• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 24
 • Maand­salaris €4.688 - €7.718
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 1 juni Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer GT 23-24
 • Plaatsingsdatum 24 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Binnen het Agentschap is er veel aandacht voor efficiënt projectmanagement. Hiertoe is een paar jaar geleden het Project Management Office binnen het Agentschap opgezet. Inmiddels werken binnen deze structuur meerdere projectleiders.

Het Agentschap heeft drie hoofdtaken: schatkistbankieren, betalingsverkeer Rijk en staatsschuldfinanciering. Alle drie willen we zo effectief en efficiënt mogelijk uitvoeren. Hiervoor moet de basis - kennis, capaciteit en (IT-)systemen altijd op orde zijn. We ontwikkelen ons verder tot een digitale en eigentijdse organisatie die medewerkers bindt en boeit. Zo is het Agentschap ook in de toekomst wendbaar en spelen we tijdig in op maatschappelijke en financiële uitdagingen.

Als projectmanager begeleidt jij projecten op het gebied van schatkistbankieren, betalingsverkeer Rijk en staatsschuldfinanciering. Jij gaat aan de slag in het team Project Management Office (PMO).

Je werkt nauw samen met in- en externe partijen. Denk hierbij aan de verschillende afdelingen van het Agentschap én andere directies binnen het gehele ministerie van Financiën. Met jouw scherpe blik houd je ook toezicht op het werk van externe partijen. Voor zowel de opdrachtgever, PMO als de andere stakeholders ben jij het aanspreekpunt over de voortgang, risico’s en kosten van jouw projecten.

Vind je het leuk om te verbeteren en optimaliseren? Mooi, want bij ons krijg je de kans om mee te werken aan de uniformering van projecten en de formulering van best practices. We zijn bezig met de introductie van een agile-werkwijze. Op een innovatieve en klantgerichte manier maak jij je sterk voor professioneel projectmanagement. Jouw kennis en ervaring deel je actief binnen én buiten het Agentschap. Hierdoor realiseer jij de gewenste projectresultaten én draag je bij aan de realisatie van onze ambities.

Voor de voorbereiding en vervanging van het huidige Treasury Management Systeem (TMS) van het Agentschap zijn we nu op zoek naar een ervaren en senior programma-/projectmanager. Dit programma/project wordt momenteel voorbereid op basis van een goede beschrijving van alle requirements. Recent heeft een marktconsultatie plaatsgevonden. Binnen afzienbare tijd zullen de verschillende opties worden besproken in de aanloop naar de investeringsbeslissing en (vermoedelijke) aanbesteding. Aansluitend zal de implementatie van het nieuwe TMS worden uitgevoerd.

Jouw taken op een rij:

 • Je bent verantwoordelijk voor het succesvol verloop van het voorbereiding van de vervanging TMS en implementatieproject.
 • Je stelt projectdocumenten op, stuurt projectprocessen, bewaakt de voortgang en beheerst de randvoorwaarden. Er is volop ruimte voor eigen initiatief.
 • Je zoekt afstemming over de inzet van projectresources. De toegekende mensen, middelen, budgetten en gemaakte afspraken en de projectkwaliteit en projectvoortgang zijn bij jou in goede handen.
 • Je zorgt voor tijdige en heldere communicatie en stemt regelmatig af met de betrokken in- en externe partijen en andere stakeholders.
 • Je levert management- en sturingsinformatie en geeft advies op basis van inhoudelijke analyses. Je communiceert tijdig met betrokkenen over eventuele risico’s of problemen die je signaleert.

Een echte verbinder: dat ben jij als projectmanager. Je zoekt actief de samenwerking met anderen op en weet daarin tot resultaten te komen. Ook breng je stakeholders en marktpartijen bij elkaar en zorg je dat ze het eens worden. Hierbij sta je stevig in je schoenen. En met jouw senior leiderschapskwaliteiten motiveer je mensen. Wat je nog meer in huis hebt?

 • Je hebt hbo of wo-werk- en denkniveau.
 • Je hebt minimaal vijftien jaar ervaring met grootschalig programma- / projectmanagement en je hebt aantoonbaar uitstekend stakeholdermanagement in huis.
 • Ruime ervaring met projectmanagementmethodes- en technieken zoals PRINCE2 en scrum is een vereiste.
 • Tenslotte ben je als senior programma-/projectmanager verantwoordelijk om de overige projectleiders binnen het Agentschap verder te helpen in hun ontwikkeling tot senior projectleider.
 • Ervaring met de vervanging van een dergelijk Treasury Management Systeem (TMS) is een pre.
 • Salaris­niveau schaal 13, schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.688 Max. €7.718 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 24

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele geaardheid. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

