteren van de efficiency en effectiviteit van de ondersteuning. Zo draag je bij aan het vergroten van de impact van de Algemene Rekenkamer.

Ons team bestaat uit projectondersteuners (schaal 6, 7 en 8), secretarieel medewerkers (schaal 7 en 8) en de ambtelijk secretaris voor de medezeggenschap. We worden aangestuurd door de manager Mensen, Middelen en Ondersteuning; de dagelijkse leiding is in handen van onze coördinator. We verlenen ondersteuning aan de leden van het college, de secretaris, de zeven directeuren, onderzoekers en stafmedewerkers.

Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van Staat, dat onafhankelijk van regering en parlement onderzoekt of de Rijksoverheid geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. Wij houden wetten tegen het licht en beoordelen of die werken zoals ze bedoeld zijn. Deze bevoegdheid ligt wettelijk vast. Wij vellen oordelen over het beleid van de regering, maar onthouden ons van een politiek standpunt. Door feiten aan te dragen en aanbevelingen te doen, voeden we het parlementaire en publieke debat en dragen we bij aan onderbouwde meningsvorming.

Onze organisatie bestaat uit zo’n 260 medewerkers, verdeeld over zes onderzoekdirecties en één stafdirectie. Onze zeven directeuren vormen samen met de secretaris het managementteam.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Willemijn Goede-Wilting

06-52810537

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingssecretaresse

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag / Utrecht / Assen / Zwolle / Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 24 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Managementondersteuner directeur Milieu en Veiligheid

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 24 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Basisarts infectieziektebestrijding

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd