Projectleider Wet open overheid

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.842 - €6.419
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal, Financieel / economisch, Juridisch, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 25 oktober Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer GT 21-29
 • Plaatsingsdatum 8 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als projectleider Wet open overheid ben je een verbinder die zich thuis voelt binnen projectmatig werken. Verder ben je iemand die stevig in zijn schoenen staat en de afwisseling tussen alleen en in teamverband werken prettig vindt. Je vindt transities interessant en ziet een uitdaging in het naar eigen hand zetten van de functie. Daarbij krijg je veel vrijheid in je werk en je schakelt met veel verschillende mensen in uiteenlopende organisatieonderdelen.
Naar verwachting vervangt de Wet open overheid (Woo) in 2022 de Wet openbaarheid van bestuur. De Woo heeft als doel (semi-)overheden transparanter te maken. Veranderingen voor de overheid die hieruit voortkomen zijn onder meer: een grotere hoeveelheid documenten actief openbaar maken, het bijhouden van een informatieregister en het niet openbaar kunnen maken van informatie bij passieve informatieverzoeken op beperkte gronden.


Ook het ministerie van Financiën gaat met de Woo aan de slag. De invoering van de Woo past binnen onze doelstelling om onze informatie op orde te brengen en transparanter te zijn naar de buitenwereld.
Jij gaat tijdelijk, minimaal een jaar, aan de slag binnen de programmadirectie Informatie Op Orde als projectleider. In die rol ben je verantwoordelijk voor een succesvolle implementatie van de Woo voor het gehele departement. Je komt te werken onder de programmamanager informatievoorziening en politiek-ambtelijke verhoudingen, naast een team van ondersteuners dat zich bezighoudt met actieve openbaarmaking van beslisnota’s bij kamerstukken.

We zoeken een bruggenbouwer met juridische voelsprieten die weet wat er komt kijken bij het werken in een projectorganisatie. Het implementeren van de Woo doe je in nauwe samenwerking met collega’s in alle zes directoraten-generaal en de directie Juridische Zaken van het kerndepartement. Je draagt verantwoordelijkheid voor het opstellen van het projectplan en de uitvoering daarvan. Je bent het aanspreekpunt binnen het ministerie voor de implementatie, zit departementale overleggen voor en vertegenwoordigt het ministerie in interdepartementale overleggen. Naast het borgen van de nieuwe werkwijzen voor passieve openbaarmaking zorg je dat de processen voor actieve openbaarmaking goed worden geregeld, ook naar de toekomst toe.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het programma Informatie Op Orde is opgericht in een reactie op de kabinetsreactie op het rapport Ongekend Onrecht, waar de Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag zich kritisch uitlaat over de wijze waarin zij tijdens het onderzoek zijn voorzien van informatie. Aansluitend daarop zien we over de afgelopen jaren een groeiende noodzaak binnen de Rijksoverheid, en ook binnen het ministerie van Financiën, voor het op orde krijgen en houden van de informatiehuishouding en de –voorziening(en) onder andere door de Wet open overheid.
Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is er binnen het ministerie van Financiën een tijdelijke programmadirectie opgericht voor het duurzaam op orde brengen van de informatiehuishouding en het verbeteren van de informatievoorziening. Het programma heeft onder andere de volgende hoofdtaken: het definiëren van verbetermaatregelen, transparant en open communiceren, verbeteren van kennis, houding en gedrag en dit verankeren in de organisatie, het afbakenen van de aard en omvang van de informatie en het verbeteren van de vindbaarheid en toegankelijkheid.

De programmamanager informatievoorziening en politiek-bestuurlijke verhoudingen is verantwoordelijk voor de implementatie van de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota’s. Daarvoor is een ondersteuningscluster ingericht dat de beleidsdirecties van advies en administratieve ondersteuning voorziet en bijdraagt aan een uniforme werkwijze binnen het ministerie van Financiën.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Matthijs Zeeman, programmamanager Informatievoorziening en Politiek-ambtelijke verhoudingen

06-11445752

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Daphne van der Werff, recruiter

06-29647459

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur informatievoorziening Rijksbegroting

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur informatievoorziening Generale Thesaurie

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) adviseur informatievoorziening Fiscale Zaken

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd