• Den Haag
 • Universitair Master, Master/doctoraal
 • 36 uur
 • €5.864 - €8.550 (bruto)
 • Volkshuisvesting, Inkoop / verkoop, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Solliciteer voor 26 juni 2024 Nog 11 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 913, Plaatsingsdatum: 5 juni 2024

Als Rijksvastgoedbedrijf nemen we onze verantwoordelijkheid voor maatschappelijke doelen. Zo kiezen we waar mogelijk voor passende herontwikkeling van gebieden. En nemen we bij projecten nadrukkelijk de ambities mee uit het regeerakkoord, bijvoorbeeld op het gebied van de woningbouwopgave en de energietransitie. Jij leidt als projectmanager dit soort uitdagende projecten en programma’s in goede banen. Daar plukt de hele samenleving de vruchten van.

Ruimtelijke planvorming en realisatie van complexe, directie-overstijgende en politiek-bestuurlijk sensitieve ontwikkelingsprojecten. Het zijn voorbeelden waarmee jij als projectmanager aan de slag gaat. Hierbij werk je in teamverband aan gebiedsontwikkelingsprojecten. Afhankelijk van de casus leg je de verantwoording af aan het sectiehoofd of aan een projectdirecteur. Jij bent verantwoordelijk voor de projectresultaten. Zo zorg je dat de doelen optimaal gerealiseerd worden volgens de (vooraf) gemaakte afspraken.

Een gevarieerd takenpakket? Nou en of! Meestal ga je met meerdere projecten tegelijk aan de slag waarbij ieder project een andere benadering vraagt. Zo richt jij je het ene moment op de realisatie van een verkoop van een defensiecomplex en werk je samen met de betreffende gemeente en eventuele andere partners aan de ruimtelijke planvorming van woningen. Het andere moment stuur je gebiedsontwikkeling aan en stem je met andere ministeries af over de realisatie van de beleidsdoelen. Hierbij ben je onder meer verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van investeringsbeslissingen en het doorlopen van planologische procedures.

Ook kijk je bij de programma’s naar de regionale opgaven én de ambities zoals die in het huidige regeerakkoord zijn opgenomen op het gebied van onder meer woningbouw, de energietransitie en de circulaire economie. Bij deze werkzaamheden speelt naast de interne coördinatie de afstemming met de overige overheidspartners een prominente rol. Tot slot ontplooi je overkoepelende initiatieven, bijvoorbeeld door de ontwikkelingen op het gebied van grondbeleid of klimaatadaptatie te vertalen naar een rijksbrede visie. Kortom: ben je op zoek naar een afwisselende baan met maatschappelijke impact? Dan ben je bij het Rijksvastgoedbedrijf aan het juiste adres.

Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden. Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie? Bel of app dan met Paul Delbeek, manager, via 0648132050

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Afdeling Aan- en Verkoop is verantwoordelijk voor de hele verkoopportefeuille van het RVB. Deels voortkomend uit de eigen portefeuille en deels uit portefeuilles van andere (semi) overheidsorganisaties. Onze randvoorwaarden daarbij zijn altijd "openbaar, marktconform en transparant".

Kerntaken van de afdeling zijn:

• Verkopen en ruilingen zonder herbestemming;

• Het realiseren van eenvoudige tot complexe herbestemmingen waarbij sprake is van een maatschappelijk rendement met bijbehorend economisch resultaat;

• Het realiseren van de beleidsopdrachten van de diverse ministeries, zoals die van BZK;

• Herontwikkeling en/of transformeren van voormalige overheids- /defensie locaties naar woon-werkomgeving met leerfaciliteiten en voorzieningen;

• Het geven van vakinhoudelijk advies en kennisdeling op bepaalde expertise gebieden.

Jij gaat aan de slag in sectie 3 (Den Haag) die zich met name richt op verkoopprojecten en gebiedsontwikkeling in Zuid Holland. En we werken aan regio-overstijgende vraagstukken. Het team bestaat uit circa 23 collega's in een goede mix van mannen en vrouwen met verschillende opleidingsniveaus. We werken samen in een open sfeer en staan voor elkaar klaar als iemand hulp kan gebruiken.

Je werkt hier nauw samen met projectleiders en -managers, adviseurs en (senior) medewerkers vastgoed. Met de laatstgenoemde collega's deel je eens in de twee weken overleg over alle zaken die er spelen. Er is dan ook ruimte voor kennisdeling en het aandragen van ideeën voor bijvoorbeeld verbeteringen.

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie over-ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Project Assistent Defensievastgoed

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-40
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 18 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Expert veiligheid in het bouwproces

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Den Haag, Arnhem, Assen, Utrecht, Tilburg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Veiligheidskundige in het bouwproces

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Den Haag, Arnhem, Assen, Utrecht, Tilburg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd