Projectleider Meldingen onveilig en ongezond werk

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag/Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 26 juli Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 61/18-48
 • Plaatsingsdatum 12 juli 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zet zich in voor gezond, veilig en eerlijk werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om de risico’s die deze doelen bedreigen te beperken, zoals fraude, uitbuiting of georganiseerde criminaliteit, zijn voldoende mensen nodig. De grootste risico’s geven we daarbij met een programmatische aanpak de meeste aandacht. Als projectleider programma Meldingen draag jij met gedegen plannen en creatieve oplossingen bij aan de realisatie van onze programmadoelen.

De directie Mensen en Middelen (M&M) van de Inspectie SZW is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en inzetten van de totale capaciteit aan medewerkers. En wel zodanig dat zij in staat zijn om de programmadoelen te realiseren. De uitvoerende medewerkers, projectleiders en programmasecretarissen voor de programma’s en projecten zijn ondergebracht in vakgroepen binnen de directie M&M. Medewerkers worden van daaruit toegewezen aan programma’s.

Als projectleider van het programma Meldingen, verzoeken en preventie onveilig en ongezond werk ben jij opdrachtnemer van een of meer projecten. Je stuurt op de realisatie van de projectdoelen. Is het project onderdeel van een programma, dan rapporteer je aan de opdrachtgever. De medewerkers in het projectteam stuur je functioneel aan. Daarbij vul je ook de P-zorg ‘on the job’ in, voor zover die binnen het project past, en ben je referent voor de P-gesprekken.

Jij bent verantwoordelijk voor het projectplan, maar ook voor de projectrapportages en het behalen van resultaten tot op operationeel niveau. Daarbij kun je denken aan het uit te voeren onderzoek, onderzoeksrapporten, interventies zoals de handhavingscorrespondentie en de communicatie rond het project. Als projectleider stuur je op een optimale bijdrage van het project aan de programmadoelen. Om dat te realiseren leg je ook de noodzakelijke verbinding met andere projecten.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevant wo-diploma.
 • Je hebt kennis van en ervaring met ongevalonderzoek en/of oorzaken van ongevallen (bijvoorbeeld HVK) en met inspecteren (programma Meldingen, verzoeken en preventie onveilig en ongezond werk).
 • Je hebt ervaring met gevestigde project- en programmamanagementmethodieken.
 • Je hebt ervaring binnen overheidsorganisaties.
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en overlegkwaliteiten.
 • Je kunt goed analyseren, plannen en organiseren. Daarbij ga je nauwkeurig te werk en weet je hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden.
 • Je werkt en handelt zelfstandig, maar legt ook makkelijk contact. Samenwerken gaat je goed af en in het aansturen van mensen ben je transparant.
 • Je bent besluitvaardig, standvastig en daadkrachtig, maar bent en blijft je daarbij goed bewust van je omgeving.
 • Je kunt goed inspelen op onverwachte situaties en houdt ook onder hoge werkdruk je hoofd koel.
 • Je bent een creatieve probleemoplosser die lef toont, initiatief neemt en mensen met overtuigingskracht in jouw visie meeneemt.
 • Je bent goed in staat je eigen oordeel te vormen.
 • Je kunt maatschappelijke en politieke ontwikkelingen binnen het domein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vertalen naar consequenties voor je eigen taakuitvoering. Daarbij draag je actief bij aan de realisering van de programma-, team- en organisatiedoelstellingen.
 • Je bent bereid ook buiten kantooruren te werken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5559,90 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 12 van het BBRA’84, exclusief 8% vakantietoeslag.

 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Een assessment op vereist kennisniveau en/of op gedrag/vaardigheden kan onderdeel zijn van de procedure.
 • De inspectie werkt tijd- en plaatsonafhankelijk volgens het concept ‘Het Nieuwe Werken’.
 • De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in week 33 en 34.
 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving voor arbeidsomstandigheden, het verbod op illegale tewerkstelling en betaling onder het wettelijk minimumloon. Binnen de keten van werk en inkomen sporen we fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit op. We signaleren risico’s en brengen relevante ontwikkelingen in kaart. We werken programmatisch en risico-gestuurd. Naast de twee directies Toezicht kennen we de directies:

 • Opsporing
 • Analyse, Programmering en Strategie
 • Mensen en Middelen

Onze resultaatvolle programma’s en projecten zijn erop gericht om werkgevers, werknemers, uitvoeringsorganisaties en uitkeringsgerechtigden te houden aan een juiste uitvoering van onze Nederlandse en Europese wetgeving. Voor de handhaving zetten we inspecteurs, onderzoekers en rechercheurs in, alsmede projectleiders, projectmedewerkers, communicatiemedewerkers en diverse specialisten.

Binnen onze programma’s formuleren we doelstellingen die de verschillende programmateams in samenwerking realiseren. Vrijwel al onze medewerkers nemen vanuit vakgroepen actief deel aan de verschillende programma’s en projecten. Medewerkers die programma’s en/of projecten aansturen, zoals programmamanagers, projectleiders of programma- en projectsecretarissen, zijn lid van de vakgroep programma’s en projecten.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wervingspool (bij technische problemen)

06 118 36 912

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker gezond en veilig werken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Inspecteur arbeidsmarktfraude

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Woonplaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Junior klantadviseur/leveranciersmanager bedrijfsvoering

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)