Projectleider regionale bevolkings- en huishoudensprognose

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 1 juli
 • Vacaturenummer PBL 2021-404
 • Plaatsingsdatum 18 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij beleidsmakers, in de politiek en in de samenleving is grote belangstelling voor de vraagstukken die spelen rond de bevolking en hiermee samenhangend de woningmarkt. Zo vormt het woningtekort een urgent probleem waar veel mensen in Nederland mee geconfronteerd worden en er zal in de komende kabinetsperiode extra aandacht nodig zijn om dit aan te pakken. Ook de huisvesting van immigranten (naast arbeidsmigranten ook asielzoekers) trekt sterk de aandacht. Een regionale prognose van het aantal inwoners en huishoudens is essentieel om inzicht te krijgen in welke gemeenten (sterk) groeien of mogelijk krimpen en en waar woningen nodig zijn om de toekomstige bevolking te kunnen huisvesten. Ook speelt de toekomstige regionale demografische ontwikkeling in Nederland een belangrijk rol in de regionale economische groei en beïnvloedt het de mobiliteitsvraag. Het is dan ook een belangrijk onderdeel van het regionaal onderzoek binnen PBL en meer specifiek binnen de sector Verstedelijking en mobiliteit.

Het PBL en het CBS brengen om de drie jaar gezamenlijk een regionale bevolkings- en huishoudensprognose uit, die gemaakt wordt met het model PEARL. Deze prognoses worden door de nationale overheid, provincies en gemeenten gebruikt. Het PEARL-model wordt binnen het PBL ook gebruikt in regionale scenariostudies zoals Welvaart en Leefomgeving (WLO) en de prognoses die ermee worden gemaakt spelen een rol in diverse andere verkennende studies, zoals bijvoorbeeld de Ruimtelijke Verkenning. Voor het demografisch onderzoek zoekt het PBL een projectleider.

Wat ga je doen?
Je wordt projectleider van de regionale bevolkings- en huishoudensprognose. Je bent daarbij verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van de driejaarlijkse prognose en het verbeteren en vernieuwen van het modelinstrumentarium (PEARL) op basis van nieuwe (wetenschappelijke) inzichten en technieken. Je rapporteert over dit onderzoek, zowel schriftelijk als mondeling. Ook draag je bij aan andere projecten binnen het PBL waarin bevolkingsprognoses of -scenario’s een rol spelen, zoals bij vraagstukken rond wonen, mobiliteit en economie.

Je zult dan ook nauw samenwerken met collega’s binnen en buiten de sector V&M op bovengenoemde thema’s. Je werkt ook intensief samen met demografisch onderzoekers bij het CBS, waarmee gezamenlijk de regionale bevolkingsprognose wordt opgesteld. Daarnaast onderhoud je contacten met beleidsmakers bij diverse overheden en in het werkveld. Je levert een bijdrage aan beleidsonderzoek en werkt in (multidisciplinaire) teams waarbij zowel een zelfstandige inbreng als kunnen samenwerken in teamverband gevraagd worden.

Jouw taken

 • Leiding geven aan het team dat de regionale bevolkings- en huishoudensprognose maakt. Dit team bestaat uit medewerkers van zowel het PBL als het CBS.
 • Uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek in het werkveld van demografische prognoses en specifiek het bijdragen aan de ontwikkeling en toepassing van het instrumentarium, te weten het model PEARL.
 • Leggen en onderhouden van contacten met het netwerk rondom de regionale prognose, zoals ministeries, provinciale en gemeentelijke overheden en onderzoeksbureau’s.
 • Auteur en co-auteur zijn van PBL-rapporten over de regionale prognose, en publicaties voor nationale en internationale (wetenschappelijke) tijdschriften.
 • Bijdragen leveren aan de invulling van het gedeelte van de PBL website inzake de PBL/CBS regionale prognose, waar gebruikers tabellen, infographics en andere informatie over de prognose kunnen vinden en downloaden.
 • Bijdragen leveren aan projecten, waarin demografie en bevolkingsprognose/scenario’s een belangrijke rol spelen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

In de sector Verstedelijking en Mobiliteit staan analyses, verkenningen en beleidsevaluaties centraal op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en verstedelijking. Het gaat daarbij om verstedelijking, (internationale) bereikbaarheid, (verduurzaming van) de woningbouwopgave, demografische ontwikkelingen, robuuste economische netwerken, (duurzaam) transport en mobiliteit. Het onderzoek binnen deze sector richt zich in het bijzonder op regionale analyses. Daarbij worden demografische, ruimtelijke, economische en transportmodellen ingezet, ontwikkeld, gebruikt en beheerd. De sector kent een informele werkomgeving met veel contacten, binnen en buiten het PBL en ook internationaal.

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Wil je weten hoe het is om te werken bij het PBL? Kijk daarvoor op onze website.

Het Planbureau voor de Leefomgeving is onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Femke Verwest, sectorhoofd

06-50648205

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer R.J. Kregel

06-11629080

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Security Officer

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Wetenschappelijk Onderzoeker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker verkeersveiligheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd