Projectleider Zeehavens (36 uur)

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland

 • Stand­plaats Rijen
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 34 - 36
 • Maand­salaris €3.491 - €6.302
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 24 augustus Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer 2020 07 28/KS
 • Plaatsingsdatum 30 juli 2020
 • Dienst­verband Detachering

Functie­omschrijving

De projectleider Zeehavens:

 • Geeft uitvoering aan het Uitvoeringsplan weerbare en integere zeehavens 2020 – 2021, waarbij de focus met name ligt op het vergroten van de kennis- en informatiepositie en het ontwikkelen van barrières en interventies in PPS verband tegen ondermijnende (drugs)criminaliteit in de zeehavens;
 • Stimuleert de integrale doekracht en integraliteit van interventies en acties;
 • Stimuleert innovaties in de aanpak en creatieve interventies in de zeehavens;
 • Draagt zorg voor de verbinding tussen de uitvoering op lokaal, regionaal en nationaal niveau;
 • Draagt zorg voor de verbinding/afstemming tussen de betrokken partners ten aanzien van integrale advisering en integraal interveniëren;
 • Maakt een realistische raming van geld, capaciteit en looptijd. Brengt mogelijke risico’s en complicaties in kaart en benoemt de bijhorende consequenties. Op basis hiervan kom je met alternatieven;
 • Draagt de integrale visie van het programma actief uit. Je rapporteert over het verloop en de realisatie van het project aan de programmaleider en de havendriehoek Zeeland - West Brabant.

 

Functie-eisen

Je bent een netwerker en verbinder pur sang. Je weet strategische doelen gemakkelijk te vertalen naar de praktijk en vice versa. Je kunt (schijnbare) tegengestelde belangen herkennen en bent in staat om desondanks gezamenlijke doelstellingen te formuleren. Je hebt kennis van en inzicht in de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken en de wijze waarop verandering, vernieuwing en innovatie bij het oplossen van wicked problems effectief kunnen zijn. Je enthousiasmeert en brengt mensen gemakkelijk bij elkaar. Projectmanagement is voor jou bekend terrein.

 • HBO/WO+ werk- en denkniveau;

 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring; ervaring met het managen van processen, projecten en/of programma's en het sturen op doelen in een integrale (veiligheids)omgeving;

 • Een brede kijk op en ruime ervaring in het veiligheidsdomein (bij voorkeur in de zeehavens);

 • Aantoonbare ervaring met bestuurlijke processen en een uitstekend gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;

 • Een sterk verbindend karakter en overtuigingskracht;

 • Uitstekende communicatieve en organisatievaardigheden die je kunt aanpassen aan de doelgroep waarmee je in gesprek bent (intern, extern, ambtelijk en bestuurlijk);

 • Het vermogen om nieuwe ontwikkelingen snel te doorzien en op te pakken;

 • Integer en van onbesproken gedrag.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving

  Bij indiensttreding bedraagt het salaris, afhankelijk van het kennisniveau en ervaring, maximaal schaal 12 (min. € 4.194 en max. € 5.756 bruto per maand). Er kan gewerkt worden met een aanloopschaal zijnde schaal 11 (min. € 3.491 en max. € 5.067 bruto per maand). Bij functie-overstijgende kwalificaties kan uitloop naar schaal 13 tot maximaal € 6.302  overwogen worden wanneer blijkt dat er sprake is van bovenmatige geschiktheid.

 • Maand­salaris Min €3.491 Max. €6.302 (bruto)
 • Dienst­verband Detachering
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 34
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland biedt je een veelzijdige functie in een uitdagend werkgebied voor 36 uur per week. Detachering vanuit je huidige werkgever is een mogelijkheid. In dit geval blijft gedetacheerde in dienst van de eigen organisatie en houdt de rechtspositie van de uitlenende organisatie, uw werkgever. Dit betekent dat de uitlenende organisatie het bevoegd gezag is voor de toepassing van de rechtspositie, tenzij in de detacheringsovereenkomst expliciet anders wordt bepaald.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het programma Zeehavens richt zich op de zeehavens van Moerdijk, Terneuzen, Vlissingen en Borsele en deels ook op de Belgische zeehavens (Antwerpen en Gent). Deze havens in het zuidwesten van Nederland en het noordwesten van Vlaanderen zijn het portaal om nationaal en internationale goederen te vervoeren. Een uitgestrekt geografisch gebied, doorkruist door onder meer de drukbevaren Westerschelde, met een diversiteit van bedrijven en bedrijvigheid. De burgemeesters van de zeehavengemeenten, de havenofficier en de vertegenwoordiging van de beide politiedistricten binnen de eenheid Zeeland West-Brabant, de dienst infrastructuur van de nationale politie, de vertegenwoordigers van de Douane en de Koninklijke marechaussee hebben in de havendriehoek Zeeland Brabant (hierna: havendriehoek) de handen ineengeslagen om tot een integrale aanpak van ondermijnende (drugs)criminaliteit binnen de zeehavens te komen. Daartoe hebben zij de intentieverklaring 'Samenwerken aan integere en weerbare zeehavens Zeeland Brabant' ondertekend. Om uitvoering te geven aan de intentieverklaring is een nieuw uitvoeringsplan voor 2020 - 2021 opgesteld, waarmee de projectleider Zeehavens de opdracht krijgt om de 'haven brede' samenwerking vorm te geven. Daarnaast gaat de projectleider nauw samenwerken met de projectleider Piggyback. Dit project richt zich op de aanpak van legale transportmodaliteiten die door criminelen worden misbruikt om cocaïnetransporten vanuit de Zeehavens mogelijk te maken.

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland

Samen sterk tegen ondermijning

Taskforce RIEC Brabant-Zeeland positioneert zich als
partner, die intelligence, expertise, innovatie en uitvoering (actie) met
elkaar verbindt. We bundelen krachten door samen te werken met bestuurders,
overheidsdiensten, ondernemers en inwoners in Brabant en Zeeland om samen
ondermijnende criminaliteit te bestrijden en te voorkomen.

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland is een netwerkorganisatie waarbinnen gemeenten, Openbaar Ministerie, Politie, Belastingdienst en provincies samenwerken om ondermijnende criminaliteit zo effectief mogelijk aan te pakken. De primaire focus is om de criminele industrie en daaraan verbonden verdienmodellen te verstoren en onmogelijk te maken. De taak van het Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland begint bij het versterken van het lokale bewustzijn en inzicht in de activiteiten van de georganiseerde misdaad en eindigt bij de ondersteuning in de aanpak ervan. De Taskforce-RIEC bestaat uit drie hoofdonderdelen.

Het onderdeel RIEC is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en analyseren van data en informatie van alle betrokken partners. Binnen het onderdeel Taskforce worden innovatieve projecten opgezet ter versterking van de uitvoeringspraktijk van ketenpartners en private partijen. Vanuit de beide Actiecentra worden de verbindingen met de uitvoeringspraktijk onderhouden en wordt de integrale aanpak vormgegeven en gestimuleerd. Daarnaast levert het Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland bestuurlijke, juridische en inhoudelijke expertise op de verschillende thema’s ter ondersteuning van met name gemeenten en provincies. Het programma Versterken Maatschappelijke Weerbaarheid is één van de drie versterkingsprogramma’s van Taskforce-RIEC en heeft tot doel om private branches en sectoren tot een 'eigen' anti-ondermijningsagenda te laten komen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Hoofd Regionaal Informatie en Expertise Centrum Amsterdam-Amstelland

Regionaal Informatie en Expertise Centrum Amsterdam-Amstelland
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 17 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Inspecteur Geestelijke Gezondheidszorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur Geestelijke Gezondheidszorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd