Projectmedewerker Maatschappelijke Diensttijd

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Amsterdam
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling voor maximaal 3 jaar, tot uiterlijk 01-01-2026
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.897 - €4.593
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 7 december Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 571501
 • Plaatsingsdatum 18 november 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

Jonge projectorganisatie zoekt een toegewijde ondersteuner en teamworker met ambitie om jongeren te binden en boeien voor Defensie. En om het project tot een succes te maken.
Tijdens het MDT maken de jongeren op een laagdrempelige manier kennis met de Defensieorganisatie. Door jongeren de maatschappelijke taak van Defensie nu en in het verleden te laten ervaren en te laten samenwerken vanuit een diversiteit aan achtergronden, leeftijden en niveaus draagt ons programma bij aan de maatschappelijke vorming en burgerschapszin van jongeren. Daarnaast leert deze groep jongeren de organisatie kennen als mogelijke werkgever voor hun toekomst

 • HBO diploma bedrijfskunde.
 • Je hebt ruime ervaring in/met projectmatig werken en het signaleren/toepassen van innovaties binnen/buiten Defensie.
 • Je hebt ruime kennis/aansluiting met de doelgroep (jongeren) is een vereiste.
 • Ruime kennis van de Defensie organisatie is een vereiste.
 • Uitstekende Nederlandse spreek- en schrijfvaardigheid. 
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €2.897 Max. €4.593 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling voor maximaal 3 jaar, tot uiterlijk 01-01-2026
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een brutotegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of adv-uren op te bouwen.

 • Een assesment kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.
 • Wij zijn wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid. Een diversiteit in denkwijzen, perspectieven en kwaliteiten draagt bij aan het behalen van onze missie: “Beschermen wat ons dierbaar is.”
 • Hiervoor zijn we nadrukkelijk op zoek naar nieuwe collega’s die bijdragen aan de diversiteit binnen Defensie.
 • Defensie zet zich ook in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet Banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren!
 • Uw sollicitatiebescheiden worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaard-termijn die de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er door een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen het bedrijfsbureau van het Dienstencentrum Personeelslogistiek (DC PL) van de divisie Personeel en Organisatie (DPOD). De DPOD is onderdeel van het Defensie Ondersteuningscommando.
Kerntaken van het DC PL zijn het optimaal kwantitatief en kwalitatief vullen van de Defensieorganisatie en het begeleiden van medewerkers naar een nieuwe baan bij einde dienstverband.

Dit betekent dat het DC PL jaarlijks ruim 4000 talenten aan een uitdagende en zinvolle baan bij Defensie helpt. Dit begint met meer dan vijf miljoen bezoekers van de website www.werkenbijdefensie.nl en bijna 10.000 kandidaten die zich inschrijven voor voorlichtingen. Er vinden meer dan 7000 psychologische gesprekken en tussen de 4000 en 5000 medische keuringen plaats. Maar het DC PL helpt ook elk jaar bijna 400 collega’s aan een baan buiten de organisatie.

Bij het DC PL draait alles om een tevreden klant en een gemotiveerde kandidaat. Dat vraagt van de organisatie om een integrale aanpak, waarbij alle expertise op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, recruitment, samenwerking met het civiel onderwijs, selectie & keuring, organisatie & personeelsplanning en employability wordt gebundeld om de kandidaat optimaal te begeleiden. Maatwerk en flexibiliteit zijn daarbij essentieel. Vanuit diezelfde visie voert DC PL de regie op de in-, door- en uitstroom van mensen. Om daarin succesvol te zijn, investeert DC PL voortdurend in de expertiseontwikkeling van collega’s en in de relatie met de (maatschappelijke) partners.

Missie: het DC PL beweegt talent voor Defensie
Visie: vroegtijdig mensen vinden, binden, boeien en laten groeien

Het project MDT-Missie valt onder het Dienstencentrum Personeelslogistiek (DCPL). Het DCPL heeft tot doel invulling te geven aan het deel procesmodelhouderschap over de aandachtsgebieden in-, door- en uitstroomaangelegenheden, personele gereed stelling, opleiding & training en reservistenaangelegenheden. Tevens heeft DCPL tot doel zowel het (naast)hoger niveau als de Defensie onderdelen te adviseren over en te faciliteren in beleids-, plannings- en begrotingsprocessen omtrent Instroom, Doorstroom en Uitstroom van personeel. Het vervult hiermee een brugfunctie tussen de (burger)maatschappij en de Defensieorganisatie.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ltz1 E. Noordam, Programmamanager

06-52661161

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw A.M.J. Buitink, Adviseur P&O

06-82612514

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

WO Projectadviseur Maatschappelijke Diensttijd

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Selectiepsycholoog

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Businessconsultant werving-en-selectiesysteem

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 20 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd