Projectleider Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2024

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur Tijdelijk contract tot uiterlijk 1 januari 2025
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 5 januari
 • Vacaturenummer V&Z-G&M-134
 • Plaatsingsdatum 20 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van de volksgezondheid, nu en in de toekomst? Dat brengt het RIVM iedere vier jaar in kaart in de Volksgezondheid Toekomst Verkenning, oftewel de VTV. Een belangrijke wetenschappelijke onderbouwing voor landelijke en lokale beleidsmakers. Als ervaren projectleider zorg jij dat we ook in 2024 een relevant wetenschappelijk product opleveren dat aansluit bij beleid en maatschappelijke vraagstukken.

Het bijzondere is dat dit project vanwege de omvang, de brede scope en de verbinding met beleid, wetenschap en praktijk twee captains heeft. Je collega projectleider die onlangs is aangenomen. En de andere ben jij. Jullie vullen elkaar aan en vormen samen de basis van een succesvolle VTV. Hoe dit partnership er precies uitziet, bepalen jullie uiteraard samen. Wel kunnen we je alvast zeggen dat jouw focus ligt op de projectmatige kant en governance. Je stuurt op proces, kwaliteit en resultaat én bepaalt mede de inhoudelijke koers. Dat leidt tot bruikbare en publieksvriendelijke producten, die onze doelgroepen - zoals beleidsmakers, maar ook burgers – aanzetten tot handelen.

Zo’n product kan een website of e-magazine zijn, maar ook bijvoorbeeld een podcast. Of misschien wel een heel andere communicatievorm. We bouwen verder op voorgaande VTV’s, maar willen ook vernieuwen om de boodschap nog beter te laten landen. Jij geeft dan ook ruimte voor innovatie en je luistert naar wat er gebeurt in de maatschappij. De VTV is veelomvattend en raakt allerlei partijen. Daarom heb je contact met uiteenlopende partners en belanghebbenden. Denk aan het ministerie van VWS (onze opdrachtgever), andere departementen, universiteiten, kennisinstellingen, planbureaus, verzekeraars, zorgprofessionals, patiënten en burgers. Je werkt ook samen met de topexpert toekomstverkennen van het RIVM. Ondertussen zorg je dat we op tijd een concreet product leveren en binnen budget blijven. Als je van een uitdaging houdt, dan zit je bij ons dus zeker goed.

Met je collega projectleider en het projectteam (een kernteam van tien à vijftien professionals die hun sporen verdiend hebben op het gebied van wetenschap en publieke gezondheid) ga je dit uitdagende project aan. Daarbij staat de eerste fase in het teken van het vaststellen van de contouren van de VTV 2024. Nu al zin om hieraan een vervolg te geven? Dan maken we graag kennis met je.

Benieuwd naar eerdere VTV’s? Je vindt ze op www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het centrum Gezondheid en Maatschappij ondersteunt beleidsmakers, toezichthouders, zorgprofessionals en burgers met toepasbare kennis en informatie op het gebied van publieke gezondheid, gezondheidszorg en gezondheidsbevordering. Naast jouw afdeling, telt het centrum nog drie afdelingen: Gezond Leven, Verkenningen Zorg en Preventie en Corona en Gedrag. Die laatste is een tijdelijke afdeling ter ondersteuning van de pandemiebestrijding. Bij het centrum werken op dit moment ruim honderd mensen, van wie een deel op basis van een tijdelijke COVID-formatie.

Afdeling Verkenningen Volksgezondheid

Jij gaat aan de slag bij de afdeling Verkenningen Volksgezondheid. Deze afdeling geeft in de volle breedte inzicht in de gezondheid van de inwoners van Nederland en in de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel. Wetenschappelijk medewerkers verkennen de actuele situatie én maken projecties naar de toekomst, gebaseerd op trends uit heden en verleden. Met deze kennis kunnen landelijke en lokale beleidsmakers het gevoerde volksgezondheidsbeleid evalueren en eventueel bijstellen. De websites www.rivm.nl , www.regiobeeld.nl en www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl zijn belangrijke communicatiekanalen waarop we kennis ontsluiten voor zowel landelijke en lokale beleidsmakers als internationale partnerorganisaties. Deze kennis wordt ook veel gebruikt in het onderwijs, door professionals in de zorg en in de media.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.
Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2023 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 2200 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Esther de Rijk, afdelingshoofd Verkenningen Volksgezondheid

030-2744545

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Vacaturebeheer RIVM

Vacaturebeheer

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Data-analist / Bioinformaticus

RIVM
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior Projectleider & Coördinator Geluid

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 23 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Projectleider Innovatieve Milieumonitoring

RIVM
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd