Projectmanager planstudie

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.168 - €6.249
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 8 december Nog 1 dag
 • Vacaturenummer WNZ-323
 • Plaatsingsdatum 18 november 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

In de rol van projectmanager planstudie ben jij de spil tijdens de planologische uitwerking van infrastructurele projecten. Dit doe je vanuit ons kantoor in Rotterdam voor de regio Zuid-Holland; een economisch belangrijke regio die zich kenmerkt door onder andere een dichte bevolkingsgraad en intensief gebruikte, complexe wegen- en waternetwerken. Om ook in de toekomst bereikbaar te blijven loopt er momenteel een aantal verkenningen en planstudies, zoals de verkenning van de A4 Burgerveen-N14, die volgend jaar verder wordt uitgewerkt in een planstudie.

Je bent verantwoordelijk voor de resultaten van een groot multidisciplinaire project, dat een stevig politiek-bestuurlijk krachtenveld kent. Je zorgt voor de planologische inbedding en een politiek-juridisch en technisch verantwoord en gedragen tracébesluit. Hiervoor stuur je op kwaliteitsborging van de onderzoeken en goede redeneerlijnen, en ben je verantwoordelijk voor het politieke besluitvormingsproces. Je bent mede verantwoordelijk voor de communicatie. Zo ben je onder andere tijdens informatieavonden het aanspreekpunt voor belanghebbenden.  Dankzij jouw goede voorbereiding is een soepele overgang naar de realisatiefase gegarandeerd.

Als sturend projectmanager spreek je projectteamleden aan op hun individuele verantwoordelijkheden, maar je hebt ook constant oog voor het gezamenlijke eindresultaat. Je brengt projectkansen en - risico’s in beeld en legt verbanden tussen in- en externe ontwikkelingen. Indien nodig schaal je bij grote risico’s en onverwachte ontwikkelingen tijdig op. Met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen zorg je voor goede afstemming met alle betrokkenen. Je werkt intensief samen met je team, managers, directeuren en collega’s binnen de projectorganisaties, districten en regio. Op natuurlijke wijze betrek je je omgeving bij het werk, overtuig je stakeholders, bereik je de gewenste resultaten en zet je Rijkswaterstaat neer als betrouwbaar partner.

Als professionele opdrachtgever zorg je ervoor dat de betrokken marktpartijen hun werkzaamheden goed kunnen uitvoeren. Je bewaakt hierbij constant de juiste verhouding tussen overheid en markt. Het vergroten van de efficiëntie en effectiviteit drijft jou iedere dag. Je signaleert en initieert mogelijkheden om processen en producten te verbeteren. Zo realiseer je de optimale inzet van mens en middelen. Met jouw oog voor wat er speelt, creëer je zowel in- als extern proactief kansen om Rijkswaterstaat zichtbaar en beter te maken. Je houdt je vakkennis actueel.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma in een relevante richting zoals civiele techniek of bestuurskunde.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met het aansturen van complexe infrastructurele projecten in een politiek-bestuurlijke complexe omgeving en ervaring met het aansturen van marktpartijen.
 • Je hebt ervaring met planstudieprocessen en kennis van de relevante wet- en regelgeving zoals de Tracéwet, je hebt basiskennis van verkeers- en vervoersbeleid, m.e.r.-procedures en de Omgevingswet.
 • Je bent klantgericht, innovatief en analytisch sterk en kunt  daadkrachtig leidinggeven.
 • Je kunt goed communiceren, samenwerken, plannen en organiseren en bent in staat een team effectief aan te sturen en te motiveren
 • Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen en buiten de organisatie en handelt ernaar.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • De sluitingsdatum voor deze vacature is 8 december 2019.
 • De 1e interviews vinden plaats op donderdag 12 december 2019. Wij trachten de selectieprocedure af te ronden voor het eind van dit jaar.
 • Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces. Een (online) voorselectietest, een assessment, het maken van een casus en (online) screening via onder meer databanken kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces.
 • Inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring.
 • Heb je inhoudelijke vragen over deze functie? Neem dan contact op met Linda-Rose Santhagens, afdelingshoofd Verkenningen en Planuitwerking, via 06 – 52 59 67 49.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De kerntaak van de afdeling Verkenningen en Planuitwerking is het faciliteren van besluitvorming aangaande verbeteringen in het (gebruik van het) hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet, hoofdwatersysteem, en een duurzame leefomgeving in de Zuid-Hollandse regio. Dit start bij een analyse van feiten en ambities in relatie tot de netwerken en eindigt met een vastgesteld (ruimtelijk) plan met een definitief ontwerp en kostenraming en met draagvlak bij de omgevingspartners. We richten ons met name op complexe studie- en besluitvormingsprocessen met sterke maatschappelijke betrokkenheid en intensieve politieke besluitvorming.

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.  

West-Nederland Zuid

Bij West-Nederland Zuid (WNZ) zetten wij ons iedere dag in voor het beheer en onderhoud van de infrastructurele netwerken in onze regio. Een omvangrijke taak, gezien de 471 viaducten, 12 tunnels, 164 beweegbare en vaste bruggen, 256 kilometer kanalen en rivieren, 387 kilometer snelweg, 165 kilometer op- en afritten, 3 stormvloedkeringen en vele andere netwerkaspecten.

Het gebied waarin wij werkzaam zijn, is dichtbevolkt met intensief gebruikte, complexe wegennetwerken. Kleine verstoringen hebben grote impact. We pakken knelpunten in het hoofdwegennet dan ook snel en efficiënt aan. Zo hebben we de A4 Delft-Schiedam aangelegd, ontwikkelen we in opdracht van de provincie Zuid-Holland de Rijnlandroute tussen Katwijk en Leiden en realiseren we de Blankenburgverbinding tussen de A15 en de A20.

Ook staat ons gebied onder invloed van zowel de zee als de rivieren. Onze activiteiten bepalen de waterveiligheid van een groot deel van de Randstad. Sensoren in onze dijken en stormvloedkeringen monitoren constant de kwaliteit van onze waterkeringen, bijvoorbeeld die van de belangrijke Maeslantkering. Ook nemen we, in het kader van het Deltaprogramma, diverse nieuwe maatregelen voor de waterveiligheid op korte en lange termijn. 

De zorg voor onze veiligheid op weg en water vereist een intensieve en goede samenwerking. Provincies, waterschappen, gemeenten en kennisinstituten zijn onze vaste partners. Ook binnen WNZ zelf staan samenwerking en ontwikkeling centraal. Hier trekt een groep professionele en betrokken collega’s samen op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Linda-Rose Santhagens, afdelingshoofd Verkenningen en Planuitwerking

06–52596749

Frans Loman, Projectmanager Planstudies

06-52077766

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Klanten Contact Centrum

088-7970788

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inkoop- Contractadviseur

Oost-Nederland
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Adviseur Industriele automatisering

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
 • Stand­plaats Geldrop
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Adviseur monitoring netwerkkwaliteit

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk/Utrecht/Lelystad
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)