 • Draag jij graag bij aan een financieel gezond Nederland? Je bent van harte welkom. Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen. Maar we staan ook open voor andere vormen, zoals een video- (met bijgevoegd je cv) of presentatie-sollicitatie (in PowerPoint). In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in een pdf- of Word-bestand. Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken.
 • De inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Dit betekent dat er ook sprake kan zijn van een aanloopschaal.
 • De functie is in eerste instantie tijdelijk voor de duur van maximaal twee jaar.
 • Het betreft een functie voor drie dagen per week (24 uur).
 • Bij het vervullen van deze functie word je (mogelijk) aangewezen als insider op grond van het personeelsreglement Financiën. Met het oog op het verbod op handel met voorkennis en het voorkomen van financiële belangenverstrengeling is het bezit van en/of de handel in effecten (zoals aandelen en obligaties) van sommige ondernemingen niet toegestaan. Heb je vragen over wat dit voor jou inhoudt? Neem dan contact op met onze compliance officer via [email protected] vermelding van ‘Generale Thesaurie en bovenstaand vacaturenummer'.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Generale Thesaurie adviseert over het beleid voor de financiële markten, het toezicht daarop en bereidt de benodigde wetgeving voor. De Generale Thesaurie vervult namens de bewindspersonen het aandeelhouderschap in staatsdeelnemingen en adviseert over publiek-private samenwerking en buitenlandse financiële betrekkingen. Daarnaast verzekert de Generale Thesaurie financiële risico’s die samenhangen met het handels- en dienstenverkeer met het buitenland en voorziet in de uitgifte en het beheer van de Nederlandse staatsschuld.

De Generale Thesaurie (220 medewerkers), die zijn naam dankt aan het Franse woord voor schatkistbewaarder, ‘thésaurier’, omvat vijf directies.

 • directie Financieringen;
 • directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen;
 • het Agentschap;
 • de directie Financiële Markten;
 • Herstel en Veerkrachtplan (programmadirectie).

Het Agentschap
Het Agentschap financiert de Nederlandse staat door efficiënt de staatsschuld en het publieke geld in de schatkist te beheren en het betalingsverkeer van het Rijk in te richten. Bij het Agentschap werken circa zestig financiële deskundigen die rijksbreed adviseren over marktontwikkelingen en financiële instrumenten. Dit doen we op een integere, betrouwbare en zo effectief mogelijke manier, met oog voor relevante risico’s. We hebben de ambitie voorop te lopen in een veranderende wereld en zo het beste te bereiken voor de samenleving, investeerders en medewerkers.

Het Agentschap investeert om een toonaangevende organisatie te worden die transparant en consistent handelt. Door de inzet van moderne computertechnologie worden werkprocessen steeds verder gedigitaliseerd en geoptimaliseerd, waarbij we tegelijkertijd het belang van menselijk kapitaal onderkennen. Om te streven naar een toekomst waarin het Agentschap een expertisecentrum is waar deskundigheid, klantgerichtheid, oplossingsgerichtheid en soepele processen voorop staan, zijn we volop bezig een veranderagenda uit te voeren. Integriteit, samenwerking, open communicatie, diversiteit, nieuwsgierigheid en innovatie zijn nodig om de verantwoordelijkheid richting de samenleving goed in te vullen en onze ambitie te bereiken.

Leidend daarbij zijn de begrippen samen, divers, deskundig en innovatief. Je werkt in een dynamische omgeving waarin je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Bij het Agentschap krijg je de kans om binnen een relatief kleine organisatie kennis te maken met veel verschillende aspecten van een organisatie die qua werkzaamheden vergelijkbaar is met een financiële instelling. Het Agentschap bestaat uit vier afdelingen.

Afdeling Beleid en Risicomanagement Staatsschuld
De werkzaamheden van de Afdeling Beleid en Risicomanagement Schaatsschuld variëren van het doen van modelmatige (risico)analyses tot het opstellen van juridische contracten. Bij BRS worden de beleids- en risicokaders vastgesteld voor de financiering van de staatsschuld, voor het schatkistbankieren en het betalingsverkeer van het Rijk. Daarnaast verzorgt BRS alle externe publicaties en marketing voor het Agentschap, zoals persberichten, Outlook en presentaties voor bijvoorbeeld investeerders.

Afdeling Cash Management en Kapitaalmarktoperaties
De afdeling Cash Management en Kapitaalmarktoperaties is de frontoffice van het Agentschap waar in de dealingroom dagelijks de transacties op de geld- en kapitaalmarkt worden afgesloten. Een team van accountmanagers is het aanspreekpunt voor schatkistbankieren en het betalingsverkeer voor de Rijksoverheid. Ook het PMO (Project Management Office) valt onder deze afdeling.

Afdeling Staatsschuld- en Schatkistbeheer
De afdeling Staatsschuld- en Schatkistbeheer (SSB) vervult de functies van backoffice en midoffice. Denk daarbij aan het afwikkelen van alle transacties, het controleren van en rapporten over de transacties van de dealingroom en het verrichten van alle betalingen. Ook de raming van het schatkistsaldo en het afwikkelen van de administratie van schatkistbankieren horen tot de taken van SSB.

Afdeling Controlling, Accounting en Rapportage
De afdeling Controlling, Accounting en Rapportage is verantwoordelijk voor de gebruikelijke taken die horen bij een controlfunctie. Ook is het team verantwoordelijk voor het functioneel beheer van de IT-systemen van het Agentschap.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Sharon Steenvoorden

06-29690882

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Domeinarchitect

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Adviseur staatsdeelnemingen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior communicatieadviseur

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd