• Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur Voor de duur van 12 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Niveau Gepromoveerd
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 6 december Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer M&V-MIL-154
 • Plaatsingsdatum 13 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Projectleider Innovatieve Milieumonitoring werk je binnen de afdeling Onderzoek en Innovatie Milieukwaliteit (OIM) mee aan de vernieuwing van het centrum Milieukwaliteit van het RIVM.

De beschikbaarheid en inzet van sensoren heeft de praktijk van milieumonitoring ingrijpend veranderd. Zo ontstaat er inzicht in ‘ real-time’ locatie specifieke milieukwaliteit en krijgen steeds meer partijen en burgers toegang tot het zelf doen van metingen van milieukwaliteit (participatieve milieumonitoring). Ook komt opgavegericht monitoren van milieukwaliteit in beeld. We zetten sensoren in voor metingen aan bijvoorbeeld ammoniak, fijnstof, geluid, fosfaat, in zowel bodem, water als lucht voor integrale milieumonitoring en experimenteren met nieuw sensoren en toepassingen. De beschikbaarheid en diversiteit aan milieudata neemt door inzet van sensoren toe. Dat biedt kansen en uitdagingen voor de modellen en dataproducten die het RIVM ontwikkelt. Innovatieve milieumonitoring heeft impact voor onze wetenschappelijke advisering naar overheden en de dialoog met diverse stakeholders. Als RIVM Centrum MIL spelen we voortdurend in op ontwikkelingen en borgen zo onze positie als kennisinstelling op gebied van milieumonitoring. We zijn op zoek naar ene nieuwe collega die dit mee vorm gaat geven.

Wat ga je doen?

 • Jouw werkzaamheden concentreren zich rond de acquisitie, uitvoering en leiding over complexe milieumonitoring projecten in stedelijk en landelijk gebied waarin meten van milieukwaliteit met sensoren centraal staat.
 • Je versterkt onze samenwerking met universitaire onderzoeksgroepen en consortia en geeft dat vorm in gezamenlijke acquisitie, publicaties en netwerkactiviteiten.
 • Je geeft inspirerend leiding en betrekt onze medior en junior collega’s uit het gehele centrum MIL bij je activiteiten, netwerk en projecten. Zo geef je vorm aan de volgende generatie experts.
 • Je legt verbindingen binnen het Centrum en zoekt actief naar mogelijkheden om samen te werken over afdelingen heen.

Dat takenpakket vraagt een gedegen technische kennis van de werking van sensoren, hun mogelijkheden en beperkingen, evenals inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van sensordata in samenhang met data uit andere bronnen zoals satellieten of meetnetten. Samen met modelleurs, experts op gebied water, bodem, lucht kwaliteit en integrale vraagstukken in landelijk en stedelijk gebied, ben je in staat om de data in duidelijke taal te duiden en zodoende zicht te bieden op concrete handelingsperspectieven.

Je schrijft goed en vlot projectresultaten en verwerkt die tot adviezen, projectrapportages, wetenschappelijke publicaties en internationale subsidieaanvragen en borgt daarmee de wetenschappelijke kwaliteit van ons werk en bouwt mee aan een stevig netwerk.

Je werkt graag, soepel en professioneel samen met die diversiteit aan partners en opdrachtgevers variërend van burgerinitiatieven tot bedrijven, overheden en wetenschappelijke peers en hebt ervaring in het leiden en initiëren van projecten.

Je thuisbasis is de afdeling Onderzoek en Innovatie Milieukwaliteit
Vanwege vertrek zijn wij op zoek naar een nieuwe collega.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Onderzoek en Innovatie Milieukwaliteit richt zich op de vernieuwing van het werkveld milieukwaliteit. Belangrijke aandachtsgebieden zijn innovatie van de monitoring van milieukwaliteit, ontwikkeling van data science expertise en citizen science. We zetten onze expertise in voor integrale milieuvraagstukken rond gezonde stedelijke en landelijke leefomgeving, klimaat en gezondheid en hebben daarbij steeds oog voor de betekenis van milieukwaliteitsdata voor verschillende stakeholders. Welke maatregelen leiden bijvoorbeeld tot verduurzaming en een gezonde leefomgeving? Welke (lokale) beleidsmaatregelen kunnen we ontwikkelen voor adaptatie en mitigatie van klimaatverandering in combinatie met betere milieukwaliteit? Hoe kunnen we samen met burgers de milieukwaliteit real-time monitoren en managen en hoe draagt monitoring bij aan productieve dialogen tussen stakeholders in het landelijk gebied? Op die manier draagt de afdeling Onderzoek en Innovatie Milieukwaliteit bij aan een betere kwaliteit van het leefmilieu.

RIVM

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk
Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises. Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2023 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 2100 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag
Ook benieuwd naar hoe anderen het werken bij het RIVM ervaren? Bekijk het op RIVM-ers aan het woord | RIVM

RIVM

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Terrence Stolp

Karin Vermeulen

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

RIVM nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Projectleider & Coördinator Geluid

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 23 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Data-analist / Bioinformaticus

RIVM
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Junior medewerker geluid

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd