Projectleider gebiedsprocessen mijnbouw

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Groningen en Ondergrond (DGGO)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 40
 • Maand­salaris €4.278 - €6.320
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 15 april Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DGGO_20231220_12
 • Plaatsingsdatum 22 maart 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Nederland beweegt zich volop in de energietransitie. Het doel? Een duurzaam Nederland in 2050. Het is belangrijk dat we in de overgangsperiode hiernaartoe ook genoeg energie hebben. Als projectleider bij de directie Diepe Ondergrond van het ministerie van Economische Zaken help jij hierbij. Zolang de energievoorziening van Nederland nog niet volledig duurzaam is, draag jij bij aan het behoud van de leveringszekerheid. Dat doe je vanuit Den Haag, vanuit locaties waar projecten plaatsvinden en vanuit huis, in een team van ~10 collega’s. Zo werk je mee aan de energietransitie in de mijnbouwsector en duurzame gaswinningsprojecten.

Projectteams, beleidsvrijheid en coaching
In deze rol ben je verantwoordelijk voor het uitdenken en uitvoeren van passende gebiedsprocessen bij bestaande en nieuwe (gas)projecten. Hiervoor initieer je projectteams waarin collega’s van verschillende afdelingen samenwerken. Belangrijk hierbij is dat jij samen met jouw projectteam zorgt voor een transparant gebiedsproces. Je betrekt verschillende stakeholders. Zoals (lokale) overheden, bedrijven en omwonenden van (beoogde) mijnbouwactiviteiten. Voor de omwonenden organiseer je bijvoorbeeld bewonersavonden. Hier krijgen zij de gelegenheid om vragen te stellen en eventuele zorgen uit te spreken. Jij denkt mee en geeft hun zorgen een plek in het proces. Interessant aan deze functie is dat je de kans krijgt jezelf te ontwikkelen en veel ruimte krijgt om eigen initiatieven te ontplooien. Het gebiedsproces is per project anders en vergt maatwerk. Je mag (in overleg) zelf bedenken wat volgens jou de beste aanpak is, we staan open voor jouw ideeën. In deze functie wordt verwacht dat je junior beleidsmedewerkers kan coachen, aansturen en richting geeft. Wat je verder gaat doen is het:

• adviseren van politieke leiding en bijdragen aan parlementaire debatten
• beantwoorden van Kamervragen en bewindspersonen informeren
• begeleiden van bijeenkomsten, zoals bewonersavonden en overlegtafels met mensen uit de omgeving

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Transitie Diepe Ondergrond is verantwoordelijk voor alle mijnbouwactiviteiten. De directie groeit momenteel sterk. Dit heeft te maken met de de grote opgaven op het terrein van de versnelling en vervolgens afbouw van de fossiele winning (gas/olie) op land en noordzee. Maar ook de 'groene mijnbouw' die nodig is om de transitie in het energiesysteem en de klimaatopgaven waar te maken, zoals CCS, het gebruik van aardwarmte (geothermie) en de opslag van (groene) waterstof in de diepe ondergrond zal een enorme vlucht nemen de komende jaren. Dat doen we veilig, verantwoord en in goede samenspraak met burgers, bedrijven en medeoverheden. In het organiseren van deze gebiedsprocesssen hebben we een belangrijke rol.

Meer daarover lees je in de contourennota modernisering Mijnbouwwet: TK 32849, 214 (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/01/20/contourennota-aanpassing-mijnbouwwet).

De directie is niet alleen beleidsverantwoordelijk, maar draagt ook zorg voor de vergunningverlening en is betrokken bij verschillende operationele programma's en projecten. De directie kent een informele sfeer waarbij collega’s altijd bereid zijn elkaar te helpen.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Groningen en Ondergrond (DGGO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Mijnbouw en andere activiteiten in de diepe ondergrond in Nederland en specifiek in Groningen staan in de maatschappelijke en politieke belangstelling. Dit geldt zowel landelijk als regionaal. De komende jaren is een forse inspanning nodig om het vertrouwen in deze activiteiten, die cruciaal zijn voor het huidige, maar ook het toekomstige energiesysteem, te herstellen en te behouden. Het DG G&O geeft uitvoering aan het beleid rond de gaswinning uit het Groningenveld, de kleine velden in de rest van Nederland en op de Noordzee, de zoutwinning, de gasopslag en het duurzaam gebruik van de ondergrond voor alle activiteiten die nodig zijn voor de energievoorziening en -transitie in Nederland (zoals geothermie, opslag in gas- en zoutcavernes, waterstof, gas en CCS).

Vanuit draagvlak gaan wij zorgvuldig om met de effecten van mijnbouwactiviteiten op de omgeving, waarbij mens en milieu centraal staan. We dragen bij aan de energietransitie en aan het behalen van de klimaatdoelen in Nederland. Daarnaast werken wij actief aan behoud en herstel van vertrouwen in het gebruik van onze ondergrond. Daarbij richten wij ons zowel op de fysieke veiligheid als het veiligheidsgevoel van mensen in Nederland.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Vincent Muris (clusterleider programma's en projecten op land)

06-5001 9145

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nadia Gopal-Jagroe (Senior Recruiter & Arbeidsmarktcommunicatie EZK/LNV)

06-5001 7865

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Groningen en Ondergrond (DGGO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Junior) Beleidsadviseur Energiemarkt

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

DG-adviseur I-control

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 15 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior adviseur kennis

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)