Projectleider Weerbare Jeugd

Taskforce-RIEC Brabant - Zeeland

 • Stand­plaats Oosterhout
 • Contractduur 1-2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.491 - €5.067
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 2 maart Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 20200211
 • Plaatsingsdatum 12 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als projectleider Weerbare Jeugd ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een nieuw project binnen het programma Maatschappelijke Weerbaarheid. Je bent een netwerker en verbinder pur sang. Je weet strategische doelen gemakkelijk te vertalen naar de praktijk en vice versa. Je kunt –schijnbare- tegengestelde belangen herkennen en bent in staat om desondanks gezamenlijke doelstellingen te formuleren. Je hebt kennis van en inzicht in de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken en de wijze waarop veranderingen, vernieuwing en innovaties in het domein van wicked problems effectief kunnen zijn. Je enthousiasmeert en kunt mensen gemakkelijk bij elkaar brengen.

Projectmanagement is voor jou bekend terrein. Je maakt een realistische raming van geld, capaciteit en looptijd. Je brengt mogelijke risico’s en complicaties in kaart en benoemt de bijhorende consequenties. Op basis hiervan kom je met alternatieven. Je draagt de integrale visie van het programma actief uit. Je rapporteert over het verloop en de realisatie van het project aan de programmaleider, aan het management en bestuur van Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland.

Functie-eisen

 • WO+ werk- en denkniveau
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring; ervaring met het managen van processen, projecten en/of programma's en het sturen op doelen in een integrale (veiligheids)omgeving
 • Een brede kijk op en ruime ervaring in het veiligheidsdomein, jeugd en/of onderwijs
 • Aantoonbare ervaring met bestuurlijke processen en een uitstekend gevoel voor politiek en bestuurlijke verhoudingen
 • Een sterk verbindend karakter en overtuigingskracht
 • Uitstekende communicatieve en organisatievaardigheden die je kunt aanpassen aan de doelgroep waarmee je in gesprek bent (intern, extern, ambtelijk en bestuurlijk)
 • Het vermogen om nieuwe ontwikkelingen snel te doorzien en op te pakken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving

  Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland biedt je een veelzijdige functie in een uitdagend werkgebied voor 32-36 uur per week. Het betreft een tijdelijke functie. De functie en resultaten worden eind 2020 geëvalueerd, waarbij het de intentie is om voor de volledige looptijd van de financiering vanuit de Versterkingsgelden (t/m 12-2022) de functie in te vullen.  Detachering vanuit je huidige werkgever is een mogelijkheid. In het geval van detachering blijft gedetacheerde in dienst van de eigen organisatie en houdt de rechtspositie van de uitlenende organisatie, uw werkgever. Dit betekent dat de uitlenende organisatie het bevoegd gezag is voor de toepassing van de rechtspositie, tenzij in de detacheringsovereenkomst expliciet anders wordt bepaald. Afhankelijk van het kennisniveau en ervaring bedraagt het salaris schaal 11 (min. € 3491,- en max. € 5067,- bruto per maand). Bij het bieden van functie-overstijgende kwalificaties kan uitloop naar schaal 12 overwogen worden.

 • Maand­salaris Min €3.491 Max. €5.067 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1-2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland biedt je een veelzijdige functie in een uitdagend werkgebied voor 32-36 uur per week. Het betreft een tijdelijke functie. De functie en resultaten worden eind 2020 geëvalueerd, waarbij het de intentie is om voor de volledige looptijd van de financiering vanuit de Versterkingsgelden (t/m 12-2022) de functie in te vullen.  Detachering vanuit je huidige werkgever is een mogelijkheid. In het geval van detachering blijft gedetacheerde in dienst van de eigen organisatie en houdt de rechtspositie van de uitlenende organisatie, uw werkgever. Dit betekent dat de uitlenende organisatie het bevoegd gezag is voor de toepassing van de rechtspositie, tenzij in de detacheringsovereenkomst expliciet anders wordt bepaald. Afhankelijk van het kennisniveau en ervaring bedraagt het salaris schaal 11 (min. € 3491,- en max. € 5067,- bruto per maand). Bij het bieden van functie-overstijgende kwalificaties kan uitloop naar schaal 12 overwogen worden.

Bijzonderheden

Arbeidsvoorwaarden

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland biedt je een veelzijdige functie in een uitdagend werkgebied voor 32-36 uur per week. Het betreft een tijdelijke functie. De functie en resultaten worden eind 2020 geëvalueerd, waarbij het de intentie is om voor de volledige looptijd van de financiering vanuit de Versterkingsgelden (t/m 12-2022) de functie in te vullen.  Detachering vanuit je huidige werkgever is een mogelijkheid. In het geval van detachering blijft gedetacheerde in dienst van de eigen organisatie en houdt de rechtspositie van de uitlenende organisatie, uw werkgever. Dit betekent dat de uitlenende organisatie het bevoegd gezag is voor de toepassing van de rechtspositie, tenzij in de detacheringsovereenkomst expliciet anders wordt bepaald. Afhankelijk van het kennisniveau en ervaring bedraagt het salaris schaal 11 (min. € 3491,- en max. € 5067,- bruto per maand). Bij het bieden van functie-overstijgende kwalificaties kan uitloop naar schaal 12 overwogen worden.

Nadere informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Taskforce-RIEC Brabant – Zeeland, tel. 0162-760144, Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Karin Steenbergen via tel. 06-53 72 80 59 of via email karin.steenbergen@taskforce-riec.nl. Sollicitatiebrieven (met CV) voor deze functie kunnen tot uiterlijk 2 maart a.s. per e-mail gestuurd worden naar HR@taskforce-riec.nl.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen het onderdeel Taskforce zijn we voor het programma Maatschappelijke Weerbaarheid op zoek naar een projectleider Weerbare Jeugd. De doelstelling van het programma Maatschappelijke Weerbaarheid is om private branches en sectoren tot een 'eigen' anti-ondermijningsagenda te laten komen en zo zelfreinigend vermogen te ontwikkelen om vatbaarheid voor ondermijning te weren. Om dat te bereiken moeten we met de betreffende partner scherp in beeld krijgen wat het probleem is en waar de ‘kwetsbaarheid voor ondermijning’ zit. Omdat het structureel werk maken van een dergelijke aanpak relatief nieuw is en per branche erg kan verschillen, is het doel uiteindelijk om succesvolle methodieken en instrumenten te ontwikkelen die geborgd kunnen worden in de aanpak van onze partners. De programmalijn Weerbare Jeugd is onlangs toegevoegd aan het programma. Uit diverse onderzoeken blijkt dat criminele organisaties druk bezig zijn met het ronselen van scholieren, al ver voordat zij uitstromen van hun opleiding. Deze organisaties hebben naast menskracht ook expertise nodig in zowel de productie als verkoop van drugs. Scholieren zijn kwetsbaar en bevattelijk voor het vele geld en de ''gouden toekomst'' die hen wordt voorgehouden.

Het gevaar is dat scholieren deel uitmaken van een crimineel systeem waar zij doorgaans niet zomaar uit kunnen stappen. Om die reden is de programmalijn Weerbare Jeugd aan het programma toegevoegd. De programmalijn richt zich primair op de leeftijdscategorie 11 tot en met 23 jaar (RMC leeftijd) en op zowel basis (groep 7/8), voortgezet als middelbaar onderwijs. Naast onderwijs richt het project zich op het bieden van handelingsperspectieven aan jongerenwerkers. Uit recent onderzoek blijkt dat jongerenwerk het nemen van eigen verantwoordelijkheid bij jongeren stimuleert, waardoor jongeren sneller hulp vragen bij instanties. Jongerenwerkers spelen dus een belangrijke sleutelrol in de preventieve aanpak.

Weerbare Jeugd is een nieuw te ontwikkelen project dat binnen de kaders van de wijkversterkingstrajecten[1] wordt uitgevoerd. De aanpak is erop gericht om scholieren signalen van ondermijning te leren zien en zich bewust te laten worden van de risico’s van ondermijning. Naast het herkennen is het van belang dat scholieren de impact op de maatschappij weten te begrijpen en te erkennen. Naast het creëren van bewustwording willen we dat er handelingsperspectieven zoals vangnetconstructies worden ontwikkeld en geborgd in de praktijk. Zodat scholieren weten hoe te handelen wanneer zij benaderd worden om criminele activiteiten uit te voeren en voorkomen kan worden dat jongeren in de criminaliteit belanden. Hierbij is het van belang dat we ons ook richten op het creëren van awareness onder zowel bestuur als (onderwijzend) personeel binnen de scholen.

[1] Tilburg, Breda, Eindhoven, Den Bosch, Helmond, Oss, Nuenen, Uden, Best, Meijerijstad en Reusel de Mierden.

Taskforce-RIEC Brabant - Zeeland

 Samen sterk tegen ondermijning

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland positioneert zich als partner, die intelligence, expertise, innovatie en uitvoering (actie) met elkaar verbindt. We bundelen krachten door samen te werken met bestuurders, overheidsdiensten, ondernemers en inwoners in Brabant en Zeeland om samen ondermijnende criminaliteit te bestrijden en te voorkomen.

De taak van Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland begint bij het versterken van het lokale bewustzijn en inzicht in de activiteiten van de georganiseerde misdaad en eindigt bij de ondersteuning in de aanpak ervan. Taskforce-RIEC bestaat uit drie hoofdonderdelen. Het onderdeel RIEC is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en analyseren van data en informatie van alle betrokken partners. Binnen het onderdeel Taskforce worden innovatieve programma's opgezet ter versterking van de uitvoeringspraktijk van ketenpartners en private partijen. Vanuit de beide Actiecentra worden de verbindingen met de uitvoeringspraktijk onderhouden en wordt de integrale aanpak vormgegeven en gestimuleerd. Daarnaast levert Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland bestuurlijke, juridische en inhoudelijke expertise op de verschillende thema’s ter ondersteuning van met name gemeenten en provincies bij de uitvoering van hun taken bij deze vorm van criminaliteitsbestrijding.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Geospatial/Geografisch Analist (GSA) junior (36 uur) en senior (36 uur)

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland
 • Stand­plaats Oosterhout
 • Uren per week 34-36
 • Reageren voor 19 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Informatiecoördinator (36 uur)

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland
 • Stand­plaats Oosterhout
 • Uren per week 34-36
 • Reageren voor 19 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

toezichthouder Milieu

ODMH
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 9 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd