Projectleider kansen & knelpunten verduurzaming bedrijventerreinen

TKI Urban Energy

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar, uitzicht op vast
 • Uren per week 16 - 20
 • Niveau Master/doctoraal, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Vacaturenummer srprleiderpvb
 • Plaatsingsdatum 22 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

In Nederland is de transitie naar een duurzame economie in volle gang. In het kader van de energietransitie moeten gemeenten plannen maken wanneer welke wijk van het aardgas af zal gaan. En er zijn enorm veel bewonersinitiatieven. Maar hoe zit het met de bedrijventerreinen? Op veel bedrijventerreinen is nog niet veel te zien van een transitie. TKI Urban Energy heeft een nieuw programma om de verduurzaming op bedrijventerreinen aan te jagen: PVB Nederland. En voor dit programma zijn we op zoek naar een bevlogen senior projectmedewerker kansen en knelpunten.

De context

Het doel van PVB Nederland is om impact te maken op bedrijventerreinen door (collectieve) verduurzamingsprojecten te faciliteren via het opzetten van lokaal organiserend vermogen. Dit is de taak van zogenoemde aanjagers. Om deze aanjagers te ondersteunen wordt een landelijke organisatie ingericht, PVB Nederland. PVB Nederland voorziet de aanjaagteams van training, tools, netwerk en communicatie.

Onderdeel van het takenpakket van PVB Nederland is het inventariseren van kansen en knelpunten waar bedrijventerreinen in het proces van het starten van (collectieve) verduurzamingsprojecten tegenaanlopen. Het ophalen hiervan doen we enerzijds door intensief contact met mensen die actief zijn op bedrijventerreinen en anderzijds door het actief analyseren van mogelijke kansen en toekomstige knelpunten. De geïdentificeerde kansen en knelpunten komen bij ons op de backlog terecht. Vervolgens gaat het team aan de slag om kansen te verzilveren en knelpunten op te lossen. We realiseren deze oplossingen niet zelf, maar stellen vooral relevante partijen in staat om dit te doen. Hiervoor werken we intensief samen met ministeries, provincies, communities of practice, en andere stakeholders.

De backlog is openbaar en de samenwerking is open zodat alle partijen die mee willen werken aan resultaten welkom zijn en ook iedereen de voortgang kan zien. Elk half jaar wordt een update van de stand van zaken gedeeld in een bijeenkomst met de achterban van PVB Nederland. De backlog wordt op een website gepubliceerd en de thema's die uit het backlog door het programma opgepakt worden zijn transparant en open toegankelijk.

De functie

We zoeken een projectleider kansen & knelpunten voor 16-20 uur per week. Hieronder vind je een schets van de functie.

Hoofdtaken

 • Kansen en knelpunten tijdig signaleren, analyseren, adresseren en meewerken aan mogelijke oplossingen.
 • Initiëren van het netwerk rondom PVB Nederland om kansen te verzilveren en knelpunten op te lossen.
 • Het opzetten/benutten van Communities of Practice tussen verschillende actoren in het veld ten einde samen te leren over kansen en oplossingen voor knelpunten te realiseren.
 • Agenderen (nationale en regionale) beleidsimplicaties van kansen en knelpunten.
 • De relatie onderhouden met het team van TKI Urban Energy om kansrijke innovaties te identificeren en vervolgens te communiceren naar de achterban.

Neventaken

 • Inhoudelijke webinars organiseren over verduurzaming op bedrijventerreinen.
 • Relevante congressen voor PVB Nederland bezoeken.

Verantwoordelijkheden

 • Zorgen dat de door PVB Nederland geïdentificeerde kansen benut worden en knelpunten opgelost worden.
 • Opzetten van Communities of Practice rondom geïdentificeerde kansen/ knelpunten.
 • Informeren van de PVB Nederland achterban over kansen en knelpunten m.b.t. de verduurzaming van bedrijventerreinen door het bijwonen van relevante congressen en het organiseren van inhoudelijke webinars.
 • Informeren van de PVB Nederland achterban over kansrijke innovaties.

Gevraagde kennis & competenties

 • Sterk netwerk binnen toonaangevende sectoractoren en het vakgebied
 • Brede kennisbasis rond verduurzaming van de bedrijventerreinen in het algemeen en de uitdagingen rondom energietransitie, circulariteit en natuurinclusiviteit in het bijzonder
 • Een brede denker en onderzoeker die over voldoende innovatief vermogen bezit om oplossingen te zien die versnelling realiseren.
 • Ervaring met vertalen van kansen en knelpunten naar nieuwe werkwijzes en beleidsimplicaties
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Gericht op continue leren en het uitdragen daarvan
 • Salaris­omschrijving

  Je komt in dienst bij TKI Urban Energy. Voor deze functie gelden uitstekende arbeidsvoorwaarden en salaris, passend bij de werkervaring en leeftijd van de kandidaat. Ook is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar, uitzicht op vast
 • Minimaal aantal uren per week 16
 • Maximaal aantal uren per week 20

Procedureel

Je kunt je sollicitatie uiterlijk vrijdag 2 december sturen naar solliciteren@tki-urbanenergy.nl. Op dit e-mailadres kun je ook terecht voor algemene vragen over de procedure (gericht aan Marsha Roos) of over de functie (gericht aan Richard Kleefman, programmamanager van PVB Nederland).

De gesprekken vinden eind van dit jaar plaats op ons kantoor in Utrecht. We streven naar een korte doorlooptijd van de procedure en hopen dat we onze nieuwe collega in het nieuwe jaar kunnen verwelkomen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De bestaande prikkels en beleidsinstrumenten spelen lang niet altijd voldoende in op de behoefte aan organiserend vermogen op bedrijventerreinen, als basis voor verduurzaming van bedrijventerreinen. Met PVB Nederland jagen wij de organisatie van verduurzamingsinspanningen op bedrijventerreinen aan! We beperken ons daarbij niet alleen tot het (collectief) plaatsen van zonnepanelen of andere specifieke energietransitie maatregelen, we versterken juist de organisatie voor bredere verduurzaming op bedrijventerreinen.

Het komende half jaar starten we met 6 bestaande regionale organisaties. Bij deze organisaties zijn aanjagers werkzaam die ondernemers op bedrijventerreinen helpen om zogenaamd verduurzamend organiserend vermogen op te zetten. Denk bijvoorbeeld aan een vereniging die zich inzet voor het verduurzamen van bedrijventerreinen. Het plan? Halverwege 2023 zijn zij actief op tenminste 75 bedrijventerreinen.

PVB Nederland

TKI Urban Energy

Over de organisatie
In 2012 is TKI (Topconsortium voor Kennis en Innovatie binnen de Topsector Energie) Urban Energy opgericht om bedrijven en kennisinstellingen te ondersteunen die innovaties ontwikkelen en onderzoeken voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. Dat doet de stichting door het vormen van kansrijke samenwerkingsverbanden te faciliteren, kennisuitwisseling tussen deze partijen mogelijk te maken en hen de weg te wijzen naar financiering. TKI Urban Energy voert ook zelf onderzoeken uit en/of geeft daartoe opdrachten aan onderzoeksorganisaties. Daarnaast bevordert TKI Urban Energy grootschalige toepassing van deze innovaties, met als doel een zo snel mogelijke transitie naar een CO2-vrije gebouwde omgeving.

TKI Urban Energy biedt een gezellig, hecht team van hardwerkende, gedreven professionals met hart voor de energietransitie en verduurzaming van de gebouwde omgeving. We delen ons kantoor met enkele andere organisaties die zich ook met duurzame energie bezighouden, waardoor de lijntjes met deze “collega’s” kort zijn. We wisselen werk op kantoor en thuiswerk af. Lunchen doen we vaak samen, iedere laatste donderdag van de maand wordt er samen geborreld en regelmatig organiseren wij leuke uitjes zoals een avondje padellen, jeu de boulen, of een pubquiz.

TKI Urban Energy

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medior projectmedewerker verduurzaming bedrijventerreinen

TKI Urban Energy
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-40
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Communicatie- en eventmedewerker

TKI Urban Energy
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 24-32
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Innovatieanalist Hernieuwbare Elektriciteit

TKI Urban Energy
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-40
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)