Projectleider mobiliteitsmaatregelen

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 30 augustus Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer WNZ-297
 • Plaatsingsdatum 5 augustus 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De ambitie van het Ministerie van I en W is een veilig, robuust en duurzaam mobiliteitssysteem, waarbij de gebruiker en diens deur-tot-deur-reis centraal staat en de impact op de leefomgeving minimaal is. Rijkswaterstaat (RWS) geeft invulling aan deze ambitie door samen met de regionale partners maatregelen te formuleren en te realiseren.

Als projectleider speel jij hierin voor de regio Zuid-Holland een belangrijke rol. Samen met interne RWS-collega’s en externe partijen kom je tot voorstellen voor kleinschalige maatregelen, veelal gekoppeld aan de Minder Hinderaanpak bij renovatieprojecten en gericht op de verschillende modaliteiten en ruimtelijke ontwikkelingen. Na positieve besluitvorming over deze maatregelen sta je aan de lat om een aantal van deze maatregelen te realiseren. Dit kan infrastructuur-gerelateerd zijn, maar ook gericht op mobiliteitsmanagement, waarbij de ontwikkelingen op het gebied van Smart Mobility worden ingezet. Je maakt gebruik van de expertise van collega’s, andere overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Je verbindt de verschillende interne en externe belangen. Dankzij jou komen we samen met onze partners tot innovatieve, duurzame en kwalitatieve oplossingen die breed gedragen worden.

Jij zet hierbij creativiteit en ondernemerschap in. Je functioneert op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Je stuurt een team aan waarin ieder vanuit zijn/haar eigen rol een bijdrage levert aan het gezamenlijke eindresultaat. Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het eindresultaat. Je spreekt je teamleden aan op hun individuele verantwoordelijkheden, maar hebt ook constant oog voor het gezamenlijke eindresultaat. Je brengt projectkansen en -risico’s in beeld en legt verbanden tussen in- en externe ontwikkelingen. Indien nodig schaal je bij grote risico’s en onverwachte ontwikkelingen tijdig op.

Met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen zorg je voor goede afstemming met alle betrokkenen. Je werkt intensief samen met je team, managers, directeuren en collega’s binnen de projectorganisaties, districten en regio. Dankzij jouw houding staat Rijkswaterstaat bekend als betrouwbaar partner.

Als professionele opdrachtgever zorg je ervoor dat de betrokken marktpartijen hun werkzaamheden goed kunnen uitvoeren. Je bewaakt hierbij constant de juiste verhouding tussen overheid en markt. Je signaleert en initieert mogelijkheden om processen en producten te verbeteren. Zo realiseer je de optimale inzet van mens en middelen. Met jouw oog voor wat er speelt, creëer je zowel in- als extern proactief kansen om Rijkswaterstaat zichtbaar en beter te maken.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma in een relevante richting, bij voorkeur planologie.
 • Je hebt ervaring met planvormingsprocessen in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je bent initiatiefrijk, creatief en toont ondernemerschap.
 • Je hebt ervaring met het leiden van projecten.
 • Je kunt goed samenwerken, plannen en organiseren.
 • Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je bent organisatiesensitief en klantgericht, hebt uitstekende adviesvaardigheden en handelt innovatief.
 • Je weet wat er speelt in jouw vakgebied en creëert zowel in- als extern kansen om Rijkswaterstaat zichtbaar en beter te maken.
 • Je bent en blijft goed op de hoogte van regionale en landelijke ontwikkelingen die raakvlakken hebben met jouw projecten.
 • Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

 • De selectiegesprekken vinden plaats op 13 september 2019.
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Meer over de functiegroep Projectleider

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Verkenningen en Planuitwerking faciliteert besluitvorming over verbeteringen in het (gebruik van het) hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet, hoofdwatersysteem en een duurzame leefomgeving in de regio Zuid-Holland. Dit start met een analyse van feiten en ambities in relatie tot de netwerken, en eindigt met een vastgesteld (ruimtelijk) plan met een definitief ontwerp en definitieve kostenraming, gedragen door de omgevingspartners. Recente voorbeelden zijn de tracébesluiten voor de Blankenburgverbinding en de A16 Rotterdam. Het gaat vooral om complexe studie- en besluitvormingsprocessen met sterke maatschappelijke betrokkenheid en intensieve politieke besluitvorming.

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.  

West-Nederland Zuid

Bij West-Nederland Zuid (WNZ) zetten wij ons iedere dag in voor het beheer en onderhoud van de infrastructurele netwerken in onze regio. Een omvangrijke taak, gezien de 471 viaducten, 12 tunnels, 164 beweegbare en vaste bruggen, 256 kilometer kanalen en rivieren, 387 kilometer snelweg, 165 kilometer op- en afritten, 3 stormvloedkeringen en vele andere netwerkaspecten.

Het gebied waarin wij werkzaam zijn, is dichtbevolkt met intensief gebruikte, complexe wegennetwerken. Kleine verstoringen hebben grote impact. We pakken knelpunten in het hoofdwegennet dan ook snel en efficiënt aan. Zo hebben we de A4 Delft-Schiedam aangelegd, ontwikkelen we in opdracht van de provincie Zuid-Holland de Rijnlandroute tussen Katwijk en Leiden en realiseren we de Blankenburgverbinding tussen de A15 en de A20.

Ook staat ons gebied onder invloed van zowel de zee als de rivieren. Onze activiteiten bepalen de waterveiligheid van een groot deel van de Randstad. Sensoren in onze dijken en stormvloedkeringen monitoren constant de kwaliteit van onze waterkeringen, bijvoorbeeld die van de belangrijke Maeslantkering. Ook nemen we, in het kader van het Deltaprogramma, diverse nieuwe maatregelen voor de waterveiligheid op korte en lange termijn. 

De zorg voor onze veiligheid op weg en water vereist een intensieve en goede samenwerking. Provincies, waterschappen, gemeenten en kennisinstituten zijn onze vaste partners. Ook binnen WNZ zelf staan samenwerking en ontwikkeling centraal. Hier trekt een groep professionele en betrokken collega’s samen op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Linda-Rose Santhagens

06-52596749

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Klanten Contact Centrum

088-7970788

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Verkeer

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Omgevingsmanager

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Adviseur vergunningen-waterkwaliteit

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 9 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)