Projectmanager Maritiem Single Window

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 26 oktober Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer DGLM 2020-253
 • Plaatsingsdatum 12 oktober 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De digitalisering van transport vindt al ruim 20 jaar plaats. Het maakt slimme logistiek mogelijk. Er bestaan verschillende inzichten in wat nodig is om een papierloze afwikkeling van de scheepvaart te laten plaatsvinden. Dit soort veranderingen gaan niet vanzelf en daarom zijn wij op zoek naar een projectmanager Maritiem Single Window.

Wie ben jij en wat ga je doen als projectmanager Maritiem Single Window Jij bent een daadkrachtige projectmanager MSW die behoorlijk wat stappen kan zetten. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een effectieve implementatie van de EU-verordening EMSWe in Nederland. Als projectmanager Maritiem Singel Window heb je veel affiniteit met logistiek, goederenvervoer (weg, spoor en water) en digitalisering.  Je opereert op het snijvlak van beleid en uitvoering. 

Als projectmanager MSW sta je aan het begin van dit project en krijg je de ruimte om je projectteam in te richten. In deze functie werk je veel samen met verschillende brancheorganisaties en ander overheden, organiseer je ketenafstemming en ben je goed in staat jouw netwerk te onderhouden.

Als Projectmanager Maritiem Single Window heb je gevoel voor verschillende belangen en opereer je hierin gemakkelijk. Samenwerken in een complexe omgeving gaat je makkelijk af zowel op nationaal als op internationaal niveau. Je neemt veel initiatief, je weet van aanpakken en je bent niet bang om soms ook een vervelende klus te moeten doen. Kortom dit vlieg je aan met een flinke dosis humor, creativiteit en jouw analytisch vermogen.

Jouw taken

 • Je onderhoudt vruchtbaar contact met alle partijen betrokken bij de EMSWe-meldingsplicht en implementatie van de ICT;
 • Je initieert en onderhoudt de noodzakelijke interne en (inter)departementale ketenafstemming;
 • Je initieert en onderhoudt noodzakelijke afstemming met maritieme marktpartijen en softwareleveranciers;
 • Je organiseert governance voor de verschillende fases in het project: specificatie voor de nationale implementatie, realisatie, implementatie en (overdracht naar) beheer, waarbij je voortbouwt op bestaande governance voor het Single Window voor maritiem en lucht.

Achtergrond informatie
Hoe is de functie van projectmanager Maritiem Single Window ontstaan?
De functie Projectmanager Maritiem Single Window is ontstaan vanuit de Digitale Transport Strategie welke als één van de vier pijlers is opgenomen in de Goederenvervoeragenda uit 2019. Deze strategie bevat de volgende doelen voor 2025:

 • De nationale implementatie van de EU-verordening Europees Maritiem Single Window environment (EMSWe); Projectmanager Maritiem Single Window
 • De realisatie van een wetgevend kader om papierloos transport mogelijk te maken, inclusief de nationale implementatie van de EU-verordening electronic Freight Transport Information (eFTI);
 • De realisatie van een Basis Datadelen Infrastructuur (BDI), zodat bedrijven, platforms en overheden onderling op een neutrale en vertrouwde wijze data kunnen delen;
 • Het ontwikkelen van een innovatieve toepassing van data voor bedrijfssamenwerking, verkeers- en infrastructuurmanagement en smart mobility.

Goederenvervoeragenda & Digitale Transport Strategie
De Nederlandse goederenvervoer en de logistieke sector is van oudsher een belangrijke pijler onder onze economie. Nederlandse vervoerders nemen een prominente plek in binnen het Europese goederenvervoer. Onze logistieke bedrijven staan daarbij te boek als zeer innovatief. Met Rotterdam als grootste haven van Europa, de Amsterdamse haven en mainport Schiphol is de Nederlandse logistiek een belangrijke toegangspoort van Europa. Het belang van de logistiek voor Nederland zie je terug in zowel de bijdrage aan het bruto nationaal product als in de werkgelegenheid in deze sector. Met de Goederenvervoeragenda zet IenW via een actieagenda in op een samenhangende aanpak van het goederenvervoerbeleid op het terrein van digitalisering, verduurzaming en een efficiënter gebruik van het gehele infrastructuurnetwerk.

Sinds begin 2000 zijn al veel formaliteiten van de Douane in Europa gedigitaliseerd. In de logistieke keten hebben al veel bedrijven hun processen gedigitaliseerd. In toenemende mate zijn ook de havens gedigitaliseerd. De overheden kunnen informatie steeds beter digitaal verwerken. Maar, ons doel van volledige digitalisering is nog niet gerealiseerd. Daarom werken we in Nederland en internationaal (EU en bijvoorbeeld IMO) intensief samen om dat voor elkaar te brengen.

Sinds 2018 is in Nederland een Maritiem Single Window (MSW) operationeel. Het MSW is hét loket waar bedrijven hun informatie over schip, lading en personen aan boord, elektronisch aan de overheden ter beschikking kunnen stellen. Dat hebben we gedaan omdat een EU-richtlijn ons dat in 2010 voorschreef en Nederland heeft daar ook luchtvaartgegevens in onder gebracht. Het MSW werkt volgens het principe van eenmaal gegevens aan de overheid melden voor meervoudig gebruik van data door overheden.

De komende 5 jaar moet ons huidige MSW structureel worden verbeterd en toegankelijker worden. Nog niet alle informatie over zeescheepvaart in de EU is papierloos, data zijn onderling niet geharmoniseerd en verschillen in administratieve formaliteiten voor schepen tussen de EU-lidstaten en havens moeten verminderen. Daarom werd in augustus 2019 de Verordening Europees Maritiem Single Window environment (EU 2019/1239) (EMSWe) van kracht. Uiterlijk 15 augustus 2025 moeten de EU-lidstaten die EMSWe hebben ingevoerd. In Nederland is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hiervoor verantwoordelijk.

Het EMSWe bouwt voort op het bestaande Nederlandse Maritiem Single Window. Het doel is dat schepen in alle havens van Europa met dezelfde regels worden geconfronteerd en informatie tussen EU-landen naadloos kan worden uitgewisseld. Vanuit die gezamenlijke voorziening kunnen overheden hun toezicht- en handhavingstaken beter uitoefenen. Nederland wil het huidige MSW niet alleen voor de zeescheepvaart door ontwikkelen tot een EMSWe loket. Inzet is om daarbij ook gebruik te maken van de mogelijkheden om data met en tussen partijen buiten de zeescheepvaart te kunnen uitwisselen. Daarmee wordt het EMSWe een integraal onderdeel van de Nederlandse basis data deel infrastructuur (BDI) en kunnen overheden en bedrijven meer doen met minder data.

Momenteel stellen de EU-lidstaten in overleg met de Europese Commissie de specifieke eisen voor het EMSWe loket op volgens de comitologie-procedure. Tot medio 2021 discussieert Nederland stevig mee over al die eisen. Daarna moeten ze in het nationale EMSWe loket worden ingebouwd. Het gaat dan om datalijsten, functionele eisen en technische specificaties van het EMSWe loket en de koppeling van de EMSWe aan verschillende EU-databases, zoals over scheepsgegevens en gezondheidsverklaringen.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau.
 • Je hebt ervaring met het leiden, voorbereiden, implementeren en uitvoeren van multidisciplinaire projecten, liefst ICT-projecten, in een complexe bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt ervaring als projectmanager in samengestelde (interdepartementale) projecten met ingewikkelde verbanden door de brede context, (specialistische) inhoud en een diversiteit aan partijen, eventueel in internationaal verband.
 • Je hebt het liefst kennis (van de huidige ontwikkelingen) op het gebied van digitalisering en ICT en je bent bekend met de aanbevelingen van de Commissie Elias.
 • Je kunt zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau opereren in een complexe, multidisciplinaire omgeving.
 • Je hebt affiniteit met een beleidsomgeving, gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en je hebt aantoonbare ervaring in de transport en logistiek
 • Je hebt affiniteit met financieel-administratieve processen, bijvoorbeeld als het gaat om het uitbesteden van werkzaamheden, werk- en projectplanning en budgetteren.
 • Je bent flexibel, stressbestendig en communicatief vaardig.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-generaal Luchtvaart en Maritiem, directie Maritieme Zaken
De functie is ondergebracht bij de afdeling Zeehavens van de directie Maritieme Zaken. Deze directie maakt deel uit van het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritiem. De directie Maritieme Zaken bestaat uit drie afdelingen: Binnenvaart en Vaarwegen, Zeevaart, en Zeehavens. De afdeling Binnenvaart en Vaarwegen richt zich op het beleid en de wetgeving voor de binnenvaart en de aansturing van infrastructurele projecten ten behoeve van onze Nederlandse vaarwegen. De afdeling Zeevaart richt zich op het beleid en de wetgeving voor de zeescheepvaart, zowel voor de wereldwijd opererende Nederlandse vloot als het scheepvaartverkeer op de Noordzee. De afdeling Zeehavens is verantwoordelijk voor het zeehavenbeleid en een samenhangend goederenvervoerbeleid binnen IenW, inclusief de digitalisering van transport.

Afdeling Zeehavens, Programma Goederenvervoer en Digitaal Transport
Het programma Goederenvervoer en Digitaal Transport is onderdeel van de afdeling Zeehavens en richt zich op de totstandkoming en uitvoering van het samenhangende goederenvervoerbeleid binnen het departement. Het programma bestaat uit twee programmateams met in totaal ca. 10 medewerkers: (1) Goederenvervoer en Logistiek en (2) Digitaal Transport. De directe aansturing van de werkzaamheden ligt bij de programmamanager.

Het project MSW is onderdeel van het programmateam Digitaal Transport. Dit team bestaat, naast de MSW projectmanager, uit projectmanagers voor Papierloos Transport, Innovatie, Basis Datadeel Infrastructuur en het daaraan gekoppelde Europese project FEDeRATED en een netwerkmanager. Als projectmanager MSW voer je je taken uit in nauwe samenhang met deze andere projecten om de doelen uit de Digitale Transport Strategie te kunnen realiseren.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer drs. S. Halbesma

06-54388140

De heer mr. R. van Bockel

06-52599769

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer D. Murli

06-11585018

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingsmanager Exploitatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 3 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker openbaar vervoer

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 3 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Basisnet en REV

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd