Projectleider vestigings- en ondernemingsklimaat

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 8 juli Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer DGBI_20220620_13a
 • Plaatsingsdatum 21 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), directie Ondernemerschap is een vacature voor een senior beleidsmedeweker (S13) vestigings- en ondernemingsklimaat. Dit onderwerp staat volop in de politieke en maatschappelijke belangstelling. We staan voor een grote uitdaging om transities op het gebied van verduurzaming en digitalisering te realiseren. Een gezond, sterk en duurzaam bedrijsleven is daarvoor nodig. Het beleid voor het stimuleren van het vestigings- en ondernemingsklimaat is daarom sterk in beweging. Nederland heeft een goede uitgangspositie, maar versterken van die positie is noodzakelijk en de dialoog met alle stakeholders is daarin cruciaal.

Het ministerie van EZK is coördinerend op dit terrein. Binnen EZK en interdepartementaal zijn verschillende directies betrokken bij het vestigings- en ondernemingsklimaat. Dit is een functie waarbij je bij uitstek als 'spin in het web' bent voor de versterking van het vestigings- en ondernemingsklimaat.

 • Je bent verantwoordelijk voor het schakelen met een uitgebreid netwerk aan stakeholders binnen EZK, interdepartementaal en in het veld. Je werkt nauw samen met de dossierhouder voor de NFIA bij de directie TOP.
 • Je zorgt voor het aanbrengen van samenhang, het geven van richting aan de strategieontwikkeling en aan de coordinatie en uitvoering van bijhorende acties.
 • Je bent verantwoordelijk voor- penvoerder van brieven aan de Eerste en Tweede Kamer en coördineert de inbreng binnen EZK en daarbuiten.
 • Je volgt, analyseert en duidt informatie over het Nederlandse vestigings- en ondernemersklimaat.
 • Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van een klein team (i.o.) met momenteel 2 medewerkers.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Ondernemerschap heeft een leidende rol ten aanzien van ondernemerschapsbeleid binnen EZK. De directie bevordert het klimaat voor ondernemerschap in Nederland.
De directie is georganiseerd in inhoudelijke clusters. De werkzaamheden van deze vacatures vallen binnen het cluster Ondernemersklimaat. De aansturing van jouw werkzaamheden verloopt via de clusterleider en het verantwoordelijke MT lid. De directie heeft een “platte” structuur met korte lijnen, en een informele en “ondernemende" cultuur. Er is ruimte voor het nemen van initiatief en aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland. 

Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie (DG B&I)

Het Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie (DG B&I) werkt aan wat Nederlanders belangrijk vinden in de economie: werk, inkomen, goede collectieve voorzieningen, en een duurzame en veilige leefomgeving. Dat noemen we brede welvaart en een rechtvaardige en inclusieve economie. Dit resulteert in een hoge kwaliteit van leven in ons land en daarmee houden we Nederland internationaal aantrekkelijk. De 400 medewerkers van het Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie zetten zich hier dagelijks volop voor in. Hoe we dat doen? Door ons te richten op vooruitgang door economische vernieuwing. Op innovaties, nieuwe technologieën en nieuwe manieren van (samen)werken bijvoorbeeld digitaal. Daarmee zijn we het kloppend hart van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Robert van de Zwan, manager

06-15126973

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Sou Harrachi, senior adviseur arbeidsmarkt en recruitment

06-29691489

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Beleidsmedewerker Economische Veiligheid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidscoördinator maatwerkafspraken verduurzaming industrie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur maatwerkafspraken verduurzaming industrie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)