• Arnhem
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Techniek / productie
 • Solliciteer voor 1 juli 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: ON-24-024, Plaatsingsdatum: 10 juni 2024

Bijdragen aan een goed leefgebied voor planten, dieren en mensen. Nieuwe mogelijkheden ontdekken, zelfs in de beginfase van een project waar de details nog niet volledig duidelijk zijn. Het leefbaar, bereikbaar én veilig houden van de regio Oost-Nederland. Daar werk jij aan als projectmanager planstudies bij Rijkswaterstaat. We nodigen je graag uit om ons team te versterken en samen het verschil te maken!

Hoe jij de Nederlandse infrastructuur veiliger gaat maken
Samen met je team zorg jij dat een project alle fases van verkenning en planuitwerking goed doorloopt. Jouw eindresultaat is een projectbesluit of ander besluit, waarna het project gerealiseerd kan worden.

Denk hierbij aan projecten zoals verbetering van de doorstroming op de A50 en A28, de veiligheid op onze nationale N-wegen, het verbeteren van het knooppunt A1/A30, natuur- en waterkwaliteitsprojecten in de uiterwaarden van de Waal en de IJssel, gebiedsontwikkeling van de IJssel-kop en de renovatie van onze sluiscomplexen op het Maas-Waalkanaal. In toenemende mate gaat het om samenwerkingsprojecten met andere partijen, zoals medeoverheden en natuurbeheerorganisaties in het ruimtelijke domein.

Jouw doel is:

 • zorgen dat de projecten waar jij aan werkt alle benodigde stappen in de planvorming en/of planuitwerking doorlopen om tot een goed onderbouwd projectbesluit te komen
 • zoeken naar een oplossing die de verschillende belangen en aspecten optimaal samenbrengt en voldoet aan de wettelijke kaders en eisen
 • bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak creëren in de verschillende projectfases

De opdracht van je opdrachtgevers verlies je daarbij niet uit het oog. Je weet wanneer het noodzakelijk is om je opdrachtgevers te informeren en wanneer je vraagstukken aan hen voor moet leggen.

Dit is waar jij voldoening uit haalt

 • behalen van projectresultaten met een open blik op de opdracht en de maatschappelijke wensen
 • vormen, op orde brengen en op orde houden van het integraal projectmanagementteam (IPM)
 • identificeren van projectkansen en -risico’s en verbanden leggen tussen in- en externe ontwikkelingen
 • zorgen voor het planproces, de juridische onderbouwing van het project

Je zet je in voor het project, maar ook voor de organisatie. Dit doe je bijvoorbeeld door kennis te delen, het opzetten van community of practices of het aanpassen van landelijke werkwijzen.

Wat wij aan jou waarderen
Als projectmanager ben je de verbindende kracht in je team en breng je verschillende vakgebieden samen. Je bent in staat om jouw teamleden te motiveren en te coachen. Daarnaast zorg je voor afstemming met opdrachtgevers en andere betrokkenen. Denk aan collega’s binnen Rijkswaterstaat en aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast zoek je de samenwerking met regionale partners zoals gemeenten, provincies, waterschappen en natuur beherende organisaties.

Je bent enthousiast en zet dit ook in voor je projecten. Je houdt oog voor het resultaat en de ontwikkelingen die voor jouw project relevant kunnen zijn, zowel intern als extern. Ook draag je als projectmanager de eindverantwoordelijkheid voor je project en lever je een positieve bijdrage aan de ontwikkelingen binnen Rijkswaterstaat.

Is jouw interesse gewekt? Solliciteer direct!

Heb je nog vragen over de inhoud van het werk, de projecten of de afdeling? Bel of app met Roy Ringeling, afdelingshoofd, via 06-11326837. Hij staat jou graag te woord!

Wil je meer weten over onze projecten?
Informeer je over water en weg gerelateerde projecten bij Rijkswaterstaat en over MIRT. Lees meer over het verbeteren van de doorstroming op de A50, de geplande upgrade van de N35, het verbeteren van het knooppunt A1/A30, natuur- en waterkwaliteitsprojecten in de Waal, IJssel en Neder-Rijn/Lek uiterwaarden en onze vervangings- en renovatieopgave.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Oost-Nederland (ON)? Deze regio is verantwoordelijk voor het onderhoud, het beheer en de aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen in de provincies Overijssel en Gelderland. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doortrekken van de A15, de verbreding van de A1 Apeldoorn-Azelo en de A50 Eindhoven-Nijmegen, de bereikbaarheid van de groeiregio Zwolle, en het Anders Reizen op de A12. Naast de autosnelwegen kent Oost-Nederland een aantal autowegen (N-wegen), die een eigen complexiteit en omgevingsinteractie kennen.

Oost-Nederland is de rivierendienst van Rijkswaterstaat. Tot het gebied behoren de Rijn, de Waal, de IJssel, de Lek en diverse kanalen. De uitdagingen rondom dit gebied zijn immens en divers: uiterwaardenbeheer, renovatie van sluizen, het nationaal watermanagement, verbeteren van riviernatuur & waterkwaliteit, klimaatadaptatie en de scheepvaartroutes. De Oost-West corridor in onze regio verbindt de randstad met Europa, over weg en water. Het goederenvervoer wordt in deze corridor scherp in de gaten gehouden. Hierbij wordt er samengewerkt met medeoverheden, inwoners en bedrijven in de regio.

In totaal werken ongeveer 300 mensen binnen ON verspreid over drie directies: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement en Bedrijfsvoering.

Verkenning en planuitwerking
De afdeling Verkenning en Planuitwerking (NOVP) binnen Rijkswaterstaat Oost-Nederland voert verkenning en planuitwerking op het hoofdwegen, vaarwegen en hoofdwatersysteem in Overijssel, Gelderland en een deel van Utrecht uit. Dit doen we in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De afdeling NOVP richt zich op het toekomstgerichte deel van ons werk en zorgt voor de totstandkoming en uitwerking van plannen voor de verbetering van onze leefomgeving. Zo zetten we ons in voor een leefbaar, veilig en bereikbaar Nederland. De afdeling is een verbindende schakel tussen buiten en binnen, waarbij vragen vanuit buiten worden gehaald en de juiste interne kennis en expertise wordt ontsloten. De afdeling NOVP werkt gebieds- en projectgericht en samen met de omgevingspartners. Binnen de afdeling werken naast de projectmanagers, ook de omgevingsmanagers voor de NOVP projecten alsmede specialistisch adviseurs op het vlak van verkeer & mobiliteit en ecologie.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit 6 landelijke en 7 regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 225 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Roy Ringeling, afdelingshoofd Verkenning en Planstudie

06-11326837

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Tom Ebbers, adviseur Werving en Selectie

06-24557152

Solliciteren?

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur asset management uiterwaarden

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Omgevingsmanager

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Management assistent

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6,schaal 7
 • Reageren voor 19 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd